Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po ojcu, który płacił alimenty, ale nie widnieje na moim akcie urodzenia

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.02.2010

Chciałabym złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po moim biologicznym ojcu, ale w akcie urodzenia podana jest tylko moja matka. Ojciec jednak płacił na mnie alimenty. Jaki dokument, poświadczający nasze pokrewieństwo, muszę zdobyć?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po ojcu, który płacił alimenty, ale nie widnieje na moim akcie urodzenia

Jak udowodnić pokrewieństwo jeżeli ojciec nie jest wpisany w akcie urodzenia dziecka?

Składając do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, powinna Pani dołączyć akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo pomiędzy zmarłym spadkodawcą a osobami, które wchodzą w grę jako spadkobiercy ustawowi czy też testamentowi.

 

Również w sprawie o alimenty, która odbyła się kiedyś w sądzie rodzinnym, należało dołączyć Pani akt urodzenia (jako osoby uprawnionej do alimentów).

 

To, że w akcie urodzenia nie ma wpisanego Pani ojca, jest w takiej sytuacji dziwne, tym bardziej że na drodze sądowej zmarły spadkodawca został zobowiązany do alimentacji Pani.

 

Moim zdaniem w pierwszej kolejności powinna Pani wystąpić do urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia. W takim odpisie znajdują się np. wzmianki o uznaniu dziecka, a także ewentualnie wzmianka o ustaleniu bezskuteczności uznania dziecka.

Informacje zawarte w odpisie zupełnym aktu urodzenia

Odpis zupełny aktu urodzenia stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi (na jego drugiej stronie).

 

W Pani sytuacji, jako że biologiczny ojciec nie był małżonkiem Pani mamy, to w celu prawnego traktowania go jako Pani ojca, musiał Panią uznać, składając stosowne oświadczenie przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lub sąd musiał wydać orzeczenie o ustaleniu jego ojcostwa.

 

Z treści odpisu zupełnego Pani aktu urodzenia powinno wynikać, czy Pani biologiczny ojciec Panią uznał, czy też miało miejsce sądowe ustalenie ojcostwa.

 

Jeżeli według odpisu zupełnego aktu urodzenia nie została Pani uznana przez biologicznego ojca lub sąd nie wydał orzeczenia o ustaleniu ojcostwa, to zgodnie z prawem Pani ojciec jest nieznany.

Może Pani również zwrócić się do sądu, który wydał wyrok w sprawie o alimenty, o udostępnienie akt sprawy do wglądu. W aktach sprawy powinien znajdować się Pani akt urodzenia.

Zasądzenie alimentów w toku postępowania o ustalenie ojcostwa

Teoretycznie mogła mieć miejsce sytuacja, w której alimenty zostały zasądzone na Pani rzecz w toku postępowania o ustalenie ojcostwa (mama wystąpiła z żądaniem zasądzenia alimentów razem z pozwem o ustalenie ojcostwa). Po wydaniu wyroku w sprawie ustalenia ojcostwa na skutek jakiejś pomyłki mogło dojść do takiej sytuacji, w której orzeczenie o ustaleniu ojcostwa nie zostało uwzględnione w Pani aktach stanu cywilnego (chociaż wydaje się to nieprawdopodobne).

 

Być może w toku postępowania o ustalenie ojcostwa sąd zabezpieczył powództwo poprzez nakazanie pozwanemu, aby ten w czasie trwania postępowania łożył na Pani utrzymanie, a następnie sąd oddalił powództwo o ustalenie ojcostwa.

Powództwo o ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca

Jeżeli po sprawdzeniu aktu zupełnego aktu urodzenia oraz akt sprawy, w której sąd zasądził na Pani rzecz alimenty, okaże się, że Pani biologiczny ojciec nie uznał Pani lub nie miało miejsca sądowe ustalenie ojcostwa, to pozostanie Pani ewentualnie wniesienie do sądu pozwu przeciwko ojcu o ustalenie ojcostwa.

 

Zgodnie z art. 84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności”.

 

§ 2 art. 84 tegoż kodeksu wskazuje, że „dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy” (taka sytuacja miałaby miejsce ewentualnie w Pani sytuacji).

 

W toku ewentualnego postępowania o ustalenie ojcostwa musiałaby Pani wykazać, że Pani biologiczny ojciec obcował z Pani matką nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed Pana urodzeniem się.

Wpisanie imienia ojca w akcie urodzenia jeżeli dziecko nie było uznane

Na marginesie dodam, że w akcie stanu cywilnego zawsze znajduje się wzmianka o ojcu. Jeżeli dziecko nie zostało uznane lub jeżeli nie doszło do sądowego ustalenia ojcostwa, to wpisuje się do aktu urodzenia jako imię ojca imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka (matkę), a w przypadku braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”.

 

Kiedyś, przed laty, jeżeli nie doszło do uznania dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa, wpisywało się do aktu urodzenia w rubryce „ojciec” wzmiankę „NN” (nazwisko nieznane).

 

Nie ma takiej możliwości, aby rubryka „ojciec” w akcie urodzenia pozostawała pusta.

Myślę, że w Pani sytuacji w pierwszej kolejności konieczna jest wizyta w urzędzie stanu cywilnego w celu uzyskania odpisu zupełnego Pani aktu urodzenia. Jeżeli nie będzie tam żadnej wzmianki o uznaniu przez Pani lub o sądowym ustaleniu ojcostwa, powinna Pani udać się do sądu, który orzekał w sprawie o alimenty, i sprawdzić akta tej sprawy, a w szczególności akt urodzenia, który znajduje się w aktach tej sprawy (jako że nie pochodzi Pani z małżeństwa, w aktach sprawy o alimenty powinien znajdować się odpis zupełny aktu urodzenia).

 

Jeżeli okaże się, że nie została Pani uznana przez biologicznego ojca, lub jeżeli nie miało miejsca postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa, to Pani ojciec biologiczny według prawa nie jest Pani ojcem.

 

W takiej sytuacji może Pani złożyć pozew w sądzie o ustalenie ojcostwa zmarłego ojca biologicznego. W takiej sprawie zmarłego ojca będzie reprezentował kurator.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus cztery =

»Podobne materiały

Opiekun osoby niepełnosprawnej

Moja trzydziestopięcioletnia siostra jest osoba niepełnosprawną. Ma orzeczony II stopień niepełnosprawności z powodu schizofrenii. Nie jest ubezwłasnowolniona, nie ma też ustanowionego sądownie opiekuna. Jej opiekunami są rodzice. Podobno z racji pokrewieństwa mam równe prawa do opieki nad siostrą.

 

Zaleganie z czynszem za mieszkanie socjalne a przedłużenie umowy najmu

Od prawie roku zalegam z czynszem za mieszkanie socjalne, ponieważ niedawno rozwiedliśmy się z mężem i on się wyprowadził, nie łoży też na dzieci. Samej jest mi ciężko. Administrator nalega, abym jak najszybciej uregulowała tytuł prawny do lokalu, bo 1,5 roku temu wygasła 3-letnia umowa najmu.

 

Spadek dla jednego dziecka – czy testamenty rodziców wystarczą?

Rodzice wraz ze mną wykupili mieszkanie na własność (z czego ja zapłaciłam połowę kosztów), ale nie zostałam wpisana do księgo wieczystej, bo nie wiedzieliśmy wtedy, że tak można. Dostałam natomiast testamenty od rodziców – odrębne, w których przekazują mi cały spadek po nich. Mój ojciec zmarł

 

Oskarżenie o jazdę pod wpływem narkotyków

Pomiędzy moim bratem a ojcem doszło do sprzeczki. Brat był pod wpływem narkotyków i zabrał ojcu kluczyki od samochodu. Odjechał nim do miejsca oddalonego o 5 km. Ojciec wezwał policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali samochód, ale bez kierowcy, bo brat ukrył się u kolegi. Zaraz go jednak

 

Budowa altany na zalesionej części działki

Jestem właścicielem działki budowlanej, która w części jest zalesiona. Chcę wybudować domek między drzewami o powierzchni do 25m2. Złożyłem pismo do zarządu lasów o wyłączenie z produkcji leśnej pod altankę 25m2. W odpowiedzi dostałem pismo o wyłączeniu 500m2 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodz

 

Zmiana miejsca zameldowania a otrzymywanie korespondencji urzędowej

Zmieniłem miejsce zameldowania. Gdzie i w jaki sposób powinienem ten fakt zgłosić, by na stary adres nie otrzymywać już korespondencji urzędowej wymagającej potwierdzenia odbioru? Dotyczy to zwłaszcza urzędów, o których nie wiem, że mają zamiar do mnie pisać. Czy istnieje możliwość zgłoszenia swojeg

 

Darowizna pieniężna dla syna

Mój mąż obdarował syna kwotą 40 tysięcy złotych. Została zawarta umowa darowizny w formie pisemnej, a kwota wpłacona na konto bankowe gotówką. Jest to konto wspólne małżonków, czyli syna i synowej. Czy w związku z powyższym US nie będzie miał wątpliwości co do zwolnienia z podatku? Czy wystarczy, że

 

Rozdzielność majątkowa a wypłata środków z ubezpieczenia

Z mężem mamy rozdzielność majątkową podpisaną przed ślubem. Mąż ponad 20 lat temu zawarł ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Środki obecnie zostały przelane na mój rachunek (wskazał go mąż). Jak to wygląda od strony podatkowej? Czy mogę wybrać pieniądze z konta i przekazać mężowi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »