Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno gruntu dzierżawionego od Lasów Państwowych

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.09.2017

Sprawa dotyczy kupna gruntu dzierżawionego od Lasów Państwowych. Od 18 lat dzierżawimy od Lasów Państwowych grunt wraz z budynkami magazynowymi. Chcielibyśmy go wykupić, ale LP chcą wystawić go w trybie przetargowym. Czy jest możliwość zakupienia od nich gruntu bez przetargu? Dodam, że poczyniliśmy na tej nieruchomości wiele inwestycji.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy o lasach państwowych oraz wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia z 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatnych Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. 1998, Nr 52, poz. 327 ze zm.).

 

Sprzedaży dokonują podmioty nazwane w rozporządzeniu „sprzedającymi”, tj. odpowiednio nadleśniczy, dyrektor RDLP oraz DGLP w odniesieniu do zarządzanych lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, ale jeżeli lokal lub grunt z budynkiem mieszkalnym w budowie zamierza nabyć osoba bezpośrednio nim zarządzająca, sprzedającym jest kierownik jednostki nadrzędnej.

 

Przedmiotem sprzedaży mogą być:

 

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,

2) samodzielne lokalne mieszkalne,

3) grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie stanowiące odrębną nieruchomość;
pod warunkiem, iż są one nieprzydatne Lasom Państwowym.

 

Rozporządzenie precyzuje, co to znaczy, że są one nieprzydatne.

 

Według art. 40 ust. 2 u.o.l. – sprzedaż następuje po cenie rynkowej, jaka kształtuje się w danej miejscowości. Wysokość ceny ustalają osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, czyli rzeczoznawcy majątkowi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Kupno gruntu dzierżawionego od Lasów Państwowych

 

Regulacja zamieszczona w art. 40a ust. 3 oznacza, że grunty pod budynkami oraz grunty z budynkami związane będące przedmiotem sprzedaży, zostają z mocy prawa wyłączone z produkcji rolnej i leśnej, bez potrzeby przeprowadzenia postępowania o wyłączenie na podstawie ustawy o ochronie gruntów. Ustawa o lasach nakazuje ujawnienie ich z urzędu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w ewidencji gruntów i budynków.

 

Ustawa wprowadza konstrukcję pierwszeństwa nabycia lokali, które przysługuje:

 

1) Pracownikom i byłym pracownikom PGLLP (art. 40a ust. 4) spełniającym następujące warunki:

a) co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w PGLLP,

b) pozostawanie w stosunku najmu,

c) zamieszkiwanie w tym lokalu.

Pierwszeństwo nie przysługuje byłym pracownikom PGLLP, z którymi stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli z przyczyn określonych w art. 52 K.p. (ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku).

 

2) Osobom bliskim (małżonkowie, wstępni, zstępni, osoby przysposobione) pozostałym po pracownikach i byłych pracownikach (art. 40a ust. 5), spełniającym następujące warunki:

a) zamieszkiwanie z pracownikiem lub byłym pracownikiem w dniu jego śmierci,

b) dalsze zamieszkiwanie w lokalu.

3) Osobom, które są lub były zatrudnione w szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych leśnictwa (art. 40 ust. 6), jeżeli spełniają wymienione warunki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia określone w przepisie art. 40a ust. 4-6, korzystają z preferencji znacznego obniżenia ceny i możliwości rozłożenia spłaty należności na raty.

 

4) Najemcom lokali nieposiadającym uprawnień, o których mowa w art. 40a ust. 4-6, jeżeli zajmują lokal na podstawie umowy najmu co najmniej od trzech lat (art. 40a ust. 7); przysługują im mniejsze preferencje niż innym korzystającym z pierwszeństwa.

5) Organizacjom pozarządowym, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego; ich nie dotyczy warunek zajmowania lokalu przez co najmniej trzy lata.

 

Niestety ustawa nie przewiduje prawa pierwszeństwa dla dzierżawcy i zbycie powinno nastąpić w trybie przetargowym. Nie oznacza to, iż wyłączone są Państwa roszczenia o zwrot nakładów. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, wydzierżawiający, który zdecydował się na zatrzymanie ulepszeń poczynionych przez dzierżawcę w dzierżawionej rzeczy, może więc to uczynić za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości z chwili zwrotu.

 

Roszczenie o zwrot nakładów ulepszających powstaje z chwilą dokonania przez wydzierżawiającego wyboru między możliwościami przewidzianymi w art. 676 K.c., a wybór ten staje się możliwy dopiero w chwili zwrotu przedmiotu dzierżawy. Pojęcie „ulepszeń” użyte w art. 676 K.c. dotyczy nakładów dokonanych przez dzierżawcę, które w chwili zwrotu rzeczy zwiększają jej użyteczność w stosunku do stanu, w jakim rzecz powinna się znajdować, dlatego dopiero w chwili faktycznego zwrotu rzeczy strony mogą ustalić, czy i w jakim zakresie poczynione nakłady zwiększają użyteczność rzeczy i czy w związku z tym na wydzierżawiającym ciąży potencjalny obowiązek zwrotu ich wartości

 

Możecie Państwo dochodzić więc zwrotu nakładów na dzierżawioną nieruchomość.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - zero =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kubeł na śmieci przy domu jednorodzinnym

Mieszkam w prywatnym domu, w którym zameldowane są trzy osoby. Mamy kubeł na śmieci o pojemności 50 l, który nam w zupełności wystarcza, zwłaszcza że segregujemy odpady. Ostatnio komisja miejsca stwierdziła, że pojemnik jest za mały i nasza rodzina powinna mieć pojemnik 150 l. Czy muszę zamówić większy kubeł? Załączam uchwałę urzędu miasta.

Rekompensata za gospodarstwo nieobjęte granicami po II wojnie

Mój ojciec otrzymał w 1949 r. z Państwowego Funduszu Ziemi 5 ha ziemi rolnej jako rekompensatę za pozostawione gospodarstwo w dawnych granicach Polski. Później ziemię zdał na rzecz Skarbu Państwa. Czy zostało zrealizowane jego prawo do rekompensaty w świetle obowiązującej ustawy?

Opłata adiacencka

Jestem współwłaścicielem działki, którą chcemy podzielić sądownie poprzez wyjście ze współwłasności. Czy w takim przypadku grozi nam opłata adiacencka naliczona przez gminę?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »