Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać akt zgonu osoby która zmarła w USA?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 18.09.2012

Mój ojciec 22 lata temu wyjechał do USA do Chicago, ja miałam wtedy 2 lata. Kontakt z mamą stracił po roku, odtąd nic o nim nie wiemy, ale doszły nas słuchy, że zmarł w USA na raka w 1997 r. Teraz mama chce przepisać na mnie swoje mieszkanie i potrzebujemy zgody ojca. Jak uzyskać akt zgonu ojca który zmarł w USA?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu uzyskania informacji o śmierci ojca i pomocy w uzyskaniu aktu zgonu musi się Pani zwrócić do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, 1530 N. Lake Shore Drive Chicago, IL 60610.

 

We wniosku należy zamieścić:

 

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • wskazanie rodzaju aktu wnioskowanego: akt zgonu Pani ojca,
  • wskazanie prawdopodobnej daty i miejsca zgonu ojca,
  • stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby wymienionej na akcie stanu cywilnego,
  • imię i nazwisko ojca,
  • datę i miejsce urodzenia ojca,
  • imiona rodziców ojca,
  • inne dane mogące pomóc w uzyskaniu aktu stanu cywilnego, np. kiedy ojciec przybył do USA.

 

Jeżeli ojciec nie żyje, konsulat polski prześle Pani akt zgonu, w przeciwnym razie przekaże informację, że ojciec żyje.

 

Po otrzymaniu aktu zgonu z USA będzie trzeba dokonać tzw. jego umiejscowienia, inaczej zwanego transkrypcją w polskiej księdze stanu cywilnego.

 

Umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego jest regulowane ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy „akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu”.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy „transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania zmarłego w Polsce”.

 

Jeżeli z jakiś powodów nie będzie możliwe uzyskanie aktu zgonu ojca, Pani lub Pani matka możecie wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o uznanie ojca za zmarłego.

 

Przesłanką rozpoczęcia postępowanie celem uznania osoby za zmarłą jest fakt zaginięcia określonej osoby. Zaginiecie należy rozumieć jako zniknięcie bez śladu oraz brak jakiegokolwiek kontaktowania się z najbliższymi, co prowadzi do przekonania, że osoba ta nie żyje.

 

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu cywilnego „zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu”.

 

W przypadku Pani ojca upłynęło już ponad 10 lat, odkąd ostatni raz skontaktował się z rodziną w Polsce.

 

Sąd, uznając daną osobę za zmarłą, wydaje postanowienie, w którym wskazuje dane osoby, której postanowienie dotyczy, oraz datę i godzinę, z którą uznaje się osobę za zmarłą. Chodzi tu o chwilę najbardziej prawdopodobną. W przypadku braku danych uznaje się pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Jeżeli w orzeczeniu ustalono tylko datę śmierci, za jej godzinę uważa się koniec tego dnia.

 

Na podstawie postanowienia sądu urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkani zmarłego w Polsce sporządza akt zgonu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + III =

»Podobne materiały

Czy hodowla ptaków to majątek wspólny małżonków?

Jesteśmy z mężem 30 lat po ślubie, prawdopodobnie w najbliższym czasie rozwiedziemy się. Nie przypuszczałam, że do tego dojdzie i zawczasu nie gromadziłam żadnych dowodów na dochody męża. A są one niemałe, ich źródłem jest od 20 lat duża hodowla ptaków. Dlatego chciałabym wiedzieć, czy tego rodzaju

 

Czy komornik może zająć wszystkie rachunki bankowe dłużnika?

Czy komornik może zająć na poczet długu alimentacyjnego wszystkie moje konta (tj. dwa konta osobiste i jedno firmowe)? Banki skrupulatnie przekazują komornikowi wszystkie wpływy, bez względu na ich wysokość. Uniemożliwia mi to prowadzenie firmy – nie mogę płacić składek ZUS, podatków, wynagrod

 

Wady konstrukcyjne budynku z winy wykonawcy

Jestem inwestorem, zleciłem wybudowanie budynku mieszkalnego i wykonawca popełnił szereg błędów konstrukcyjnych (wadliwie wykonał taras, docieplenie dachu, rynny, obserwuję „puchnięcie” sufitów, pojawił się grzyb itp.). Nie miałem z wykonawcą umowy o roboty budowlane, posiadam za to gwar

 

Jak ustalić adres zamieszkania spadkobierców

Niedawno zmarła siostra mojej mamy, czyli moja ciocia. Ciocia zostawiła testament, w którym powołała wyłącznie mnie do spadku, na który składa się właściwie tylko małe mieszkanie. Ciocia miała pięcioro rodzeństwa, z którego żyje tylko moja mama. Nie żyją także rodzice cioci, czyli moi dziadkowie. W

 

Budowa altany śmietnikowej na osiedlu

W zeszłym roku kupiłem od dewelopera domek na osiedlu mieszkaniowym. Obecnie mieszkańcy utworzyli wspólnotę i postanowili wybudować altanę śmietnikową wzdłuż granicy mojej działki. Czy w tej sytuacji obowiązuje przepis, że obiekt musi być oddalony 3 m od granicy działki? Dodam, że inwestor nie przew

 

Czy można wybudować budynek gospodarczy w odległości mniejszej niż 3 metry od granicy?

Chciałbym wybudować budynek gospodarczy o powierzchni 10 m2 w odległości 0,5-1 m od ogrodzenia sąsiadów, na co oni wyrażają zgodę. Czy gmina wyrazi zgodę, mimo niezachowania przepisowych 3 metrów od granicy?

 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły

Jestem dyrektorką szkoły podstawowej. Poszłam na urlop dla poratowania zdrowia. Przed pójściem na urlop otrzymywałam dodatek motywacyjny. Na czas urlopu zgodnie z treścią art. 73 Karta Nauczyciela nie był on wypłacany. Po powrocie z urlopu (w nowym semestrze) nie otrzymałam dodatku motywacyjnego, kt

 

Rozwód a starania o polskie obywatelstwo

Moja znajoma, obywatelka kraju spoza Unii Europejskiej, mieszka od pięciu lat w Polsce (ma kartę stałego pobytu i zezwolenie na osiedlenie się). Od pięciu lat jest także zamężna z obywatelem Polski (mają dwóch synów). Ma zamiar rozstać się z mężem; czy rozwód przeszkodzi jej w staraniach o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »