Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z kobietą w ciąży

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 03.09.2014

Moje pytanie dotyczy rozwodu z kobietą w ciąży. Niedawno dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży z innym mężczyzną. Żona i ja nie współżyliśmy od około dwóch lat. Małżonka przyznała się do wszystkiego i zgadza się na rozwód z orzeczeniem jej winy. Mamy dwóch synów (5 i 8 lat). W skład naszego majątku wchodzi dom (na kredyt), którego nie chcemy sprzedawać (ma być dla naszych dzieci). Żona zrzeka się domu pod warunkiem, że jak założę nową rodzinę, to spiszę intercyzę, a miejsce zameldowania synów będzie w domu, w którym mieszkam. Nie chcemy alimentów. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadane pytanie w istocie dotyczy kilku problemów prawnych. Pierwszy z nich polega na tym, iż Pańska żona jest w ciąży z innym mężczyzną i tego nie kwestionuje. Jak stanowi przepis art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

 

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża matki (art. 62 § 2 K.r.o.). Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

O tym, czy będzie konieczne wnoszenie takiego powództwa, zadecydują inne kroki prawne, które teraz Państwo podejmiecie. Jeśli zostanie wytoczone powództwo o rozwód w czasie, kiedy kobieta (żona) jest w ciąży, a dziecko urodzi się po upływie 300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie będzie działać. Podobnie będzie, jeśli Pańska była już wówczas małżonka ponownie wyjdzie za mąż za ojca dziecka i nastąpi to przed upływem 300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

Jeśli jednak powyższe okoliczności nie zaistnieją, należy skierować do sądu rejonowego pozew o zaprzeczenie ojcostwa (art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Będzie miał Pan na to sześć miesięcy od dnia, kiedy dowie się Pan o urodzeniu dziecka przez żonę (art. 63 K.r.o.). Pan występuje w takiej sprawie jako powód, natomiast pozwanymi są żona oraz dziecko reprezentowane przez matkę jako jego przedstawiciela ustawowego. Prawo wytoczenia powództwa służy również matce dziecka w ciągu sześciu miesięcy, od kiedy urodziła dziecko (art. 69 K.r.o.). Aby powództwo było skuteczne, należy wykazać niepodobieństwo, by mąż matki mógł być ojcem dziecka (art. 67 K.r.o.), co w Państwa przypadku może być potwierdzone nie tylko dowodem z badania DNA, ale także podczas przesłuchania matki dziecka i ewentualnie, w charakterze świadka, jej obecnego partnera (ojca dziecka). Pozew w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Prawomocne zaprzeczenie Pańskiego ojcostwa otworzy dla partnera żony drogę do uznania jego ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

Jeśli chodzi o Państwa plany rozwodowe, to jeśli żona zgadza się na orzeczenie rozwodu z wyłącznej własnej winy, powinno to wpłynąć na krótszy czas procesu, ale zawsze w toku sprawy może ona zmienić zdanie. Jednak macie Państwo dwoje małoletnich dzieci w wieku 5 i 8 lat, co obliguje sąd do orzeczenia w wyroku rozwodowym o tym, które z byłych małżonków będzie sprawować nad nimi pieczę. Jak stanowi bowiem przepis art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty).

 

W trakcie procesu sąd powinien uwzględnić porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dzieci. Przykładowo, małżonkowie mogą się porozumieć w ten sposób, że chcą, by sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (zasięganie informacji o stanie zdrowia dziecka, podejmowanie decyzji o kształceniu, wyborze szkoły, o leczeniu itd.).

 

Ten z rodziców, któremu sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej, będzie mógł jeszcze w toku procesu zgłosić żądanie zasądzenia alimentów w określonej wysokości na rzecz dziecka, ale może również z tego zrezygnować. Miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale będzie przebywać (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego). Zameldowanie jest czynnością techniczną, administracyjną, stąd miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania.

 

Problem trzeci, który dotyczy Państwa sytuacji majątkowej, jest w istocie najprostszy do rozwiązania i wcale nie muszą Państwo czekać, aż założy Pan nową rodzinę. Jeżeli już teraz żona wyraża zgodę na zrzeczenie się praw do wspólnej zabudowanej nieruchomości, można udać się do notariusza, zawrzeć umowę majątkową małżeńską o ustanowieniu rozdzielności majątkowej oraz dokonać jednoczesnego podziału wypracowanego majątku wspólnego. Zgodnie z treścią przepisu art. 47 § 1 K.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa małżeńska).

 

Ponieważ nieruchomość została zakupiona na kredyt, podział majątku wspólnego musi uwzględniać tę okoliczność, a Pan, przejmując na wyłączną własność nieruchomość, powinien również przejąć wszystkie zobowiązania żony związane ze spłatą kredytu wobec wierzyciela (banku). Jeżeli posiada Pan własną zdolność kredytową, bank nie powinien czynić przeszkód w przejęciu przez Pana zobowiązania kredytowego, którego dłużnikami na razie jesteście Państwo oboje. Zgodnie z treścią przepisu art. 522 Kodeksu cywilnego zgoda wierzyciela na przejęcie długu powinna być, pod rygorem nieważności, udzielona na piśmie. Zgoda powinna zostać udzielona przed podpisaniem umowy podziału majątku wspólnego, a dokument ją obejmujący powinien zostać okazany notariuszowi przed sporządzeniem umowy.

 

Jednym z postanowień umowy notarialnej zawartej pomiędzy Państwem może i powinno być zwolnienie zbywcy przez nabywcę od długów związanych z tą własnością. Jak bowiem stanowi art. 519 § 2 pkt 2), przejęcie długu może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią (w tym wypadku Panem, ale też jednocześnie dłużnikiem) za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeśli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus dziewięć =

»Podobne materiały

Czy uzyskam rozwód, jeśli żona jest z innym mężczyzną w ciąży?

Od kilku lat moje kontakty z żoną są bardzo ograniczone, ponieważ pracuję za granicą. Żona również wyjechała do pracy, ale przebywa w innym kraju Europy i nie widujemy się. Na początku tego roku żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną, dlatego chciałbym uzyskać rozwód. Żona się miga, mam wrażenie

 

Ślub niepełnoletniej dziewczyny w ciąży

Mam 23 lata, moja narzeczona 17. Jest w 4. miesiącu ciąży. Czy możemy wziąć ślub, zanim narzeczona ukończy 18. rok życia? Czy do tego będą potrzebne zgody rodziców? Czy mogę po narodzinach dziecka przejąć nad nim opiekę?

 

Unieważnienie rozwodu

Sprawa rozwodowa po moim pozwie odbyła się w 2006 r., zapadł wyrok o rozwodzie. Złożenie pozwu było moją zemstą za zdradę męża, ale tak naprawdę mieszkaliśmy i mieszkamy dotąd razem. Kochamy się, nie ustało pożycie (w sądzie kłamałam). Czy mogę starać się o unieważnienie rozwodu lub kasację wyr

 

Rozwód bez wiedzy męża

Rozstałem się z żoną kilka lat temu i od tej pory jej nie widziałem. W tym czasie kilkakrotnie zmieniałem miejsce zamieszkania (również miasto), ona prawdopodobnie też. Czy istnieje możliwość, żeby żona uzyskała rozwód bez wiedzy męża? Jak mogę sprawdzić, czy nadal jesteśmy małżeństwem? Dodam, że żo

 

Rozwód po wielu latach separacji

Jak mój partner może uzyskać rozwód po wielu latach separacji? Sąd orzekł separację w 2007 r. Od tamtej chwili mój partner nie ma kontaktu z żoną, nawet nie wie, gdzie ona mieszka. Nieruchomość, w której razem mieszkali, została dawno temu sprzedana, zaś pieniądze podzielone po połowie. Co robić?

 

Jak sprawdzić stan cywilny danej osoby?

Mój partner twierdzi, że rozwiódł się z żoną, jednak gdy proszę go o przedstawienie wyroku ciągle zapomina albo robi nieczytelne zdjęcia. Mam obawy, czy rzeczywiście jest po rozwodzie i dlatego chciałabym dowiedzieć się, jak można sprawdzić stan cywilny danej osoby?

 

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Otrzymałem pozew rozwodowy (rozwód z podziałem majątku), w którym określony jest przez sąd termin na odpowiedź (14 dni). W związku z tym mam pytanie: czy muszę na niego odpowiadać? Jeśli tak, to jak taka odpowiedź powinna wyglądać, skoro zgadzam się ze wszystkimi zapisami w pozwie? Pozew obejmuje po

 

Czy można przeprowadzić rozwód bez stawiennictwa jednego z małżonków na sprawie?

Chcemy z żoną się rozwieść. Mieszkamy w Anglii, mamy jedno nastoletnie dziecko. Oboje zgodnie chcemy rozwodu bez orzekania o winie. Z tego powodu mamy z tym trudności w UK – nie spełniamy warunków, ponieważ nie było zdrady, nie ma przemocy itp. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić rozwód w Pol

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »