.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźnienie zgłoszenia darowizny od rodziców do urzędu skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.05.2012

Dostałem darowiznę pieniężną od rodziców (200 tys. zł). Podpisałem z nimi na tę okoliczność umowę darowizny. Spóźniłem się o tydzień ze zgłoszeniem tego faktu do urzędu skarbowego i teraz muszę zapłacić 7% podatek. Czy mam jeszcze szanse na skorzystanie ze zwolnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan wie, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pan jest właśnie zstępnym), jeżeli – w przypadku pieniędzy – zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego oraz udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

By ze zwolnienia skorzystać, trzeba nie tylko w terminie 6 miesięcy złożyć druk SD-Z2, ale i udokumentować otrzymanie środków dowodem przekazania na Pana rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Obowiązku dokumentacyjnego Pan nie spełni, więc moim zdaniem nie może Pan skorzystać ze zwolnienia.

 

Co ważne w Pana przypadku – jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu 6 miesięcy, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

 

Przepis ten można odczytywać również w taki sposób, że nawet jeśli zorientował się Pan, że dostał pieniądze w terminie 6 miesięcy od momentu ich otrzymania, to termin na złożenie SD-Z2 liczyć będziemy od momentu, kiedy się Pan o tym dowiedział, o ile… fakt ten Pan uprawdopodobni.

 

Datę dokonania darowizny należy liczyć od dnia przelewu, a nie podpisania umowy, bowiem darowizna staje się ważna, gdy przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zatem gdyby dowiedział się Pan o przelewie np. dwa tygodnie później (nikt nie sprawdza stanu konta każdego dnia) i uprawdopodobniłby Pan ten fakt, ciągle mógłby Pan złożyć SD-Z2… tylko że takie rozwiązanie wyklucza umowa pisemna darowizny; ponadto do tej interpretacji przepisu o terminie dodatkowym art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn musiałby Pan przekonać organ.

 

Inne rozwiązanie to jedynie złożenie SD-3, tak jakby darowizna była od obojga rodziców i wnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej, taki wniosek musiałby być złożony po upływie terminu płatności z decyzji. Przesłanki do umorzenia są w ustawie wymienione dwie – ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Interes publiczny w Pana przypadku odpada. Ważny interes podatnika to, jak się przyjmuje, np. zdrowie, życie, zachowanie minimum egzystencji itp.

 

„Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych” (wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 850/98, POP 2000, z. 6, poz. 168).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »