.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wezwanie do uiszczenia opłaty parkingowej po 3 latach od zdarzenia

Dostałem dwa upomnienia za parkowanie bez poniesienia opłaty parkingowej – jedno w 2009, drugie w 2010 r. Czy zarząd dróg nie powinien mi wysłać tych pism wcześniej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie do uiszczenia opłaty parkingowej po 3 latach od zdarzenia

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej

Otrzymał Pan zapewne wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłaty ponosi się z reguły, wykupując bilet na parkowanie z parkometru lub w inny przyjęty na danym terenie sposób. Jest to uznawane za uiszczenie opłaty.

 

Natomiast art. 13f powyższej ustawy wskazuje:

 

„Art. 13f. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową.

 

2. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł.

 

3. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi”.

 

Jest to opłata dodatkowa za parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej z tego tytułu w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, nie zaś mandat karny.

Przedawnienie roszczeń wynikających z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie

Kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania reguluje z kolei art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Przepis ten mówi, że „obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone”.

 

Obecny stan prawny wydaje się jasny – zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o drogach publicznych opłata dodatkowa za parkowanie bez uiszczenia opłaty z tego tytułu ulega przedawnieniu po 5 latach.

 

W Pana przypadku parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej miało miejsce w 2010 r. oraz 2009 r. W obydwu przypadkach nie upłynęło więcej niż 5 lat od tych zdarzeń, co oznacza, że uprawniony podmiot ma prawo żądania do Pana opłaty dodatkowej.

 

Prawo nie nakłada na ten podmiot obowiązku informowania sprawcy zdarzenia o tym fakcie jak najszybciej. Jego działania są podyktowane okresem przedawnienia.

 

Jak wskazuje art. 40d:

 

„2. Opłaty, o których mowa w art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty, o których mowa w art. 13f ust. 1, oraz kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

 

To zaś powoduje, że podmiot ma mnóstwo czasu na ściąganie tej opłaty dodatkowej, a gdy wystąpi o jej egzekucje w okresie owych 5 lat, spowoduje to przerwanie biegu przedawnienia i możliwość jej ściągania w drodze egzekucji po upływie 5 lat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu