.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana siedziby stowarzyszenia

Autor: Marta Pankiewicz • Opublikowane: 12.06.2012

Planujemy zmienić siedzibę stowarzyszenia. Prowadzi ono działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną. Od kiedy mamy posługiwać się nowym adresem? Czy od chwili podjęcia uchwały o zmianie siedziby stowarzyszenia, czy dopiero w momencie dokonania wpisu do KRS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia powinien określać w szczególności teren działania i siedzibę stowarzyszenia. Siedzibą jest miejscowość, w której stowarzyszenie się znajduje pod wskazanym adresem. Zmiana siedziby stowarzyszenia wymaga zatem zmiany statutu.

 

Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie (w ciągu 7 dni) zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia (art. 21 wyżej wymienionej ustawy).

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w treści postanowienia z dnia 5 grudnia 1990 r. (sygn. akt I PR 440/90), uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisania do rejestru. W treści uzasadnienia czytamy: „(…) właściwy organ stowarzyszenia podjął uchwałę o zmianie statutu, która ma moc prawną, pomimo że nie została zarejestrowana. Uchwała zebrania ogólnego członków stowarzyszenia o zmianie statutu, podjęta zgodnie ze statutem, ma moc stanowiącą i charakter konstytutywny. Rejestracja zmian statutu ma tylko znaczenie deklaratywne, stwierdzające dokonanie przez właściwy organ statutowy czynności prawnej, podlegającej rejestracji. Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisania do rejestru. Dlatego wpis do rejestru zmiany statutu nie ma znaczenia prawotwórczego”.

 

Podobne stanowisko zajął także NSA w wyroku z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt I OSK 333/08). Sąd wypowiedział się w tym wyroku za deklaratywnością zmian w statucie stowarzyszenia:

 

„Podzielić należy pogląd, że rejestracja danych dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do czynności o charakterze deklaratoryjnym. Tego rodzaju zmiana jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały (z ograniczeniami wobec osób dokonujących czynności w dobrej wierze i w zaufaniu do rejestru stowarzyszeń). W przypadku gdy zmiana sposobu reprezentacji nie została jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla stanowczego ustalenia sposobu prawidłowej reprezentacji wystarczy, gdy osoba prawna legitymuje się w postępowaniu przed sądem uchwałą o zmianie statutu bądź znowelizowanym, ujednoliconym tekstem statutu albo tekstem nowo przyjętego statutu”.

 

Tyle teorii – wynika z niej, skrótowo mówiąc, że teoretycznie mogą Państwo posługiwać się nową siedzibą stowarzyszenia już po podjęciu uchwały o zmianie statutu. Jednak w praktyce należy pamiętać o tym, że zmiana statutu polegająca na zmianie siedziby stowarzyszenia powinna być także zgłoszona (chodzi o zgłoszenia aktualizacyjne) do innych organów, jak ZUS, GUS (RG-1), US (NIP-2). Ponadto dane wpisane dotychczas w KRS są wiążące dla osób trzecich, które o zmianie statutu nie wiedzą. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do KRS nie może powoływać się wobec osób trzecich, działających w dobrej wierze, na dane, które nie zostały wpisane do tego rejestru lub uległy z niego wykreśleniu – art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podsumowując – proszę dopilnować wpisania zmiany w KRS oraz w urzędach, a w korespondencji do czasu wpisania zmiany posługiwać się już nową siedzibą stowarzyszenia ze wskazaniem „poprzednio w…”. Zabezpieczając się przed skutkami obecnego wpisu w KRS co do siedziby, warto rozważyć wykupienie usługi przekierowania korespondencji przez czas potrzebny do zmiany wpisu w KRS (wszelkie pisma urzędowe mogą być jeszcze kierowane na adres z KRS).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »