Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana mieszkania na socjalne

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.10.2015

Czy gmina może przekształcić mieszkanie komunalne na socjalne? Dodam, że nie mam żadnych długów itp.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź jest krótka – może, ale nie musi. Pojęcie mieszkania socjalnego zostało określone w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z zawartymi tam przepisami lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Zgodnie z art. 22 z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Taka umowa, z pewnymi wyjątkami,. może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu, i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w odpowiedniej uchwale rady gminy.

 

Wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy lokali socjalnych należy do rady gminy. Wielkość zasobu oraz potrzeby w tym zakresie określają rzeczywisty standard takich lokali. Nie można bowiem zapominać, że ze względu na status takiego lokalu płacony jest niski czynsz ( por. art. 23 ust. 4), który nie może być wyższy niż połowa najniższego czynszu obowiązującego w zasobie danej gminy.

 

Wydzielenie lokali przeznaczonych na „socjalne” wymaga uchwały rady gminy, gdyż czynność ta przekracza zakres działania zarządu. Wykaz takich lokali stanowić powinien załącznik do uchwały, a samo wydzielenie może obejmować także lokale zajęte. Nie chodzi bowiem o udostępnienie w danym momencie konkretnego mieszkania, lecz ustalenie, że może zostać przyznane na ten cel po wyprowadzeniu osób, które obecnie go zajmują (np. wskutek wypowiedzenia najmu lub usunięcia osoby zajmującej go bez tytułu prawnego).

 

Jeśli lokal ma określony obniżony standard, a gmina nie dysponuje odpowiednią ilością lokali socjalnych, tzn. jest na nie zapotrzebowanie – może to zrobić.

 

Regulują tę kwestię: ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uchwały rady miejskiej lub gminnej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zarządzenia prezydenta miasta w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział lokali socjalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki