.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo mieszkaniowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 993 | Wyświetlono: 1-20

Emerytowany kolejarz i jego rodzina - kto może wykupić mieszkanie na preferencyjnych warunkach?

Całe życie pracowałem na kolei. Obecnie jestem na emeryturze i w trakcie upadłości konsumenckiej. Mieszkam wraz z żoną i synem w mieszkaniu, które otrzymałem jak pracownik PKP – jestem głównym najemcą. Z żoną mam rozdzielność majątkową, ona też jest na emeryturze, ale...

Jak długo najemca mieszkania komunalnego może być nieobecny w mieszkaniu?

Jak długo najemca mieszkania komunalnego może być nieobecny w mieszkaniu (przebywać poza granicami kraju)? Wszystkie opłaty są regularne opłacane za pomocą przelewów.

Ważność upoważnienia po śmierci współwłaściciela nieruchomości

Właścicielami mieszkania byli wspólnie moi rodzice. Sporządzili notarialnie upoważnienie mnie (córki) do wszelkich czynności z nim związanych, w tym zawierania umowy najmu itp. Taką umowę już zawierałam, w postaci umowy najmu okazjonalnego, jednak w niedługo się ona kończy i...

Wezwanie do wyprowadzki po wypowiedzeniu umowy użyczenia

Kilkanaście lat temu zameldowałem mojego brata w mieszkaniu komunalnym, którego byłem głównym najemcą przez 40 lat. Brat i mama namawiali mnie do wykupienia mieszkania, a później wynajęcia lub sprzedania. Brat obiecał pomoc finansową z tym wykupem, a ja miałem oddać pieniądze z...

Najem nie doszedł do skutku - żądanie zwrotu zadatku od właściciela mieszkania

Chcieliśmy wynająć mieszkanie, wpłaciliśmy zadatek - 1200 zł. Do wynajmu nie doszło, bo wynajmujący zwlekał z załatwieniem notariusza, wymyślał niemożliwe do spełnienia warunki i z góry oskarżał nas o oszustwo. Zrezygnowaliśmy z wynajmu u tego pana. Zadeklarował, że odda...

Nowo utworzona wspólnota mieszkaniowa - zmiana zarządu z powierzonego na właścicielski

Jesteśmy nowo powstałą wspólnotą mieszkaniową, w której zarządem powierzonym jest deweloper. Forma zarządu została wpisana do aktu notarialnego zakupu mieszkania. Zarząd powierzony jest „zarządem czasowym na okres 6 miesięcy od dnia 1 lipca br., o ile wcześniej wspólnota...

Pleśń w mieszkaniu, czy można wypowiedzieć umowę najmu i żądać zwrotu kaucji?

Wynajmujemy mieszkanie od 2 i pół miesiąca. Umowa na rok. Wynajmująca, zdając nam mieszkanie, poinformowała, że w kącie jednego pokoju, u szczytu ściany zauważyła pojawienie się pleśni. Jak się niestety okazało, pleśń wyszła we wszystkich pomieszczeniach, nie tylko w tym...

Podpisanie umowy najmu mieszkania komunalnego które zadłużył dziadek

Wnuczka mieszkała z dziadkiem w mieszkaniu komunalnym od 2016 roku. Dziadek zameldował ją od w 2020 roku. Do czasu meldunku dziadek zadłużył mieszkanie i ogłosił upadłość konsumencką. Urząd miasta odmówił wnuczce prawo do wynajmu lokalu, ponieważ uznał, że nie mieszkała 5...

Naganne zachowanie lokatora we wspólnocie mieszkaniowej, co zrobić?

Mieszkam w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Właściciel jednego z mieszkań ma lokatora, który notorycznie pozostawia otwarte okno w piwnicy. Piwnica jest pod moim mieszkaniem. Odczuwam to szczególnie teraz, kiedy są silne mrozy, muszę mocniej ogrzewać, a to znacznie podnosi koszty....

Pobieranie czynszu przez wspólnotę mieszkaniową za miejsca parkingowe wyłączone z użytku

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Posiadam miejsce parkingowe w hali garażowej na tzw. platformie, jest to część wspólna. Właśnie Urząd Nadzoru Technicznego zamknął wszystkie te platformy ze względu na zły stan techniczny – wszystkie stanowiska są wyłączone z...

Propozycja nowej, niekorzystnej umowy najmu po śmierci najemcy

W 1964 r. tata otrzymał przydział na kwaterę stałą – mieszkanie służbowe jako milicjant. Nie miał emerytury policyjnej, ponieważ pracował tylko 7 lat w tych służbach. W mieszkaniu mieszkał 58 lat. Zmarł w tym roku. Rodzicie pobrali się już po uzyskaniu mieszkania....

Co z osobą po licytacji komorniczej mieszkania?

Wczoraj na licytacji komorniczej sprzedano mieszkanie mojej mamy. Mama ma 80 lat, jest osobą chorą, ma demencję starczą, trzeba ją karmić i podawać leki. W zaistniałej sytuacji mieszkam z nią i się nią zajmuję. Niestety, nie mogę zabrać jej do mojego mieszkania, bo mam...

Sprzedaż partycypacji w TBS rozłożone na raty

Zgłosiła się do mnie osoba zainteresowana odkupieniem ode mnie partycypacji w TBS. Niestety, na tę chwilę dysponuje tylko częścią kwoty, którą chciałbym uzyskać. Zgodziłem się na sprzedaż partycypacji w ratach, wpłacenie części pieniędzy teraz, a reszty w 24 ratach. Jak...

Wakacje kredytowe a wynajem mieszkania

2 lata temu zaciągnąłem kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe, obecnie po ślubie wynajmuję to mieszkanie i mieszkam z żoną w jej mieszkaniu. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak zobowiązać właściciela do udostępnienia mieszkania w celu wykonania wentylacji?

Mam problem, którego nie mogę załatwić z administracją budynku. W mieszkaniu nie ma przewodu wentylacyjnego – jest to stara kamienica, grzyb i wszechobecna wilgoć. Zgłosiłem zamiar wykonania wentylacji do administracji. Kominiarze, żeby wykonać przewód, muszą dostać się do...

Wynajęcie mieszkania na jednoosobową działalność z zezwoleniem na zarejestrowanie firmy

Z jakimi dodatkowymi kosztami lub problemami wiąże się wynajęcie mieszkania na jednoosobową działalność z zezwoleniem na zarejestrowanie firmy pod adresem wynajmowanego mieszkania względem wynajmu osobie fizycznej? Jakie są podatki i co należy zgłosić w obu przypadkach?

Konieczny remont we wspólnocie mieszkaniowej, za co płaci wspólnota a za co właściciele lokali?

Nadzór budowlany polecił wspólnocie mieszkaniowej wymianę wspólnej rury kanalizacyjnej w pionie przebiegającym w łazienkach lokatorskich. Realizacja tego remontu będzie wymagała rozkucia szachtów, które każdy z lokatorów już zabudował sobie cegłami i kafelkami. Kamienica jest...

Dzicy lokatorzy nie płacą od lat, jak ich usunąć z mieszkania?

Mamy od 10 lat dzikich lokatorów, którzy mieszkają w mieszkaniu bez płacenia opłat i czynszu. Okazjonalnie regulowali opłaty za media. Chcemy się ich definitywnie pozbyć, ale nas szantażują, że zawiadomią urząd skarbowy, że nie była zgłoszona umowa najmu. Nie dysponują...

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Zawarłam umowę najmu okazjonalnego na czas określony. W umowie nie ma wzmianki o okresie wypowiedzenia o wypowiedzeniu umowy przez najemcę, tylko jest wzmianka o wypowiedzeniu przez wynajmującego. Czy mogę wypowiedzieć taka umowę? Dodam, że nie pracuję i dostałam propozycje wyjazdu...

Przekazanie zarządzania najmem mieszkania

Posiadam mieszkanie i chciałbym je przekazać córce do zarządzania najmem . Córka będzie pobierała czynsz z najmu mieszkania i opłacała podatek, a ja nie będę w tym brał udziału. Czy mogę oddać córce mieszkanie do zarządzania najmem i sprawami z nim związanymi? Czy...

»Artykuły

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Odszkodowanie od osób bezprawnie zajmujących lokal

Właściciel lokalu zajmowanego przez inną osobę bez tytułu prawnego może, oprócz opróżnienia lokalu, żądać od tej osoby odszkodowania lub wynagrodzenia. W zależności od tego, czy bezprawnie zajmowany lokal jest lokalem mieszkalnym, czy też lokalem użytkowym, inne będą...

Charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które uprawnia do używania lokalu oraz rozporządzania tym prawem. W obowiązującym stanie prawnym nie ma już możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jednak nadal przysługuje...

Zasób mieszkaniowy gminy

Nakładając na gminy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w szczególności zapewnienia lokali socjalnych, ustawodawca umożliwił im nabywanie lokali do mieszkaniowego zasobu gminy. Tworzenie takiego zasobu nie jest jednak obowiązkiem, a jedynie prawem gminy.

Zasady podnajmowania lokalu

Co do zasady, najemca, który chce podnająć lokal osobie trzeciej, musi uzyskać na to zgodę wynajmującego. W przypadku lokali mieszkalnych zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie.

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

W obecnym stanie prawnym zakaz eksmisji bez zapewnienia lokalu socjalnego może ustanowić wyłącznie sąd, wydając wyrok nakazujący lokatorowi opuszczenie lokalu. Nie oznacza to jednak, poza pewnymi wyjątkami, że eksmisja może zostać dokonana „na bruk”.

Wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu

W przypadku gdy właściciel mieszkania zamierza dokonać wyburzenia ścianek działowych, może mieć uzasadnione wątpliwości, czy takie działanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pomocne w rozstrzygnięciu tego problemu, może być orzecznictwo sądów...

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Pojęcie właściciel użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie jest tożsame z pojęciem własności wywodzonym z Kodeksu cywilnego. Właścicielem w rozumieniu ustawy o ochronie lokatorów może być bowiem osoba, która nie...

Forma umowy najmu

Zawarcie umowy najmu nie wymaga szczególnej formy , w szczególności formy pisemnej czy aktu notarialnego. Najem może więc dojść do skutku również w wyniku zawarcia ustnej umowy. Zawarcie takiej umowy na piśmie może być jednak w pewnych...

Komu przysługuje mieszkanie komunalne?

Osoby o niskich dochodach, których nie stać na wynajem lub kupno własnego mieszkania, mogą ubiegać się o przyznanie przez gminę mieszkania komunalnego . Podstawowym warunkiem jego otrzymania, oprócz spełniania kryterium dochodowego, jest zamieszkiwanie na terenie danej...

Podział spółdzielni

Duże spółdzielnie mieszkaniowe często są tworami nieefektywnymi w zarządzaniu, kreującymi wysokie koszty eksploatacyjne. Rozwiązaniem dla członków takich spółdzielni może być dokonanie ich podziału , co pozwoli na wybór nowego zarządu i...

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Udzielenie absolutorium oznacza dokonanie pozytywnej oceny działalności poszczególnych członków organów spółdzielni. Brak absolutorium może skutkować w szczególności odwołaniem członków zarządu przez walne zgromadzenie członków...

Definicja powierzchni użytkowej lokalu

Pojęcie „ powierzchnia użytkowa lokalu ” nie jest jednoznaczne, przyjmuje bowiem postać definicji legalnych określonych w różnych aktach prawnych. Poszczególne definicje różnią się znaczeniem, bowiem inne są cele, którym mają...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl