Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę odmówić pracodawcy wykonania dodatkowych uprawnień?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.08.2018

Jestem pracownikiem firmy pracującym w branży energetycznej. W skrócie zajmuję się uruchamianiem różnych instalacji technologicznych. Jestem pracownikiem nadzoru/kierownikiem posiadającym uprawnienia energetyczne grupy 2 i 3. W projekcie, na który w tej chwili zostałem oddelegowany, na przydzielonym mi stanowisku są wymagane uprawnienia grupy 1 (elektryczne). Pracodawca postanowił oddelegować mnie na kurs, gdzie mam takie uprawnienia zdobyć. Problem w tym, że nigdy nie byłem elektrykiem. Nie posiadam wykształcenia kierunkowego i jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. Praca z taki uprawnieniami wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. W razie wypadku – z odpowiedzialnością karną. Czy w takiej sytuacji mogę odmówić wykonania takich dodatkowych uprawnień? Na jakich zasadach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy pracodawca ma obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak po stronie pracownika obowiązku podnoszenia tych kwalifikacji. Jeśli obowiązek szkolenia się nie wynika z umowy o pracę albo z przepisów wewnętrznych pracodawcy – pracownik ma prawo odmówić udziału w szkoleniu czy kursie dokształcającym.

 

Zgodnie z art. 42 § 4 ustawy Kodeks pracy „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

Z przepisu wynika, że pracodawca może powierzyć pracownikowi inną niż dotychczas pracę, o ile jej wykonywanie odpowiada kwalifikacjom pracownika. Jeśli pracownik odpowiednich kwalifikacji nie posiada, nic nie stoi na przeszkodzie, aby za zgodą pracodawcy nabył je na odpowiednim kursie czy szkoleniu. Nie jest to jednak obowiązek pracownika.

 

Zgodnie z wyrokiem sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r. (sygn. akt I PKN 418/97) „za zatrudnianie pracownika bez jego zgody przy innej pracy, pracodawca może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Należy przyjąć, że w takiej sytuacji pracownikowi służy także roszczenie o dopuszczenie do wykonywania pracy określonej w umowie”.

 

Podkreślić także należy, że zakres podporządkowania pracownika pracodawcy określają przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi polecenia szefa powinny spełnić następujące warunki:

 

  • muszą dotyczyć pracy,
  • nie mogą być sprzeczne z umową o pracę, tzn. rodzajem umówionej pracy,
  • nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego porządku prawnego.

 

Pracodawca nie może w związku z tym wydawać pracownikowi dowolnych poleceń, w szczególności takich, które są związane z realizacją jego osobistych spraw lub interesów. Słowem – jeśli Pan nie chce podnosić kwalifikacji – nie można Pana do tego zmusić. Jednocześnie ma Pan prawo odmówić wykonywania pracy na stanowisku, do którego nie ma Pan kwalifikacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 10 =

»Podobne materiały

Podstawowe miejsce pracy

Jestem żołnierzem zawodowym w służbie stałej (muzykiem orkiestry wojskowej). Jestem także pracownikiem na uczelni (otrzymałem zgodę dowódcy na podjęcie tej pracy). W myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnia wymaga ode mnie wskazania jej jako „podstawowego miejsca pracy”. Czy mog

 

Telefon służbowy

Prowadzę własną działalność. Chcę zatrudnić nową osobę do biura, które jest czynne 8–16, ale zagraniczny klient wymaga 24-godzinnej dyspozycyjności (telefonicznej). Chcę dać pracownikowi telefon służbowy, ale nie wiem, jak w umowie i wynagrodzeniu uwzględnić ową dyspozycyjność. Proszę o wskazó

 

Zakres obowiązków pracownika szkolnej kuchni

Pracuję w szkole na stanowisku pomoc kuchenna. Półtora roku temu zlikwidowano etat intendenta i zostałam poproszona o przejęcie tych obowiązków, zgodziłam się. Intendent pracował w wymiarze ośmiogodzinnym, a ja cztery godziny na kuchni, a cztery godziny wykonywałam obowiązki intendenta. Żadnych zmia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »