.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie na staż dla ucznia z Ukrainy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się wytwarzaniem oprogramowania. Chciałbym zatrudnić na staż obywatela Ukrainy, ucznia szkoły informatycznej, urodzonego w 2005 r. Czy mogę zaoferować takiej osobie wakacyjny staż 3-miesięczny? Czy staż może być odpłatny? Czy mogę w ramach stażu pokryć koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem na czas pobytu w Polsce?

Jeśli mogę zaoferować taki staż to proszę o informacje: gdzie powinienem taki staż zgłosić i jakie dokumenty muszę zgłosić (np. wyrobić pozwolenie na pracę, zgłosić do ZUS-u itp.); jaka powinna być forma zatrudnienia i w jaki sposób rozliczyć wypłatę (wypłata będzie w gotówce, w kwocie do około 200 dolarów za miesiąc); w jaki sposób mogę rozliczyć koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem stażysty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie na staż dla ucznia z Ukrainy

Zatrudnienie młodocianego cudzoziemca

Niestety zatrudnienie młodocianego cudzoziemca będzie się dla Pana wiązało z szeregiem obowiązków. Wymaga też formalności. Musi Pan spełnić warunki do zatrudnienia i młodocianego i cudzoziemca.

 

Jak rozumiem, cudzoziemiec ma legalny pobyt w Polsce. Jeśli nie – musi starać się o wizę i zezwolenie na podjęcie pracy.

Przygotowanie zawodowe – staż wakacyjny

Młodocianego można zatrudnić jedynie w celu przygotowania zawodowego – jeżeli młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, lub do wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia rozróżnia 2 rodzaje umów: umowę na naukę zawodu, trwającą 36 miesięcy, po której ukończeniu młodociany otrzymuje tytuł wykwalifikowanego robotnika, oraz umowę o przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwającej od 3 do 6 miesięcy, po której ukończeniu młodociany otrzymuje zaświadczenie o przyuczeniu do określonej pracy.

Zasady zatrudniania uczniów

Zasady zatrudniania młodzieży regulują przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

 

Rozporządzenie określa i wymienia rodzaje prac, przy których osoby młodociane nie mogą być zatrudniane. Zgodnie z powyższymi przepisami istnieje możliwość podejmowania zatrudnienia przez młodocianych – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. Wykaz ten nie zawiera pracy przy komputerze.

 

Młodociany musi mieć:

 

  • zgodę rodziców,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy.

 

Do tej formy zatrudnienia mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli co za tym idzie, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest umową na czas nieokreślony.

 

Zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego, wymaga zgłoszenia do urzędu miasta lub gminy, w której mieszka młodociany. Jeśli nie mieszka w Polsce – wystarczy wiza o zgoda na podjęcie pracy.

Wynagrodzenie dla ucznia–stażysty

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Informację o wysokości tego wynagrodzenia podaje co kwartał GUS.

 

Za młodocianego musi Pan odprowadzić składki ZUS, zgłaszając go wcześniej do ZUS-u – ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem ucznia z Ukrainy

W ramach stażu może Pan pokrywać koszty zamieszkania pracownika, wyżywienia, ale nie są to koszty, które wprowadzi Pan do książki przychodów i rozchodów.

 

W prawie podatkowym nie ma dokładnych wskazówek, co można uznać za kosz uzyskania przychodu. Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”, chyba że zostały wymienione w innym przepisie jako niebędące kosztem podatkowym. Dodatkowym warunkiem jest, aby wydatek zaliczany do kosztów podatkowych został „należycie udokumentowany”.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl