Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były mąż chce się zrzec praw rodzicielskich do dziecka, czy obecny mąż może je przysposobić?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.03.2016

Mam dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa: kilkuletnią córkę i nastoletniego syna. Od 3 lat jestem w nowym związku małżeńskim. Były mąż regularnie zabiera dzieci, płaci też alimenty. O ile kontakty z synem są poprawne, o tyle z córką kontakty są złe. W trakcie rozwodu wyprowadziłam się z dziećmi z domu i jej ojciec nie zbudował z dzieckiem żadnych relacji. Na wizyty u niego córka jeździ z przymusem. Ona za ojca uznaje mojego obecnego męża (pobraliśmy się, gdy miała roczek), kocha go, istnieje między nimi głęboka więź. Były mąż jest skłonny zrzec się praw rodzicielskich do córki w zamian za zwolnienie go z obowiązku alimentacyjnego, a obecny mąż wyraża wolę pełnego przysposobienia dziewczynki. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, jakie postępowanie i gdzie należałoby rozpocząć? Czy najpierw były mąż powinien zrzec się praw do córki, czy może należy te dwie sprawy połączyć w trakcie jednego postępowania, w którym obecny mąż wystąpi o przysposobienie córki (i czy może to być przysposobienie pełne)? Czy możliwa jest wtedy zmiana nazwiska dziecka na nazwisko przysposabiającego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) wyróżnia trzy rodzaje przysposobienia: pełne (którego skutki zostały określone w art. 121-123 K.r.o.), pełne nierozwiązywalne, zwane też całkowitym, oraz niepełne (którego skutki zostały określone w art. 124 § 1 K.r.o.). Zgodnie z art. 119 § 1 K.r.o.: „do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”.

 

Jak wyżej wskazano, przysposobienie pełne regulowane jest przepisami art. 121-123 K.r.o. Art. 121 § 1 stanowi, że: „przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi”. W związku z tym przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Jednocześnie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego. Co najważniejsze, zgodnie z art. 123 § 1 K.r.o.: „przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym”. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

 

„W następstwie przysposobienia pełnego przysposobiony uzyskuje status dziecka przysposabiającego (art. 121 § 1). Naturalną konsekwencją takiego uregulowania jest przyznanie mu praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego (art. 121 § 2). Jednocześnie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego (art. 121 § 3). Oznacza to, że przysposobiony taki traci prawo do alimentów od swoich krewnych i sam jest od takiego obowiązku zwolniony wobec nich. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przysposobionym jest pasierb. W razie przysposobienia przez małżonka dziecka swego małżonka, przysposobiony zachowuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie dotychczas wiązały go z małżonkiem ojczyma lub macochy i jego krewnymi. Ustają natomiast więzy przysposobionego z drugim z rodziców, niebędącym małżonkiem przysposabiającego oraz jego krewnymi, co tym samym wyłącza obowiązek alimentacyjny między nimi” (T. Domińczyk, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. H.Ciepłej, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 953).

 

Biologiczny ojciec dziecka powinien zostać pozbawiony praw rodzicielskich lub wyrazić zgodę na przysposobienie córki.

 

Oznacza to, że z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu pełnym ustaje obowiązek alimentacyjny naturalnego rodzica pozbawionego poprzez przysposobienie władzy rodzicielskiej wobec dziecka bez konieczności występowania o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

Zatem, udzielając odpowiedzi na Pani pytania, należy stwierdzić, że:

 

  • trzeba złożyć wniosek o przysposobienie, albo uzyskując zgodę biologicznego ojca lub pozbawiając go praw rodzicielskich;
  • przysposobienie wpływa na obowiązek alimentacyjny rodzica naturalnego w sposób wyżej opisany;
  • obowiązek ten ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu;
  • dla ustania obowiązku nie jest konieczne występowanie o uchylenie go przez sąd.

 

Zgodnie z art. 122 Kodeksu rodzinnego:

 

„§ 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka – nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

§ 2. Na żądanie osoby, która ma być przysposobiona, i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców.

§ 3. Na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może w orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego zgodą. Przepis art. 118 zgoda przysposabianego na przysposobienie lub jego wysłuchanie § 2 stosuje się odpowiednio.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - dziesięć =

»Podobne materiały

Własna działalność gospodarcza i świadczenie usług dla pracodawcy

Czy można prowadzić własną działalność gospodarczą w takim samym zakresie pracy, jaki wykonuję u aktualnego pracodawcy, i świadczyć usługi na rzecz pracodawcy w tym samym zakresie? Jakie trzeba byłoby z tego tytułu płacić podatki?

 

Dyżur pod telefonem – kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie?

Czy można dopisać do zakresu obowiązków pracownika takie zdanie: „Pełnienie dyżuru telefonicznego w domu. Rekompensatę za pełnienie dyżuru nieprzerwanie przez 7 dni w tygodniu poza godzinami pracy (w tym również w dni wolne od pracy oraz w święta) ustala się w wysokości 600 zł brutto”? C

 

Powództwo o uchylenie alimentów z datą wsteczną

Mój partner ma egzekwowane z pensji zaległe alimenty na syna. Dziś chcieliśmy się dowiedzieć od komornika, jaki jest stan zadłużenia. Okazało się wtedy, że są jeszcze płacone alimenty bieżące. To nas zaskoczyło, bo syn partnera jest pełnoletni i się nie uczy, tylko pracuje. Była żona nie zawiesiła a

 

Data płatności weksla

Mam ogromne zadłużenie. Wierzyciel proponuje mi weksel plus ugodę. Boję się żądania natychmiastowej spłaty. Jak się przed tym zabezpieczyć? Na jakiej zasadzie ustala się datę płatności weksla?

 

Objęcie w posiadanie nieruchomości nabytej w drodze licytacji

Otrzymałam prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej. Od roku nikt w tej nieruchomości nie mieszka, wszystkie media zostały odcięte. Czy muszę składać wniosek do komornika o wprowadzenie w posiadanie i płacić mu niemałe pieniądze od każdej izby

 

Kwota darowizny przeznaczona na spłatę kredytu

Teściowie niedługo sprzedają swoje mieszkanie. Część pieniędzy chcieliby nam podarować, a my je przeznaczymy na spłatę kredytu. Czy od kwoty darowizny należy odprowadzić podatek?  

 

Przeniesienie grobu na inny cmentarz

Moja mama zmarła w grudniu. Mój brat twierdzi, że pozostawiła testament, w którym zapisała mu cały majątek, jednak nie jestem pewien, czy faktycznie tak jest (byłoby to sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami mamy). Jak mogę to sprawdzić? Brat chce także przenieść grób mamy na inny c

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »