.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie dodatku motywacyjnego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.01.2018

Po zmianie władz miasta jako dyrektor przedszkola otrzymałam informację o przyznaniu dodatku motywacyjnego, który został zmniejszony z 30 do 10%. Określony czas obowiązywania przyznawania dodatku 30% upływał z dniem 30.04, a ja informację otrzymałam w dniu 6.05. Do chwili obecnej nie otrzymałam uzasadnienia obniżenia dodatku motywacyjnego. Przeprowadzona kontrola kuratorium pól roku temu – ocena wyróżniająca, dwa miesiące temu. Czy zasadne jest odwoływanie się od tej informacji o przyznaniu obniżonego dodatku motywacyjnego? Jeśli tak, to proszę podać, jakie kroki winnam podjąć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycieli „organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków, w tym dodatku motywacyjnego, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków”.

 

Zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494) dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.

 

Z powyższego wynika, że:

 

  1. Ogólne warunki przyznawania dodatku określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu.
  2. Regulamin organu prowadzącego określać może tylko i wyłącznie wysokość dodatku oraz szczegółowe warunki jego przyznawania.
  3. Ustawodawca nie przyznał ani organowi prowadzącemu, ani dyrektorowi szkoły uprawnienia do określania przypadków, w których można cofnąć dodatek. Mało tego – dyrektor nie może wprowadzać swojego regulaminu przyznawania dodatku, jest to uprawnienie OP.
  4. Z ogólnych warunków przyznawania dodatku wynika, że jest on przyznawany za okres już przepracowany (nauczyciel musi wykazać się pewnymi osiągnięciami), jest to więc forma nagrody za coś, co zostało wykonane o charakterze motywującym do dalszej, dobrej pracy.

 

Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres wskazany w regulaminie. Przy czym nie ma znaczenia, ile dodatku otrzymywał nauczyciel wcześniej. Na każdy okres przyznawany jest on od nowa i jeśli mieści się w widełkach – jest to prawidłowe działanie. O przyznaniu dodatku należy poinformować nauczyciela, ale nie trzeba uzasadniać, dlaczego dodatek ma taką, a nie inną wysokość.

 

Dlatego nie widzę podstaw do odwoływania się od decyzji o przyznaniu dodatku motywacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »