.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty związane z eksploatacją nieruchomości

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 31.07.2014 • Zaktualizowane: 06.02.2021

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego, które wynajmuję. Najemca uchyla się od wnoszenia opłat na fundusz remontowy. Z umowy wynika, że powinien on pokrywać wszelkie opłaty typu czynsz czy media. Przecież fundusz remontowy też jest kosztem związanym z eksploatacją nieruchomości – zarówno mieszkania, jak i bloku w ogóle. Czy mam rację? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty związane z eksploatacją nieruchomości

Czy najemca mieszkania powinien wnosić opłaty na fundusz remontowy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej?

W niniejszej sprawie od należności z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z lokalu należnego wynajmującemu (czyli zysk należny właścicielowi) odróżnić należy należności z tytułu opłat za korzystanie z lokalu uiszczanych na rzecz spółdzielni i dostawców mediów.

 

W spółdzielniach mieszkaniowych nie ma bowiem pojęcia czynszu.

 

Z treści pytania wynika, iż jest Pan właścicielem przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

 

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni

Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu (art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

W skład kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości będą wchodziły wszystkie koszty dostaw towarów i usług dostarczanych do nieruchomości (dostawy wody, energii, odbioru ścieków, oczyszczania itp.), koszty robót budowlanych, koszty bieżącej konserwacji, napraw i remontów bieżących (wraz z kosztami odpowiedniej dokumentacji i kosztami administracyjnymi, opłatami lub podatkami), koszty utrzymania i konserwacji instalacji i urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości, zieleni i urządzeń małej architektury, konserwacji i oczyszczania dróg, placów i chodników, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty zarządzania nieruchomością.

Obowiązek wnoszenia przez właściciela mieszkania opłat na fundusz remontowy

Natomiast obowiązek wnoszenia przez właściciela opłat na fundusz remontowy reguluje odrębny przepis, a mianowicie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z powołanym przepisem „spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali”.

 

Jeśli zatem wszystkie koszty związane z eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem lokalu, nieruchomości wspólnej i mieniem spółdzielni oraz wpłaty na fundusz remontowy miał pokrywać najemca, to – w celu uniknięcia sporu – umowa najmu powinna uwzględniać pojęcia użyte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy powinien być w umowie wyraźnie przerzucony na najemcę.

 

Po prostu ma Pan niedokładnie skonstruowaną umowę w tym zakresie.

 

Proponuję, aby umowę najmu dostosować do wyżej cytowanych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »