.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym? Opisz
swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo mieszkaniowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 929 | Wyświetlono: 261-280

Najemca mieszka bez umowy i zwleka z wyprowadzką

Mam problem z wynajmującym ode mnie mieszkanie. Otóż umowa była sporządzona na 2 lata z określeniem konkretnej daty, kiedy wygasa. Pół roku po wygaśnięciu umowy najemca nadal mieszka, ale bez formalnego jej przedłużania. Niestety tego okresu nie zgłosiłam do urzędu skarbowego. W...

Przydział na mieszkanie prywatne a prawa właściciela

Mam pytanie odnośnie przydziału z roku 1985 na mieszkanie będące moją własnością. Najemczyni, na którą był przydział, zmarła dwa miesiące temu. Mieszkała z mężem. Według przydziału do zamieszkania z nią był uprawniony mąż oraz dwie córki. Córki te są...

Jakie stanowisko zajmie gmina, gdy wynajmę mieszkanie z bonifikatą?

Czy mieszkanie kupione z bonifikatą można wynająć osobie trzeciej i nie ponosić konsekwencji co do zwrotu bonifikaty? Jakie byłoby stanowisko gminy?

Czy osoba zameldowana uczestniczy w długu?

Moja mama jest najemcą lokalu komunalnego, w którym jestem zameldowany. Od 7 lat mieszkam jednak gdzie indziej. Mieszkanie mamy jest zadłużone. Czy ze względu na zameldowanie uczestniczę w długu, tj. będę musiał go spłacać? Jak uniknąć tych kosztów?

Metody na zachowanie mieszkania miejskiego

W 2013 r. wyszłam za mąż. Wcześniej mieszkałam w mieszkaniu komunalnym i tam jestem zameldowana wraz z córką. Mąż posiada mieszkanie własnościowe spółdzielcze, które podarowali mu rodzice, zanim się pobraliśmy (nie minęło jeszcze 5 lat od momentu...

Zaległości i dziwne zachowanie najemcy

Od kilku miesięcy wynajmuję swoje mieszkanie (najem okazjonalny). Lokator opłaca odstępne + czynsz i media. Zalega z opłatą za czynsz za poprzedni miesiąc. Tłumaczył się (mojemu pełnomocnikowi w Polsce), że ma kłopoty finansowe, jego firma bankrutuje....

Niewystarczająca obniżka czynszu z powodu prac remontowych

Jestem najemcą lokalu użytkowego, którego właścicielem jest spółka skarbu państwa. Przez 2 lata prowadzony był remont elewacji. W pierwszym roku obniżono nam czynsz o 50% (obroty spadły o 60%). W drugim roku obniżka była tylko o 30% (mimo spadku obrotów o 80%). Czy...

Jak uniknąć rozwiązania umowy z gminą odnośnie mieszkania komunalnego?

Jestem jedynym najemcą mieszkania komunalnego, w którym jestem zameldowany na pobyt stały. W mieszkaniu tym razem ze mną zamieszkuje i jest zameldowany mój brat. Moja żona miała mieszkanie, zanim pobraliśmy się. Nadmieniam, że nie mieszkam z żoną, nie...

Jak uwolnić się od byłego męża?

Jak mogę uwolnić się od byłego męża alkoholika, który swoim rażącym nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie? Mieszkanie wykupiłam od spółdzielni mieszkaniowej, a były małżonek jest w nim zameldowany, bez praw do lokalu, których sam się zrzekł...

Jak pozbyć się kłopotliwych lokatorów?

Osoba, której wynająłem mieszkanie, nie opłaciła w pełni pierwszego miesiąca. Nie opłaciła również zawartej w umowie kaucji. Mieszkanie nie jest użytkowane zgodnie z umową (liczne interwencje policji, kłopoty z sąsiadami, zniszczone drzwi wejściowe). Jakie mam opcje,...

Remont mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej – zobowiązanie podpisane przez zięcia

Mieszkam w kamienicy, gdzie tworzymy wspólnotę mieszkaniową. Prowadziłem przebudowę swojego mieszkania, pomagał mi w tym zięć. Pod moją nieobecność, bez mojej zgody i upoważnienia zobowiązał się (podpisując się moim nazwiskiem), że dodatkowo pokryję koszty prac na wspólnym...

Odwołanie zarządu wspólnoty ze względu na przekroczenie uprawnień

Chcielibyśmy odwołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej, gdyż wykonuje remonty części wspólnych bez ważnych uchwał właścicieli. Remont okazał się być niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i spowodował straty. Ponadto zarząd nie prowadzi dokumentacji swoich posiedzeń,...

Zamiana mieszkania a nakaz zwrotu bonifikaty

Moja babcia przed 4 laty wykupiła mieszkanie komunalne z 80-procentową bonifikatą. Niedługo potem darowała mi to mieszkanie, o czym powiadomiłyśmy urząd skarbowy. Rok temu zdecydowałam się na zamianę mieszkania na większe, dopłaciłam brakującą kwotę. Wiedziałam od notariusza,...

Rozliczenie liczników i niedopłata poprzedniego właściciela

Kupiłam 3 miesiące temu nowe mieszkanie. Zostały odpisane liczniki CO, mam spisany protokół zdawczo-odbiorczy. Tymczasem spółdzielnia robi rozliczenie za poprzedni kwartał i nalicza dużą niedopłatę za CO, którą chce obciążyć mnie. Dług jednak dotyczy poprzedniego...

Jak napisać pozew dotyczący eksmisji i długów?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości z wynajmowanymi mieszkaniami. Chcemy złożyć w sądzie dwa pozwy: o eksmisję i zapłatę czynszu przeciwko zamieszkałym w przedmiotowym lokalu (z zaległością) matce i czwórce dorosłych dzieci oraz ojcu, który się wyprowadził,...

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu posiadania prawa do innego lokalu

Posiadam przydział (umowę najmu) na malutkie mieszkanie komunalne. Przejąłem je po zmarłym ojcu. W mieszkaniu zameldowany jestem z żoną, synem i jego rodziną (żona i dwoje dzieci). Chcąc stworzyć normalne warunki bytowania, w 2005 r. wykupiłem na własność inny lokal mieszkalny,...

Roszczenia lokatora, który nie należy do wspólnoty mieszkaniowej

Mieszkam w 5-rodzinnym bloku (wspólnota mieszkaniowa). Cztery rodziny mają wykupione mieszkania. Do budynku przynależy grunt. Jeden lokal jest gminny, właśnie wprowadziła się do niego lokatorka. Dwie rodziny mają ogrodzone ogródki, reszta terenu jest „wspólna” –...

Czy syndyk spółdzielni mieszkaniowej ma prawo żądać opłaty za reklamę?

Jesteśmy właścicielami lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej znajdującej się w upadłości likwidacyjnej. Posiadamy spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu. Od roku spółdzielnią zarządza syndyk masy upadłościowej. Jak się można domyślić, spółdzielnia tonie w...

Podpis pod zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu

Zgodnie ze statutem walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej zwołuje zarząd. Czy oznacza to, że zawiadomienie o walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej podpisują łącznie wszyscy członkowie zarządu, czy może podpisać tylko prezes? Zgodnie z...

Czy wspólnota mieszkaniowa może zabezpieczyć wierzytelność, ustanawiając hipotekę przymusową?

Wspólnota mieszkaniowa uzyskała nakaz zapłaty, który opatrzony został w klauzulę wykonalności i stał się tytułem egzekucyjnym. Dysponując wymienionym tytułem, wspólnota złożyła wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, podając listę sposobów –...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym? Opisz
swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton