.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak przejść na emeryturę jako właściciel spółki z o.o.?

Jestem właścicielem sp. z o.o., mam 99% udziałów. Jestem prezesem spółki. Mam umowę o pracę. Osiągnęłam wiek emerytalny i chcę pobierać emeryturę. Muszę rozwiązać umowę o pracę. Proszę powiedzieć, jak to zrobić. Czy ten fakt spółka musi zgłosić do sądu? Jeśli tak, to w jakim czasie od zgromadzenia wspólników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak przejść na emeryturę jako właściciel spółki z o.o.?

Przejście na emeryturę właściciela spółki z o.o.

Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci. Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo iż ukończyli wiek zwalniający ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie zawieszona. Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

 

W takim przypadku ZUS podejmuje wypłatę emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został przedłożony dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

 

Musi Pani złożyć wypowiedzenie w związku z przejściem na emeryturę: „Niniejszym wypowiadam umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę”. Można to zrobić za porozumieniem stron lub jednostronnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wydane zostanie świadectwo pracy oraz przysługuje Pani odprawa emerytalna – jeśli nie pobrała Pani jej wcześniej (renta lub wcześniejsza emerytura).

Zgłoszenie do KRS zmian w zarządzie spółki z o.o.

DO KRS należy zgłosić jedynie fakt zmiany w reprezentacji spółki. Np. gdyby miała Pani przestać być prezesem, należy dokonać wyboru nowego i ten fakt zgłosić w ciągu 7 dni do KRS.

 

Zmiana w zarządzie spółki może polegać na zmianie jednego członka zarządu na innego, zmianie całego składu zarządu (zastąpienie „starych” członków nowymi), dodaniu do zarządu nowego członka albo wykreślenie jednego (kilku) z obecnych członków zarządu. Bez względu na rodzaj zmiany konieczne jest wypełnienie formularzy KRS-Z3 (wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) oraz KRS-ZK (zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki), będący załącznikiem do formularza KRS-Z3.

 

W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie sądu, do którego adresowany jest wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (rubryka 1 formularza). Będzie to sąd rejonowy, wydział gospodarczy, w którego rejestrze figuruje spółka. Następnie konieczne jest wskazanie danych dotyczących siedziby spółki, tj. województwa, powiatu, gminy i miejscowości (rubryki 2-5 formularza KRS-Z3). W części A formularza wskazujemy dane identyfikujące spółkę, tj. numer KRS, pod którym spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców, firmę (nazwę) spółki, numery NIP i REGON spółki oraz zanaczenie, że chodzi o spółkę z o.o.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu