.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Obróbka i sprzedaż diamentów - procedury

• Autor: Jakub Bonowicz

Jestem zainteresowany importem diamentów (certyfikat Kimberly), przetwarzaniem i ich sprzedażą w Polsce – jako obywatel Ukrainy. Interesuje mnie rejestracja spółki z o.o. w Polsce – czy to możliwe? Jakie procedury będą mnie obowiązywać, co powinienem wiedzieć o takim biznesie? Dodam, że mam polską wizę, którą muszę przedłużyć – zapewne dotyczyć to będzie też przyszłych pracowników.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Obróbka i sprzedaż diamentów - procedury

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 Kwestia rejestracji i dopuszczalności działalności

W pierwszej kolejności musimy ustalić, czy w ogóle można opisywaną wyżej działalność prowadzić w Polsce, a jeżeli tak, to czy nie jest ona w jakiś sposób reglamentowana prawnie. Otóż analiza przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzi do wniosku, że import, przetwarzanie oraz obrót diamentami nie jest działalnością reglamentowaną prawnie, co oznacza, że nie trzeba mieć na nią ani zezwolenia, ani koncesji, ani żadnej innej decyzji organu administracji publicznej. Zatem konieczne będzie jedynie, aby poprawnie zarejestrował Pan spółkę z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dopełnił dalszych obowiązków rejestracyjnych (rejestracja w ZUS, w US itp.).

 

Ponieważ prowadziłem już kilka podobnych spraw, to również w tym miejscu należy wskazać, że co do zasady obrót diamentami nie podlega również konieczności jego zgłaszania czy podjęcia innych czynności – wyjątkiem są jednak tzw. conflict diamonds, tj. diamenty objęte reglamentacją na podstawie tzw. procesu Kimberley, tj. rozporządzenia unijnego WE 2368/2002 z 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym. Podkreślić przy tym musimy, że rozporządzenia unijne są w Polsce bezpośrednio obowiązujące (tzw. direct effect principle) i stosuje się je wobec tego bezpośrednio.

 

W odniesieniu do rozporządzenia Kimberley musimy jednak pamiętać, ze znajduje ono zastosowanie jedynie wobec diamentów w postaci surowca diamentowego, tj.: diamentu, który jest nieobrobiony lub tylko przepiłowany, przecięty lub zgrubnie obrobiony i kwalifikuje się zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów w pozycjach 710210, 710221 oraz 710231 (zwanym dalej „kodem HS”). Jeżeli więc w praktyce okazałoby się, że zakupiony przez Pana diament został już obrobiony w sposób inny, niż wymieniony w przepisie, to w takim wypadku rozporządzenie Kimberley nie będzie Pana obowiązywać.

 

W przeciwnym wypadku, tj. gdy sprowadza Pan do Unii Europejskiej diament nieprzetworzony, to aby móc go legalnie wprowadzić do obrotu w UE, musi Pan posiadać ważny certyfikat, wystawiony przez kraj, z którego pozyskał Pan diamenty (kraj eksportu; pełna lista tych państw została wymieniona w załączniku II rozporządzenia), potwierdzony dodatkowo przez właściwy organ (tutaj uwaga: w Polsce nie przewidziano odpowiedniego organu dla uwierzytelniania certyfikatów Kimberley – są one natomiast w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Belgii, Czechach, Bułgarii i Rumunii – pełne dane kontaktowe tych organów zamieszczę poniżej).

 

Jednak skoro twierdzi Pan, że będzie Pan posiadał odpowiedni certyfikat Kimberley dla importowanych przez siebie diamentów, to kwestię powyższą możemy w tym miejscu zamknąć, przyjmując, że będzie Pan posiadał odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie wymagane prawem przesłanki.

Kwestia obowiązków celnych w zakresie importu diamentów

W tej części porady musimy się skupić na wymogach, jakie nakłada na Pana w razie importu diamentów prawo celne.

 

W pierwszej kolejności musimy ustalić, jaka jest stawka celna dla opisywanych diamentów. Otóż system klasyfikacji Nomenklatury Scalonej CN przewiduje dla takich diamentów jeden kod, tj. pozycję 7102.

 

Otóż niezależnie od tego, jaką postać przybiorą Pańskie diamenty, zgodnie z zasadami ogólnymi, diamenty podlegają stawce celnej w wysokości 0%. Jest to wydźwięk zasady, że państwa członkowskie traktują takie diamenty jako dobra inwestycyjne, a nie zwykły towar, w związku z czym stawka cła na taki wyrób wynosi właśnie 0% (co jednak nie jest zrównane z pojęciem, że diamenty są zwolnione z cła – 0%, a zwolnienie, są to dwie różne rzeczy). Warto zresztą zaznaczyć, że analogiczna zasada stosowana jest przy złocie inwestycyjnym. Natomiast należy jeszcze zasygnalizować, że na gruncie przepisów wspólnotowych, aby móc legalnie poddać diamenty procedurze celnej, konieczne jest również zadbanie o to, by diamenty znajdowały się w pojemnikach zabezpieczonych przed manipulacjami oraz aby pojemniki te zawierały plomby wykonane w czasie wywozu z Afryki (tzw. wymóg Y 015).

 

I teraz uwaga: ponieważ surowiec diamentowy podlega kontroli w jednym z wymienionych wyżej organów, to w razie przetransportowania towaru do Polski (czyli że w Polsce zostanie przekroczona wspólnotowa granica celna), diamenty muszą być przed dopuszczeniem ich do obrotu przetransportowane do jednego z tych urzędów. Przemieszczenie takie odbywa się w trybie tranzytu (tak wynika z oficjalnego stanowiska Ministerstwa Gospodarki, vide http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Clo/SrodkiPozataryfowe/Kimberley.htm#pkt3). Dopiero po zatwierdzeniu diamentów i potwierdzeniu certyfikatu Kimberley, będzie Pan mógł ponownie przewieźć diamenty do Polski i wprowadzać je do obrotu.

 

(…)

VAT

Powstaje natomiast pytanie, czy w omawianym przysługuje Panu prawo do tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy.

 

Otóż w świetle art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy zwolnienie podmiotowe nie przysługuje w zakresie obrotu towarami wymienionymi w załączniku 12 do ustawy, do których zalicza się m.in. wyroby jubilerskie. Ale tutaj uwaga: otóż do ustawodawca wyłączył z tego zakresu szczególne rodzaje wyrobów jubilerskich, w tym także kamienie syntetyczne, szlachetne (a zatem także diamenty- przyp. JB) lub półszlachetne obrobione, lecz nieoprawione (PKWiU ex 32.12.11.0).

 

Pojawia się wobec tego pytanie, co to znaczy: obrobione. Otóż z wielu interpretacji podatkowych wydawanych zwłaszcza w kontekście opodatkowania VAT-marżą używanych wyrobów jubilerskich wywieść można wniosek, że „obrobiony” oznacza plastycznie przetworzony (np. oszlifowany, ukształtowany, itd.). A zatem można przyjąć, że jeżeli:

 

  • zamierza Pan kupować diamenty nieobrobione, to nie będzie Pan korzystał ze zwolnienia z art. 113 ustawy;
  • zamierza Pan kupować diamenty obrobione, to będzie Panu przysługiwało zwolnienie z opodatkowania- tutaj uwaga: otóż jeżeli przekroczy Pan w danym roku podatkowym kwotę przychodu 150.000 zł, to i tak będzie się Pan musiał zarejestrować jako podatnik VAT czynny.

 

Dalej, jeżeli już zakupi Pan diamenty i wprowadzi je skutecznie do obrotu w Polsce, to rozważyć należy, jakie skutki wywoływać będą dwa dalsze planowane przez Pana kroki- tj. przetwarzanie oraz sprzedaż wyrobów z diamentami (jak rozumiem jubilerskimi). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu