.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

• Data: 08-07-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Wspólnota mieszkaniowa jest zarządzana przez 2-osobowy zarząd. Czy członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji bez zgody drugiego członka zarządu i mieszkańców? Czy taka rezygnacja jest możliwa, jeśli jest dwóch członków zarządu? Czy mimo rezygnacji, np. z ostatnim dniem miesiąca, były już członek zarządu może podpisywać przelewy w banku i czy odpowiada za decyzje drugiego członka zarządu? Jak należy skutecznie dostarczyć wypowiedzenie członkostwa w zarządzie WM?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd wspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani ze sprawowanej funkcji i nie muszą istnieć żadne przyczyny uzasadniające to odwołanie. Wystarczy taka wola większości. Sprawowanie funkcji członka zarządu ma charakter dobrowolny, co oznacza, że w każdej chwili członek zarządu wspólnoty może złożyć rezygnacje ze sprawowanej funkcji. Jeżeli to członek zarządu podejmuje decyzje o swojej rezygnacji, to wówczas nie potrzebna jest żadna uchwała wspólnoty mieszkaniowej, która niejako potwierdzałaby tą czynność.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rezygnacja, czyli wypowiedzenie członkostwa w zarządzie WM

Zatem, jak widzimy, rezygnacja z pełnienia funkcji jest możliwa w każdym czasie i bez względu na to, że zarząd jest 2-osobowy. W takim wypadku obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej będzie wybranie innej osoby do zarządu wspólnoty.

W przypadku wskazania, że dana osoba rezygnuje z ostatnim dniem danego miesiąca, to z tym dniem przestaje być członkiem zarządu. Także nie może podpisywać przelewów w banku i po tej dacie nie ponosi odpowiedzialności za decyzje zarządu.

Co do ostatniego pytania o skuteczne wypowiedzenie członkostwa w zarządzie, a właściwie dostarczenie wypowiedzenia – w wypadku gdy ustanowiono zewnętrznego administratora należy złożyć rezygnację w siedzibie administratora z prośbą o potwierdzenie wpływu do administratora tego dokumentu w przypadku osobistego złożenia. Można również wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Tylko że wówczas rezygnacja odniesie skutek dopiero z chwilą odebrania pisma. Zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem jest złożenie rezygnacji na zebraniu członków wspólnoty, tak aby było to odnotowane w protokole.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Rezygnacja z powodów zdrowotnych

Pan Jan, będący członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zaczął odczuwać poważne problemy zdrowotne, które uniemożliwiały mu efektywne wykonywanie swoich obowiązków. W związku z tym postanowił złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Zrobił to pisemnie, dostarczając odpowiedni dokument do siedziby administratora. Rezygnacja weszła w życie z końcem miesiąca, a wspólnota musiała zorganizować zebranie, na którym wybrano nowego członka zarządu. Od momentu złożenia rezygnacji, pan Jan nie podpisywał już żadnych dokumentów i nie odpowiadał za decyzje podejmowane przez pozostałych członków zarządu.

 
Konflikt interesów

Pani Anna, pełniąca funkcję członka zarządu wspólnoty, zauważyła, że jej nowe zobowiązania zawodowe mogą stanowić konflikt interesów z jej obowiązkami zarządczymi. W obawie o możliwość niewłaściwego zarządzania, postanowiła zrezygnować ze swojej funkcji. Złożyła rezygnację podczas zebrania członków wspólnoty, co zostało odnotowane w protokole. Dzięki temu rezygnacja była natychmiast skuteczna, a wspólnota mogła natychmiast przystąpić do wyboru nowego członka zarządu, bez konieczności czekania na formalne potwierdzenie ze strony administratora.

 
Brak czasu na pełnienie obowiązków

Pan Tomasz, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zauważył, że jego obowiązki zawodowe i rodzinne stają się coraz bardziej wymagające, co ograniczało jego możliwość aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu wspólnotą. Postanowił zrezygnować z funkcji członka zarządu, składając pisemne wypowiedzenie w siedzibie administratora wspólnoty. Poprosił o potwierdzenie odbioru dokumentu. Rezygnacja stała się skuteczna w momencie doręczenia pisma, a Tomasz przestał być odpowiedzialny za decyzje zarządu od końca miesiąca, w którym złożył rezygnację. Wspólnota szybko przystąpiła do wyboru jego następcy, aby zapewnić ciągłość zarządzania.

Podsumowanie

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej jest możliwa w każdym czasie, niezależnie od liczby członków zarządu. Wystarczy złożyć pisemne wypowiedzenie, które staje się skuteczne z chwilą doręczenia odpowiednim organom. Po złożeniu rezygnacji były członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje zarządu i nie może podpisywać przelewów bankowych.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowywaniu pism związanych z rezygnacją z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w każdym kroku procesu rezygnacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu