.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana siedziby stowarzyszenia

• Autor: Marta Pankiewicz

Planujemy zmienić siedzibę stowarzyszenia. Prowadzi ono działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną. Od kiedy mamy posługiwać się nowym adresem? Czy od chwili podjęcia uchwały o zmianie siedziby stowarzyszenia, czy dopiero w momencie dokonania wpisu do KRS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana siedziby stowarzyszenia

Nowy adres siedziby stowarzyszenia

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia powinien określać w szczególności teren działania i siedzibę stowarzyszenia. Siedzibą jest miejscowość, w której stowarzyszenie się znajduje pod wskazanym adresem. Zmiana siedziby stowarzyszenia wymaga zatem zmiany statutu.

 

Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie (w ciągu 7 dni) zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia (art. 21 wyżej wymienionej ustawy).

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w treści postanowienia z dnia 5 grudnia 1990 r. (sygn. akt I PR 440/90), uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisania do rejestru. W treści uzasadnienia czytamy: „(…) właściwy organ stowarzyszenia podjął uchwałę o zmianie statutu, która ma moc prawną, pomimo że nie została zarejestrowana. Uchwała zebrania ogólnego członków stowarzyszenia o zmianie statutu, podjęta zgodnie ze statutem, ma moc stanowiącą i charakter konstytutywny. Rejestracja zmian statutu ma tylko znaczenie deklaratywne, stwierdzające dokonanie przez właściwy organ statutowy czynności prawnej, podlegającej rejestracji. Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisania do rejestru. Dlatego wpis do rejestru zmiany statutu nie ma znaczenia prawotwórczego”.

 

Podobne stanowisko zajął także NSA w wyroku z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt I OSK 333/08). Sąd wypowiedział się w tym wyroku za deklaratywnością zmian w statucie stowarzyszenia:

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana adresu siedziby stowarzyszenia a wpis do KRS

„Podzielić należy pogląd, że rejestracja danych dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do czynności o charakterze deklaratoryjnym. Tego rodzaju zmiana jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały (z ograniczeniami wobec osób dokonujących czynności w dobrej wierze i w zaufaniu do rejestru stowarzyszeń). W przypadku gdy zmiana sposobu reprezentacji nie została jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla stanowczego ustalenia sposobu prawidłowej reprezentacji wystarczy, gdy osoba prawna legitymuje się w postępowaniu przed sądem uchwałą o zmianie statutu bądź znowelizowanym, ujednoliconym tekstem statutu albo tekstem nowo przyjętego statutu”.

Zmiana statutu polegająca na zmianie siedziby stowarzyszenia

Tyle teorii – wynika z niej, skrótowo mówiąc, że teoretycznie mogą Państwo posługiwać się nową siedzibą stowarzyszenia już po podjęciu uchwały o zmianie statutu. Jednak w praktyce należy pamiętać o tym, że zmiana statutu polegająca na zmianie siedziby stowarzyszenia powinna być także zgłoszona (chodzi o zgłoszenia aktualizacyjne) do innych organów, jak ZUS, GUS (RG-1), US (NIP-2). Ponadto dane wpisane dotychczas w KRS są wiążące dla osób trzecich, które o zmianie statutu nie wiedzą. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do KRS nie może powoływać się wobec osób trzecich, działających w dobrej wierze, na dane, które nie zostały wpisane do tego rejestru lub uległy z niego wykreśleniu – art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podsumowując – proszę dopilnować wpisania zmiany w KRS oraz w urzędach, a w korespondencji do czasu wpisania zmiany posługiwać się już nową siedzibą stowarzyszenia ze wskazaniem „poprzednio w…”. Zabezpieczając się przed skutkami obecnego wpisu w KRS co do siedziby, warto rozważyć wykupienie usługi przekierowania korespondencji przez czas potrzebny do zmiany wpisu w KRS (wszelkie pisma urzędowe mogą być jeszcze kierowane na adres z KRS).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Pankiewicz

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Aplikacje radcowską (3,5 roku) ukończyła przy OIRP w Białymstoku. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych radców prawnych przy udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Udziela porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i pracy, a od ponad 4 lat prowadzi w sądach sprawy małżeńskie, spadkowe oraz dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Interesuje się także prawem prasowym, autorskim, farmaceutycznym, transportowym oraz prawem internetu (ochrona praw konsumentów, sporządzanie regulaminów WWW, polityk prywatności, regulacje dotyczące mailingu itp.).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu