.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaleganie z czynszem za mieszkanie socjalne a przedłużenie umowy najmu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 29.10.2009

Od prawie roku zalegam z czynszem za mieszkanie socjalne, ponieważ niedawno rozwiedliśmy się z mężem i on się wyprowadził, nie łoży też na dzieci. Samej jest mi ciężko. Administrator nalega, abym jak najszybciej uregulowała tytuł prawny do lokalu, bo 1,5 roku temu wygasła 3-letnia umowa najmu. Boję się, że z powodu zadłużenia umowa nie będzie przedłużona. Razem z mężem jesteśmy najemcami tego mieszkania. Chciałabym złożyć wniosek o przedłużenie najmu bez męża, tak aby umowa została zawarta tylko ze mną, płaciłabym wtedy trochę niższy czynsz. Czy mogę go w umowie pominąć bez obaw, że strącę mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaleganie z czynszem za mieszkanie socjalne a przedłużenie umowy najmu

Podpisanie umowy najmu mieszkania socjalnego po rozwodzie

Jeżeli Pani nie ma obecnie ważnej umowy najmu, to pozostaje Pani ubieganie się o zawarcie z Panią umowy najmu tego lokalu.

W chwili obecnej jest Pani rozwiedziona i nie musi Pani składać wniosku o zawarcie z Panią umowy najmu lokalu socjalnego razem z mężem. Skoro były mąż opuścił mieszkanie, to oznacza, że jest on w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie i nie musi w tym względzie korzystać z pomocy gminy. Były mąż jest w chwili obecnej dla Pani osobą obcą, co również ma znaczenie dla ewentualnego podpisania umowy najmu lokalu socjalnego tylko z Panią.

Zaległości czynszowe w mieszkaniu socjalnym a wygaśnięcie umowy najmu

Nie powinna się Pani obawiać, że straci mieszkanie dlatego, że złoży wniosek bez swojego byłego męża. Większe obawy w tym względzie powinna Pani mieć ze względu na istnienie zaległości czynszowych, które mogą przesądzić o tym, że gmina nie podpisze z Panią umowy najmu, i że nadal będzie Pani zajmowała lokal bez tytułu prawnego, co wiąże się z kolei z tym, że gmina może Panią pozwać o eksmisję z tego lokalu.

 

Myślę, że obecnie powinna się Pani zorientować w urzędzie gminy, jakie są warunki (i czy w ogóle jest taka możliwość) ubiegania się o udzielenie ulgi w spłacie Pani zobowiązań – np. rozłożenia zaległości na raty, czy umorzenia odsetek od zaległości (nie sądzę, aby była możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości).

Należy też pamiętać, że zawsze nieopłacanie czynszu należnego właścicielowi może się wiązać z rozwiązaniem umowy najmu, co w konsekwencji daje możliwość pozwania byłego najemcy o eksmisję. 

 

Wróćmy na chwilę do samej umowy najmu, otóż zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Według ust. 2 tego artykułu, umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1, może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1.

Przedłużenie umowy najmu mieszkania socjalnego

Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu, stosuje się przepisy o odszkodowaniu za bezumowne korzystanie z lokalu.

 

W większości gmin w Polsce warunkiem zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego jest m.in. niezaleganie z opłatami za czynsz, ewentualnie zawarcie z gminą ugody w sprawie zapłaty zaległości czynszowych np. w formie ratalnej.

 

Stosowne przesłanki zawierania umów najmu zawarte są w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która zapewne i w Pani gminie została wydana (gminy mają obowiązek uchwalenia takich przepisów).

Odpowiedzialność za opłaty związane z zamieszkaniem w wynajętym lokalu

Co do problemu zadłużenia Pani mieszkania, muszę jeszcze wskazać, iż za opłaty związane z zamieszkiwaniem w wynajętym lokalu odpowiadają solidarnie wszystkie pełnoletnie osoby go zamieszkujące. Wynika to wprost z art. 6881 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Według § 2 tego artykułu, odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

Tak więc za zapłatę czynszu odpowiada Pani i Pani były mąż (jako najemcy) i ewentualnie inne pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w mieszkaniu. Odpowiedzialność tych osób jest solidarna, co oznacza, że wierzyciel (w tym przypadku gmina) może żądać spłaty całości zadłużenia od każdej z tych osób w pełnej wysokości.

Zadłużenie mieszkania przed przeprowadzeniem rozwodu

Jeżeli spłaci Pani zadłużenie, chociażby w ratach, będzie Pani mogła dochodzić od byłego męża zapłaty części tego spłaconego przez Panią zadłużenia.

 

Najważniejsze, aby miała Pani uregulowaną sytuację mieszkaniową, wówczas będzie Pani mogła podjąć starania, jeżeli Pani sytuacja materialna jest trudna, o pomoc w postaci dopłaty do należnego właścicielowi czynszu. Może np. ubiegać się Pani o dodatek mieszkaniowy. Może się Pani również ubiegać o zasiłki celowe z ośrodka pomocy społecznej w postaci dofinansowania do czynszu, czy do innych opłat mieszkaniowych. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest trudna sytuacja materialna, rodzinna i zdrowotna osoby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 2 =

10.04.2014

Kto wymyślił umowy najmu na czas nieoznaczony w zadłużonych lokalach. Moja córka z trojgiem dzieci w tym jedno niepełnosprawne wynajmuje mieszkanie w prywatnej kamienicy ponieważ gmina nie posiada ponoć mieszkań socjalnych a jej znajoma zamieszkuje z mężem i jednym dzieckiem kilka lat lokal socjalny i w ogóle za niego nie płacą.

Antoni

30.01.2014

bardzo jasno wytłumaczone pomorze mi to i w mojej sprawie :)

Marta

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »