Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zalewanie mieszkania w bloku - komu zgłosić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.06.2020

Mieszkam w bloku, zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa. Moje mieszkanie było już kilka razy zalewane – zacieki na suficie w łazience. Zwracałam się do sąsiada z góry z tym problemem, ale on ciągle twierdzi, że u niego jest sucho. Do kogo powinnam się zgłosić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zalewanie mieszkania w bloku - komu zgłosić?

Żądanie naocznego stwierdzenia stanu mieszkania sąsiada

W pierwszej kolejności należałoby sobie zadać pytanie, czy sąsiad, który mieszka nad Panią, choć raz pozwolił Pani wejść do niego do mieszkania celem naocznego stwierdzenia, że u niego jest sucho. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile pozwoliłoby zweryfikować słowa sąsiada i ewentualnie uzyskać argument w walce ze wspólnotą. W chwili obecnej nie pozostaje Pani nic innego, jak wystąpić do zarządcy z wnioskiem o przeprowadzenie oględzin nieruchomości, w szczególności nieruchomości Pani, sąsiada oraz wspólnych, które pozwolą ustalić prawdomówność sąsiada, a także zmierzać będą do wykrycia uszkodzenia, które powoduje Pani zalanie. Zachodzi nadto pytanie, czy wspólnota, w której Pani mieszka, jest wspólnotą małą czy dużą. O ile jest to wspólnota mała – w której dla podejmowania uchwał potrzebna jest jednomyślność, Pani pozycja negocjacyjna jest znaczenie lepsza aniżeli w przypadku wspólnoty dużej, w której liczy się zwykła większość. Niemniej bez oględzin nie sposób wskazać sposób rozwiązania problemu. Na Pani miejscu nie rozmawiałbym już ani z sąsiadem ani z pozostałymi osobami lecz skierował do zarządcy pismo, w którym wnioskowałbym o oględziny lokali, a także części wspólnych w obecności osoby mającej wiedzę specjalistyczną w tym zakresie – hydraulika. Pismo może być bowiem w każdej chwili wykorzystane przeciwko wspólnocie. 

Odpowiedzialność za szkodę

Na pierwszy „rzut oka” wydawać by się mogło, że zastosowanie w przedmiotowej sprawie ma przepis art. 433 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

 

W literaturze przedmiotu istnieje jednak rozbieżność, którą wywołało orzeczenie Sądu Najwyższego. Zdaniem Sądu Najwyższego „przepis art. 433 kc nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przelaniem się wody z lokalu na wyższej kondygnacji do lokalu niżej położonego”. W tym kierunku wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 12 lutego 1969 r., sygn. akt III CZP 3/69, oraz w wyroku z 11 października 1980 r., sygn. akt I CR 295/80, a także w wyroku z 5 marca 2002 r., sygn. akt I CKN 1156/99. Odmienne stanowisko zajęto w wyroku z 15 września 1959 r., sygn. akt 4 CR 1071/58. Ten ostatni pogląd, wsparty wykładnią funkcjonalną art. 433, przeważa w literaturze. W literaturze przedmiotu pierwszy pogląd od lat budzi wątpliwości. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie przecięło sporu wokół tego zagadnienia, a wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę fakt, iż w nauce jest to od wielu lat pogląd mniejszościowy.

Zobowiązanie do naprawienia szkody – zalania mieszkania

Zastosowanie znajduje zatem przepis art. 415, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Nie ma przy tym znaczenie, czy zalanie nastąpiło na skutek samodzielnego działania sąsiada, czy też innej osoby, bowiem wszystkie osoby które współuczestniczyły w procederze, który w swej konsekwencji doprowadził do zalania, będą na mocy art. 422 ponosić odpowiedzialność z tego powodu. 

 

Reasumując, winna Pani stworzyć powody, które doprowadzą do tego, że będzie Pani poważniej traktowana. Takim powodem będzie pismo wzywające do przeprowadzenia oględzin nieruchomości. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 0 =

»Podobne materiały

Czy pracownik może zatrzymać powierzone przez pracodawcę mienie, jeśli pracodawca zalega z wynagrodzeniem?

Od prawie roku pracuję w firmie budowlanej, mam umowę na czas określony. Niestety firma podupadła, zaczęły się zwolnienia. Podpisałem już rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – umowa wygasa za tydzień. Problem polega na tym, że firma nie wypłaciła mi wynagrodzenia za poprzedni miesiąc i za

 

Oczernianie firmy w Internecie

Moja firma została oczerniona w Internecie (na pewnym forum ktoś zamieścił kłamliwą opinię o jej usługach). W jaki sposób można doprowadzić do usunięcia obraźliwego wpisu?

 

Długi ojca po jego śmierci

Moi rodzice byli współwłaścicielami mieszkania. Opłat jednak dokonywała tylko mama, obecnie robię to ja. Po rozwodzie ojciec został eksmitowany. Jakie miał wtedy prawo do nieruchomości? Zmarł rok temu, ja i brat jesteśmy spadkobiercami (mamy po 23 lata). Wiem, że ojca szukał komornik. Czy będę odpow

 

Co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni”?

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni” dla wykonania kanalizacji. Jak i do kiedy powinny być naliczane opłaty? Raz należy płacić do momentu wykonania podbudowy pod asfalt, raz do wykonania powierzchni asfaltowej – czy są jakieś normy?  

 

Czy można odmówić porodu naturalnego?

Mam pytanie z dziedziny prawa medycznego: 2,5 roku temu urodziłam dziecko przez cesarskie cięcie z uwagi na nieprawidłowe ułożenie płodu. Obecnie jestem w 9. miesiącu ciąży i dziecko również do tej pory było ułożone nieprawidłowo. Z tego powodu zostałam zakwalifikowana do kolejnej cesarki z wyznaczo

 

Czy lokal użytkowy mam sprzedać z podatkiem VAT, czy skorzystam ze zwolnienia?

Lokal użytkowy został zakupiony w 2006 roku na osobę fizyczną. Po zakupie prowadzono w tym lokalu działalność gospodarcza (sklep), nie był wprowadzony jednak do ewidencji środków trwałych. Lokal został zmodernizowany poprzez postawienie ścianki działowej i powstały 2 pomieszczenia. To drugie zostało

 

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego a zaległości w czynszu

Jestem zameldowany w mieszkaniu, z którego groziła mi eksmisja z powodu zaległości w opłatach. Długi zostały spłacone, obecnie nie mieszkam w tym lokalu, ale jest on zajmowany bez tytułu prawnego przez moich rodziców. Czy wymeldowanie się z mieszkania wystarczy, by uniknąć odpowiedzialności za zaleg

 

Czy mogę ustalić dowolny okres wypowiedzenia umowy najmu?

Chcę wynająć mieszkanie, które jest moją własnością. Czy mogę ustalić dowolny okres wypowiedzenia umowy najmu? Prawo wypowiedzenia umowy w określonym przeze mnie terminie przysługiwałoby obu stronom umowy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »