Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wada telefonu zakupionego na firmę a gwarancja

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 02.07.2019

Kupiłem telefon na firmę kilka miesięcy temu. Niedawno pojawił się problem czy też wada telefonu. Są kłopoty z ładowaniem oraz kablem ładowarki. Po zgłoszeniu reklamacji z tytułu rękojmi serwis odpisał mi, że moje roszczenia są nieuzasadnione, ponieważ w dniu wydania telefon był sprawny. Czytałem gdzieś, że w momencie zakupy sprzętu na firmę pozbawiam się gwarancji. Czy to prawda? Czy da się cokolwiek wyegzekwować od salonu w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wada telefonu zakupionego na firmę a gwarancja

Fot. Fotolia

Zasadą jest, iż każdy zakupiony produkt objęty jest rękojmią. W przypadku zakupu pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia może zostać wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, przy czym postanowienie co do wyłączenia rękojmi powinno zostać wyraźnie zapisane w umowie. W Pana przypadku zakładam, że nie miało to miejsca, ponieważ pisze Pan, że chciał Pan skorzystać z rękojmi w omawianym przypadku. Rękojmia polega na odpowiedzialności sprzedawcy za wadę fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej. W Pana przypadku mamy do czynienia z wadą fizyczną zakupionej rzeczy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że telefon nie ma właściwości, które mieć powinien.

 

Cały problem w przypadku chęci skorzystania z instytucji rękojmi przez przedsiębiorcę polega jednak na udowodnieniu, że wada tkwiła w zakupionej rzeczy w momencie sprzedaży. Tylko za taką wadę odpowiada bowiem sprzedający. Nie oznacza to, że rzecz sprzedana musiała już od momentu zakupu wykazywać się niesprawnością, ale że wada powodująca tę niesprawność tkwiła w rzeczy w momencie sprzedaży. W przypadku konsumentów działa na ich rzecz domniemanie prawne istnienia wady w momencie wydania rzeczy, przez okres jednego roku. Zgodnie z art. 5562 „jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego”.

 

Niestety cytowany przepis nie ma zastosowania w stosunku do przedsiębiorców. Co za tym idzie, to na Panu spoczywa obowiązek wykazania, że uszkodzenie nie nastąpiło na skutek Pana działania (jak zalanie telefonu czy jego upuszczenie z wysokości). W tym celu może przekazać Pan telefon do specjalisty, który potwierdzi, że wada wystąpiła w telefonie samoistnie, a nie na skutek Pana działania.

 

Taki stan rzeczy jest dość łatwy do wykazania w przypadku zakupu nowych rzeczy, natomiast w przypadku rzeczy używanych mogą pojawić się pewne wątpliwości. Co prawda instytucja rękojmi ma zastosowanie także w stosunku do rzeczy używanych, co nigdy nie było podważane w orzecznictwie. Jak stwierdził m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn., akt V ACa 239/08): „Nie ulega wątpliwości, iż przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy odnoszą się także do sprzedaży rzeczy używanych, a wobec tego także w takim przypadku sprzedana rzecz winna być właściwej jakości i nadawać do użycia ze względu na zwyczajne przeznaczenie rzeczy. Jeśli rzecz takich cech nie osiąga, to przypisać jej można wadliwość fizyczną w rozumieniu art. 556 § 1 k.c.”

 

Tym niemniej, jak wynika także z jednolitego orzecznictwa sądowego, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w przypadku rzeczy używanych, nie obejmuje usterek wynikłych niezależnie od prawidłowego użytkowania rzeczy. Jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 21 marca 1977 r. (sygn. akt III CZP 11/77): „Przy kupnie rzeczy używanych kujący jest zazwyczaj przygotowany na to, że normalne zużycie rzeczy zawsze zmniejsza jej wartość, a przeważnie i użyteczność w stopniu zależnym od rodzaju rzeczy i celu, któremu ona służy. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy, których używanie polega na eksploatacji mechanicznej, w takich wypadkach bowiem techniczne zużycie materiałów lub poszczególnych zespołów powoduje wcześniejsze awarie, nie zawsze możliwe do przewidzenia, a będące normalnym następstwem prawidłowego używania. Takie wady objęte są świadomością kupującego, znajdują ekwiwalent w niższej (od rzeczy nie używanej) cenie kupna i mieszczą się w granicach podjętego przez kupującego ryzyka. Najbardziej bowiem prawidłowa eksploatacja rzeczy zawsze powoduje zmniejszenie jej wartości lub użyteczności, zwiększając w realny sposób niebezpieczeństwo awarii będącej normalnym następstwem takiej eksploatacji”.

 

Reasumując, niezależnie od tego, że wada ujawniła się dopiero po pewnym czasie, w przypadku zakupu nowego telefonu przysługuje Panu uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcy. W tym celu musi udowodnić Pan, że usterka wynikła samoczynnie, w wyniku wady konstrukcyjnej telefony tkwiącej w nim w momencie zakupu. Jeśli natomiast zakupił Pan telefon jako używany, także przysługuje Panu możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, należy mieć jednak na uwadze wyżej przedstawione stanowisko oraz możliwość, że Pana roszczenie mogłoby nie być uznane za skuteczne, w razie wniesienia sprawy do sądu.

 

Dodatkowo pozwolę sobie wskazać, że w przypadku zakupu nowego telefonu oprócz rękojmi przysługuje Panu zapewne uprawnienie z tytułu gwarancji wystawionej przez producenta. Gwarancja, w przeciwieństwie do rękojmi, jest dobrowolnym świadczeniem, na które zwykle decyduje się producent sprzętu i może być realizowana niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Wydaje się, że jeśli Pana telefon jest objęty obecnie gwarancją, skorzystanie z niej może być łatwiejszym rozwiązaniem niż udowadnianie istnienia wady w celu skorzystania z rękojmi. Uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane są na podstawie karty gwarancyjnej dołączanej do telefonu, która powinna zawierać najważniejsze postanowienia gwarancji. W celu skorzystania z gwarancji roszczenie skierować należy bezpośrednio do gwaranta (wskazanego na karcie gwarancyjnej), a nie do sprzedawcy. Tym niemniej sprzedawcy sprzętu często pośredniczą w realizacji roszczeń gwarancyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 1 =

»Podobne materiały

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

 

Uciążliwa działalność współwłaściciela budynku mieszkalnego

Jestem współwłaścicielem dwurodzinnego domu, tzw. bliźniaka. Sąsiad od dawna próbuje rozbudować swą połowę, ale nadzór budowlany kilkakrotnie wstrzymywał już prace ze względu na uchybienia. Jakiś czas temu sąsiad zarejestrował działalność „pokoje gościnne” i prowadzi usługi hotelarskie.

 

Wypowiedzenie najmu przy współwłasności

Znalazłem w internecie taką opinię: „[...] Co do zasady, wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu znajdującego się w nieruchomości wspólnej, nie będzie mogło być potraktowane jako czynność zachowawcza, którą może podjąć każdy ze współwłaścicieli. Co do zasady czynność taka będzie należała

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »