.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać akt zgonu osoby która zmarła w USA?

Mój ojciec 22 lata temu wyjechał do USA do Chicago, ja miałam wtedy 2 lata. Kontakt z mamą stracił po roku, odtąd nic o nim nie wiemy, ale doszły nas słuchy, że zmarł w USA na raka w 1997 r. Teraz mama chce przepisać na mnie swoje mieszkanie i potrzebujemy zgody ojca. Jak uzyskać akt zgonu ojca który zmarł w USA?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać akt zgonu osoby która zmarła w USA?

Uzyskanie informacji i aktu zgonu o osobie przebywającej w USA

W celu uzyskania informacji o śmierci ojca i pomocy w uzyskaniu aktu zgonu musi się Pani zwrócić do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, 1530 N. Lake Shore Drive Chicago, IL 60610.

 

We wniosku należy zamieścić:

 

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • wskazanie rodzaju aktu wnioskowanego: akt zgonu Pani ojca,
  • wskazanie prawdopodobnej daty i miejsca zgonu ojca,
  • stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby wymienionej na akcie stanu cywilnego,
  • imię i nazwisko ojca,
  • datę i miejsce urodzenia ojca,
  • imiona rodziców ojca,
  • inne dane mogące pomóc w uzyskaniu aktu stanu cywilnego, np. kiedy ojciec przybył do USA.

 

Jeżeli ojciec nie żyje, konsulat polski prześle Pani akt zgonu, w przeciwnym razie przekaże informację, że ojciec żyje.

Umieszczenie aktu zgonu z USA w polskiej księdze stanu cywilnego

Po otrzymaniu aktu zgonu z USA będzie trzeba dokonać tzw. jego umiejscowienia, inaczej zwanego transkrypcją w polskiej księdze stanu cywilnego.

 

Umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego jest regulowane ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy „akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu”.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy „transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania zmarłego w Polsce”.

Uznanie zaginionej osoby jako zmarłej

Jeżeli z jakiś powodów nie będzie możliwe uzyskanie aktu zgonu ojca, Pani lub Pani matka możecie wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o uznanie ojca za zmarłego.

 

Przesłanką rozpoczęcia postępowanie celem uznania osoby za zmarłą jest fakt zaginięcia określonej osoby. Zaginiecie należy rozumieć jako zniknięcie bez śladu oraz brak jakiegokolwiek kontaktowania się z najbliższymi, co prowadzi do przekonania, że osoba ta nie żyje.

 

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu cywilnego „zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu”.

 

W przypadku Pani ojca upłynęło już ponad 10 lat, odkąd ostatni raz skontaktował się z rodziną w Polsce.

 

Sąd, uznając daną osobę za zmarłą, wydaje postanowienie, w którym wskazuje dane osoby, której postanowienie dotyczy, oraz datę i godzinę, z którą uznaje się osobę za zmarłą. Chodzi tu o chwilę najbardziej prawdopodobną. W przypadku braku danych uznaje się pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Jeżeli w orzeczeniu ustalono tylko datę śmierci, za jej godzinę uważa się koniec tego dnia.

 

Na podstawie postanowienia sądu urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkani zmarłego w Polsce sporządza akt zgonu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl