.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zatrudnienie na staż dla ucznia z Ukrainy

• Opublikowano: 04-02-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się wytwarzaniem oprogramowania. Chciałbym zatrudnić na staż obywatela Ukrainy, ucznia szkoły informatycznej, urodzonego w 2005 r. Czy mogę zaoferować takiej osobie wakacyjny staż 3-miesięczny? Czy staż może być odpłatny? Czy mogę w ramach stażu pokryć koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem na czas pobytu w Polsce?

Jeśli mogę zaoferować taki staż to proszę o informacje: gdzie powinienem taki staż zgłosić i jakie dokumenty muszę zgłosić (np. wyrobić pozwolenie na pracę, zgłosić do ZUS-u itp.); jaka powinna być forma zatrudnienia i w jaki sposób rozliczyć wypłatę (wypłata będzie w gotówce, w kwocie do około 200 dolarów za miesiąc); w jaki sposób mogę rozliczyć koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem stażysty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrudnienie na staż dla ucznia z Ukrainy

Zatrudnienie młodocianego cudzoziemca

Niestety zatrudnienie młodocianego cudzoziemca będzie się dla Pana wiązało z szeregiem obowiązków. Wymaga też formalności. Musi Pan spełnić warunki do zatrudnienia i młodocianego i cudzoziemca.

 

Jak rozumiem, cudzoziemiec ma legalny pobyt w Polsce. Jeśli nie – musi starać się o wizę i zezwolenie na podjęcie pracy.

Przygotowanie zawodowe – staż wakacyjny

Młodocianego można zatrudnić jedynie w celu przygotowania zawodowego – jeżeli młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, lub do wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia rozróżnia 2 rodzaje umów: umowę na naukę zawodu, trwającą 36 miesięcy, po której ukończeniu młodociany otrzymuje tytuł wykwalifikowanego robotnika, oraz umowę o przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwającej od 3 do 6 miesięcy, po której ukończeniu młodociany otrzymuje zaświadczenie o przyuczeniu do określonej pracy.

Zasady zatrudniania uczniów

Zasady zatrudniania młodzieży regulują przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

 

Rozporządzenie określa i wymienia rodzaje prac, przy których osoby młodociane nie mogą być zatrudniane. Zgodnie z powyższymi przepisami istnieje możliwość podejmowania zatrudnienia przez młodocianych – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. Wykaz ten nie zawiera pracy przy komputerze.

 

Młodociany musi mieć:

 

  • zgodę rodziców,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy.

 

Do tej formy zatrudnienia mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli co za tym idzie, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest umową na czas nieokreślony.

 

Zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego, wymaga zgłoszenia do urzędu miasta lub gminy, w której mieszka młodociany. Jeśli nie mieszka w Polsce – wystarczy wiza o zgoda na podjęcie pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wynagrodzenie dla ucznia–stażysty

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Informację o wysokości tego wynagrodzenia podaje co kwartał GUS.

 

Za młodocianego musi Pan odprowadzić składki ZUS, zgłaszając go wcześniej do ZUS-u – ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem ucznia z Ukrainy

W ramach stażu może Pan pokrywać koszty zamieszkania pracownika, wyżywienia, ale nie są to koszty, które wprowadzi Pan do książki przychodów i rozchodów.

 

W prawie podatkowym nie ma dokładnych wskazówek, co można uznać za kosz uzyskania przychodu. Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”, chyba że zostały wymienione w innym przepisie jako niebędące kosztem podatkowym. Dodatkowym warunkiem jest, aby wydatek zaliczany do kosztów podatkowych został „należycie udokumentowany”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu