Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopoty ze współwłasnością domu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 29.10.2009

Mieszkam z mężem we wspólnym domu, w którym mąż prowadzi biuro, a w garażu magazyn. Od dwóch lat żyjemy w ustroju rozdzielności majątkowej. Mąż płaci większość rachunków, tylko koszty ogrzewania dzielimy po połowie. Pracuję, ale także wykonuję wszystkie prace domowe, łącznie z pielęgnacją ogrodu, co zabiera mi sporo czasu. Jeśli na przykład nie zdążę wyprasować rzeczy dla męża, wytyka mi płacenie przez siebie rachunków. Chciałabym wiedzieć, czy z racji tego, że mąż prowadzi działalność, czyli biuro w domu, nie jest zobowiązany do płacenia mi połowy kwoty, jakbym mu wynajmowała te pomieszczenia? I czy rzeczywiście muszę „odpracowywać” sumy, które on uiszcza na poczet rachunków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kłopoty ze współwłasnością domu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej

Korzystanie ze wspólnego domu po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej

Postępowanie Pani męża, który w zamian za to, że płaci większą część rachunków związanych ze wspólnym domem, wymaga od Pani ich „odpracowywania”, nie jest prawidłowe.

 

Stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

 

Natomiast według art. 206 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej

Według art. 207 K.c., pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Z powyższych przepisów wynika, że jako współwłaściciele powinni Państwo ponosić wszystkie wydatki i ciężary związane ze wspólną nieruchomością odpowiednio do udziałów w niej. Jednak należy pamiętać, że Pani, jako współwłaścicielka nieruchomości, ma takie samo uprawnienie do korzystania ze wspólnego garażu, stanowiącego część składową nieruchomości, jak Pani mąż.

 

Z sytuacji opisanej w pytaniu można wywnioskować, że podzielili Państwo, jako współwłaściciele, wspólną nieruchomość do używania (podział quoad usum). Zgodnie z tym podziałem garaż i część domu wydzielona na biuro jest przeznaczona do korzystania przez Pani męża.

 

Pani, nie mogąc korzystać z części domu stanowiącego współwłasność, mogłaby domagać się zapłaty od męża określonej kwoty tytułem utraconych korzyści – np. połowy kwoty, jaką mogłaby Pani uzyskać z wynajmu garażu. Tego roszczenia mogłaby Pani dochodzić np. w czasie postępowania o zniesienie współwłasności.

Kto powinien ponosić wydatki i ciężary związane z utrzymaniem wspólnej nieruchomości?

Ze względu na powyższe należy stwierdzić, że wydatki i ciężary związane ze wspólną nieruchomością powinni Państwo, jako współwłaściciele, ponosić odpowiednio do Państwa udziałów we wspólnej nieruchomości, ale z drugiej strony, skoro tylko i wyłącznie mąż korzysta z garażu, mogłaby Pani żądać od niego zapłaty tytułem utraconych korzyści, jakie wynikają z tego, że nie może Pani korzystać z części nieruchomości, do której przysługuje Pani prawo posiadania i korzystania.

 

Jednak, jako że są Państwo małżeństwem, należy pamiętać, że na małżonkach ciąży obowiązek alimentacyjny. Stosownie do art. 27 Kodeksu rodzinnego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swoich sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek wspólnie założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny spoczywa w równym stopniu na obojgu małżonkach. Powyższy przepis dopuszcza możliwość podziału między małżonkami funkcji w rodzinie.

 

Opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz, itp.), to wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb rodziny. Nie można stwierdzić, że oboje małżonkowie mają przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny „po równo”. Każdy z małżonków ma obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny odpowiednio do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. W Pani przypadku należy stwierdzić, że ten obowiązek spełnia Pani przede wszystkim w postaci pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Alimentacja między małżonkami

Odnośnie obowiązku alimentacyjnego małżonków ważnym może się okazać okoliczność, czy pozostają Państwo we wspólnym pożyciu, czy też pozostają w separacji faktycznej i czy mają na wychowaniu małoletnie dzieci.

 

Jeżeli pozostają Państwo w separacji faktycznej, to wskażę, iż w doktrynie nie ma zgody co do tego, czy w takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny małżonków wyrażony w art. 27 K.r.o. istnieje. Przeważa jednak pogląd, że separacja faktyczna nie powoduje zniesienia obowiązku istniejącego z mocy tego przepisu, ma jednak wpływ na jego ukształtowanie i zakres.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 1 =

»Podobne materiały

Użytkowanie i podział samochodu po rozwodzie

Sprawa dotyczy użytkowania samochodu przez byłą małżonkę po rozwodzie. Jestem po prawomocnym wyroku rozwodowym, pojazd zarejestrowany jest na mnie – jestem jedynym właścicielem w dowodzie rejestracyjnym. Niedawno przedstawiłem byłej małżonce propozycję umownego podziału samochodu w ten sposób,

 

Odpowiedzialność za długi byłego męża

Jestem po rozwodzie z mężem – od 1 maja tego roku. W marcu tego roku mój były już mąż założył działalność gospodarczą i wziął na jej rozwój kilka kredytów. Ja w tym czasie przebywałam za granicą, gdzie pracuję i mieszkam na stałe. Nie pytał mnie o zgodę. Bardzo obawiam się o moją i naszego syn

 

Samochód a wspólność majątkowa

Sprzedałem samochód zarejestrowany na mnie, zakupiony niestety już po ślubie. Czy sąd podczas rozprawy rozwodowej może zażądać zwrotu połowy wartości sprzedaży samochodu żonie?

 

Zdrada żony – wniesienie pozwu rozwodowego przez męża

Dowiedziałem się, że żona mnie od dawna zdradza. Chcę się rozwieść. Co mam złożyć i do jakiego sądu? Czy mam przedłożyć dowody zdrady? Czy możliwe jest orzeczenie rozwodu bez wskazywania winnego? Jak napisać pozew? Czy potrzebny jest adwokat?

 

Alimenty od ojca-obcokrajowca, który mieszka w Anglii

Jestem w ciąży w Koreańczykiem, który mieszka w Anglii. Ojciec dziecka przyznaje się do niego i obiecał płacić alimenty po porodzie. Słyszałam, że dziecko można uznać za granicą w ambasadzie polskiej – jak to wygląda? Jak mogę zdobyć jakieś prawne potwierdzenie zgody na płacenie alimentów

 

Oddalenie pozwu rozwodowego przez sąd – pozytywne i negatywne przesłanki

Rok temu odbyła się nasza pierwsza rozprawa rozwodowa, pozew złożyłam ja, biorąc winę na siebie, aby nie rozdrapywać ran. Rozwodu sąd nie orzekł. Ustaliliśmy, że przez rok zobaczymy, jak się życie ułoży, tym bardziej że mąż przed sądem wiele obiecywał, ale niestety na tych obietnicach się skończyło.

 

Prawa spadkowe osoby ubezwłasnowolnionej

Jakie prawa spadkowe po śmierci rodziców posiada osoba ubezwłasnowolniona przebywająca w ośrodku pomocy społecznej i posiadająca własną rentę, jeśli istnieje testament, wedle którego majątek dziedziczy jej rodzeństwo?

 

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »