.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo mieszkaniowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 966 | Wyświetlono: 1-20

Własność garażu na parkingu a opłaty dla wspólnoty

Jestem właścicielką jednego miejsca w garażu podziemnym. Nie zamieszkuje w tej nieruchomości, trzymam tam tylko auto. Wspólnota mieszkaniowa żąda ode mnie płatności. Czy jest to zgodne z prawem? 

Podwyższenie czynszu w trakcie obowiązywania umowy najmu okazjonalnego

Jestem właścicielem mieszkania które wynajmuje w formie umowy najmu okazjonalnego. Chciałbym podwyższyć czynsz za najem lokalu, ale niestety w umowie nic nie jest zawarte o możliwości podwyższenia czynszu w trakcie obowiązywania umowy najmu. Czy w takiej sytuacji mogę wprowadzić...

Wieloletnie zaniedbania spółdzielni i przerzucanie odpowiedzialności za awarie instalacji na właścicieli mieszkań

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do mnie pisemnie z prośbą o pilne sprawdzenie i ewentualne usunięcie awarii w łazience. Zakładają bowiem, że instalacja odpływowa u mnie może być nieszczelna. Problem zgłosił sąsiad, u którego rury kanalizacyjne są wilgotne....

Zakończenie użyczenia lokalu mieszkalnego uchodźcom z Ukrainy

Mam pytanie odnośnie nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego uchodźcom z Ukrainy. Czy po okresie użyczenia spoczywa na mnie obowiązek znalezienia tym uchodźcom innego lokalu? Co mogę zrobić, jeśli przyjęte przeze mnie osoby nie zechcą się wyprowadzić? Proszę o informacje jak...

Najem okazjonalny - oświadczenie o poddaniu się egzekucji tylko jednego małżonka

Zamierzam wynająć mieszkanie młodemu małżeństwu w ramach najmu okazjonalnego. Niestety, pan pracuje jako kierowca i cały tydzień jest trasie, z tego powodu nie jest w stanie pojawić się z żoną u notariusza w celu spisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji komorniczej i...

Zmiana właściciela lokalu - rozwiązanie umowy najmu i kaucja

Na potrzeby prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej wynajmuję lokal usługowy. Umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Trzy miesiące temu właściciel sprzedał ten lokal, ale nowy właściciel nie dokonał żadnych zmian w umowie ani nie zaproponował sporządzenia...

Zakup mieszkania bez założonej księgi wieczystej

Chciałbym kupić spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, które niestety nie posiada księgi wieczystej. Chciałbym wiedzieć, jakie wiąże się z tym ryzyko i jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Sprzedawca ma przedstawić dokument ze spółdzielni potwierdzający prawo do...

Sprzedaż nieruchomości a umowa najmu na czas określony

Wynajmuję mieszkanie, mam podpisaną umowę na najem okazjonalny. Czas określony w aneksie do umowy, która obowiązuje do końca roku. Właściciel mieszkania się rozmyślił i chce sprzedać nieruchomość. Czy ma prawo wypowiedzieć mi umowę? Opłacam czynsz i rachunki regularnie, dbam...

Grzyb na ścianach jako powód rozwiązania umowy najmu

Wynajmuję mieszkanie w starej kamienicy. Z wynajmującym łączy mnie umowa najmu na czas określony (na rok), która zgodnie z umową dobiegnie końca dopiero za 4 miesiące. Niestety nie mogę pozostać w tym mieszkaniu, gdyż jest wilgoć i na ścianach łazienki ujawnił się grzyb. Z...

Jak pozbyć się z domu odwiedzających członka rodziny?

Moi rodzice znajdują się w separacji, a ja sam jestem osobą pełnoletnią. Mieszkam w domu będącym własnością mojego dziadka ze strony ojca razem z nim, matką oraz również pełnoletnią siostrą. Mimo że dom nie jest własnością mojej matki, odmawia ona wyprowadzki, ojciec...

Brak opłat za wodę i prąd w wynajmowanym mieszkaniu z powodu braku rachunków

Jestem osobą wymazującą mieszkanie, mieszkam w nim od ponad roku. Od momentu zamieszkania w lokalu płacę właścicielowi czynsz najmu. Właściciel w momencie wynajmowania mieszkania powiedział, że koszt czynszu jest kosztem całkowitym wynajmowanego mieszkania. Dodatkowymi opłatami...

Duża podwyżka czynszu z dnia na dzień

Mamy umowę najmu od 5 lat. Pierwotnie na rok, a potem z aneksem na nieokreślony czas. Okres wypowiedzenia to 2 miesiące. Właściciel dzisiaj wysłał e-maila odnośnie do dużej podwyżki czynszu o 20% niemal z dnia na dzień – bo od pierwszego dnia następnego miesiąca. Czy możemy...

Podwyższenie czynszu lokatorom z przydziału

Jestem zarządcą nieruchomości prywatnej, w której mamy najemców z przydziału na podstawie decyzji sądu administracyjnego. Te osoby płacą bardzo małe czynsze i tak naprawdę nie pokrywają kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości. Do tej pory ich czynsze traktowane były...

Samowolne obniżenie czynszu przez lokatora - co zrobić?

Co zrobić, gdy lokator samowolnie obniżył sobie czynsz? Lokator, mimo napraw z mojej strony, nadal uskarżał się na problemy z grzybem w mieszkaniu. Powołując się na straty finansowe i problemy ze zdrowiem bez uzgadniania ze mną uznał, że za jeden miesiąc w ogóle nie zapłaci, a...

Prawa autorskie do projektu domu i problem właścicieli z budową garażu

Zakupiłem z żoną połowę domu jednorodzinnego dwulokalowego. Podczas podpisywania przeniesienia własności zaniepokoiło nas to, że deweloper bardzo zastrzegał sobie prawo do praw autorskich i do tego, że nie będzie pozwalał na zmiany. Nie wiemy teraz, czy będziemy mogli postawić...

Wymeldowanie z mieszkania a wykreślenie najemcy

Kilka lat temu wygrałem sprawę sądową o wymeldowanie partnerki z mieszkania Administracji Domów Miejskich (ADM). Okazało się teraz, że wciąż nie jest wykreślona jako najemca. Chciałbym wykupić to mieszkanie, ale póki co to niemożliwe. Obecnie więc chciałbym zamienić się z...

Niesamodzielność lokalu mieszkalnego wynajmowanego od gminy a wykup

Złożyłam wniosek o wykup od gminy lokalu mieszkalnego, którego jestem najemcą od 28 lat. Właśnie otrzymałam odpowiedź, z której wynika, że nie ma takiej możliwości, gdyż lokal, w którym mieszkam, nie stanowi samodzielnego lokalu mieszkalnego. Wygląda to tak, że pomiędzy moją...

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego przez właściciela z miesięcznym terminem wypowiedzenia

Niespełna rok temu razem z przyszłym mężem podpisaliśmy umowę najmu okazjonalnego na 5 lat. W umowie jest zapis o miesięcznym terminie wypowiedzenia. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że właściciele nieruchomości chcą wypowiedzieć nam najem, żeby moc z powrotem zamieszkać w tym...

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego przez najemcę w trybie pilnym

Chciałabym jako najemca wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego natychmiast w trybie pilnym. Sytuacja rodzinna. Co mogę zrobić, żeby nie było możliwości miesięcznego terminu wypowiedzenia, płacenia czynszu, odstępnego i rachunków, tylko tygodniowy i płatność tylko do końca...

Darowizna nieruchomości i dalszy najem przez poprzedniego właściciela

Moja mama chce przekazać mi działki w formie darowizny. Jedna z nich jest częściowo zabudowana budynkami gospodarczymi. Obecnie mama wynajmuje cześć pomieszczeń w tych budynkach. Chcemy, aby mama po przekazaniu mi tej działek nadal mogła wynajmować te nieruchomość. Rozmawiałam z...

»Artykuły

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Odszkodowanie od osób bezprawnie zajmujących lokal

Właściciel lokalu zajmowanego przez inną osobę bez tytułu prawnego może, oprócz opróżnienia lokalu, żądać od tej osoby odszkodowania lub wynagrodzenia. W zależności od tego, czy bezprawnie zajmowany lokal jest lokalem mieszkalnym, czy też lokalem użytkowym, inne będą...

Charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które uprawnia do używania lokalu oraz rozporządzania tym prawem. W obowiązującym stanie prawnym nie ma już możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jednak nadal przysługuje...

Zasób mieszkaniowy gminy

Nakładając na gminy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w szczególności zapewnienia lokali socjalnych, ustawodawca umożliwił im nabywanie lokali do mieszkaniowego zasobu gminy. Tworzenie takiego zasobu nie jest jednak obowiązkiem, a jedynie prawem gminy.

Zasady podnajmowania lokalu

Co do zasady, najemca, który chce podnająć lokal osobie trzeciej, musi uzyskać na to zgodę wynajmującego. W przypadku lokali mieszkalnych zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie.

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

W obecnym stanie prawnym zakaz eksmisji bez zapewnienia lokalu socjalnego może ustanowić wyłącznie sąd, wydając wyrok nakazujący lokatorowi opuszczenie lokalu. Nie oznacza to jednak, poza pewnymi wyjątkami, że eksmisja może zostać dokonana „na bruk”.

Wyburzenie ścianek działowych w mieszkaniu

W przypadku gdy właściciel mieszkania zamierza dokonać wyburzenia ścianek działowych, może mieć uzasadnione wątpliwości, czy takie działanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pomocne w rozstrzygnięciu tego problemu, może być orzecznictwo sądów...

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Pojęcie właściciel użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie jest tożsame z pojęciem własności wywodzonym z Kodeksu cywilnego. Właścicielem w rozumieniu ustawy o ochronie lokatorów może być bowiem osoba, która nie...

Forma umowy najmu

Zawarcie umowy najmu nie wymaga szczególnej formy , w szczególności formy pisemnej czy aktu notarialnego. Najem może więc dojść do skutku również w wyniku zawarcia ustnej umowy. Zawarcie takiej umowy na piśmie może być jednak w pewnych...

Komu przysługuje mieszkanie komunalne?

Osoby o niskich dochodach, których nie stać na wynajem lub kupno własnego mieszkania, mogą ubiegać się o przyznanie przez gminę mieszkania komunalnego . Podstawowym warunkiem jego otrzymania, oprócz spełniania kryterium dochodowego, jest zamieszkiwanie na terenie danej...

Podział spółdzielni

Duże spółdzielnie mieszkaniowe często są tworami nieefektywnymi w zarządzaniu, kreującymi wysokie koszty eksploatacyjne. Rozwiązaniem dla członków takich spółdzielni może być dokonanie ich podziału , co pozwoli na wybór nowego zarządu i...

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Udzielenie absolutorium oznacza dokonanie pozytywnej oceny działalności poszczególnych członków organów spółdzielni. Brak absolutorium może skutkować w szczególności odwołaniem członków zarządu przez walne zgromadzenie członków...

Definicja powierzchni użytkowej lokalu

Pojęcie „ powierzchnia użytkowa lokalu ” nie jest jednoznaczne, przyjmuje bowiem postać definicji legalnych określonych w różnych aktach prawnych. Poszczególne definicje różnią się znaczeniem, bowiem inne są cele, którym mają...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl