Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy akt notarialny spółki jest ogólnodostępny?

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 18.05.2017

Czy akt notarialny spółki komandytowej jest ogólnodostępny w KRS i czy nie wiążą się z tym żadne niebezpieczeństwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 § 1 w związku z art. 103 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie spółki  komandytowej do rejestru może być dokonane przez każdego ze wspólników tzn. zarówno może to uczynić komandytariusz jak i komplementariusz. Wniosek o wpis do rejestru powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Składa się go na urzędowym formularzu KRS-W1 wraz z obligatoryjnymi załącznikami wśród których jest również umowa spółki, a także lista wspólników zawierająca nazwiska i imiona bądź nazwy wspólników i ich adresy.

 

Powyższe dane są jawne, co wynika z art. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane zgromadzone w Rejestrze mają charakter publiczny, nie są utajnione i każdy zainteresowany może je przeglądać, bez wykazywania interesu prawnego. Jawność dotyczy nie tylko danych zgromadzonych w Rejestrze, ale także całych akt rejestrowych. Oznacza to, że każdy obywatel może uzyskać dostęp do akt rejestrowych spółki – w których znajdzie również umowę spółki w formie aktu notarialnego (gdyż  taka forma – co do zasady – została zastrzeżona dla umów spółki komandytowej).

 

Wspomniana zasada jawności rejestru przedsiębiorców KRS jest realizowana przez zapewnienie każdemu między innymi:

 

  • prawa dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS (z oddziałami przy sądach rejestrowych);
  • możliwości wglądu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/;
  • możliwości przeglądania akt rejestrowych.

 

W praktyce dostęp do akt rejestrowych odbywa się  w ten sposób, że poprzez sekretariat Wydziału Gospodarczego ds. rejestrowych danego Sadu Rejonowego, w którym zarejestrowana jest spółka, należy zamówić akta wybranej spółki do czytelni akt – po ich skompletowaniu pracownik sądu udostępnia akta w czytelni zainteresowanemu. Zasadniczo nie ma przeszkód w tym, aby akta były fotografowane przy użyciu aparatu cyfrowego lub smartfona, można też robić na miejscu notatki.

 

Jeśli chodzi o zagrożenia, jakie się z tym mogą wiązać, to istnieje pewne ryzyko, że ktoś te akta może celowo zniszczyć, wówczas jednak sąd powinien samodzielnie podjąć działania przeciwko takiej osobie oraz przedsięwziąć czynności w celu odtworzenia takich akt. Nie za bardzo wiem z opisu sprawy, co Pan rozumie przez „zagrożenia” – zasadniczo w umowie spółki nie ma danych, które byłby tajne czy poufne. Zapisy umów spółki komandytowej sporządzane przez notariuszy są w miarę standardowe i muszą mieścić się w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. Dlatego też na Pani miejscu nie przejmowałbym się tym zagadnieniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - osiem =

»Podobne materiały

Zmiana właściwości sądu KRS

Spółka zmieniła siedzibę (w formie aktu notarialnego – zmiana miasta). Za siedzibą zmieniono w formie uchwały zarządu adres spółki. Spółka zgłosi w ciągu 7 dni zmianę w KRS siedziby i adresu. Ale ma też zaległe i bieżące sprawozdanie finansowe i chciałaby razem złożyć wszystkie dokumenty. Czy

 

Wykreślenie spółki z KRS

W 2008 r. zarejestrowaliśmy w KRS spółkę jawną. Nigdy nie rozpoczęliśmy działalności, nie zgłosiliśmy się do nadania jej numerów NIP i REGON. Obecnie chcemy ją zamknąć i wykreślić z KRS. Na druku musimy jednak wpisać numery NIP i REGON, których spółka nie ma nadanych. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »