.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakaz parkowania a brak oznakowania

Dzisiaj otrzymałem mandat od straży miejskiej za zaparkowanie samochodu na miejscu postojowym na drodze publicznej. Mój pojazd nie utrudniał ruchu, był właściwie zaparkowany. Jak się okazało, znak zakazu parkowania postawiony był u wylotu drogi wewnętrznej, którą w ogóle nie jechałem. Zrobiłem zresztą zdjęcia przekręconego znaku i okolicy. Strażnik chciał cofnąć mój mandat, ale w końcu stanęło na tym, że jestem umówiony z władzami miasta. Po czyjej stronie jest racja?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwrócę Pańską uwagę na jeden aspekt – wypisany i podpisany przez Pana mandat nie może zostać cofnięty przez strażnika – mandat jest prawomocny i tylko sąd może go uchylić.

 

Jeśli chodzi o przekręcony znak – nie powinien Pan mieć problemów w sądzie. Utrzymanie znaków w prawidłowej pozycji należy do zarządcy drogi.

 

Drogi publiczne niezależnie od kategorii, do której należą, powinny być utrzymywane w należytym stanie. Utrzymanie drogi w stanie właściwym należy do gminy, powiatu, województwa lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zależności od jej kwalifikacji. Zarządzanie drogą może być wykonywane przez utworzoną przez sejmik województwa, radę powiatu czy radę gminy jednostkę organizacyjną. W praktyce występuje również pozaustawowa kategoria dróg – drogi wewnętrzne, za których utrzymanie odpowiedzialność ponoszą podmioty nimi zarządzające, np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba fizyczna będąca właścicielem danego terenu.

 

Obowiązki zarządcy drogi dotyczą w szczególności utrzymywania nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynacji robót w pasie drogowym, przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Analizując orzecznictwo sądów oraz treść przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), można stwierdzić, iż na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

 

Pod pojęciem oznakowania pionowego kryją się znaki drogowe. Każdy spełnia swoje zadanie w zakresie zakazu albo nakazu pewnego zachowania przez użytkownika drogi, ale także informacji o sytuacji na danym odcinku oraz o możliwości wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa. Wynika z tego, że znak drogowy nie może znajdować się w zupełnie przypadkowym miejscu. Umieszczenie znaku w konkretnym miejscu musi wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na tym konkretnym odcinku drogi.

 

Pod pojęciem oznakowania poziomego rozumiemy oznakowanie występujące na nawierzchni drogi. Oczywiście tutaj także występuje wymóg adekwatności oznaczenia w stosunku do występowania konkretnych okoliczności. Jest to jednak problem o zdecydowanie mniejszym znaczeniu, gdyż pod tym względem oznakowanie, jeśli występuje, jest zazwyczaj prawidłowe. Problemem zazwyczaj jest jego brak lub też słaba widoczność. Na głównych drogach oraz w miastach oznakowanie to jest zazwyczaj na dopuszczalnym poziomie. Problem pojawia się jednak na drogach gminnych i w mniejszych miejscowościach. Niemal regułą w takich miejscach stał się brak oznakowania przejść dla pieszych. Dotyczy to także braku linii krawędziowych drogi czy też linii segregacyjnej, dzielącej jezdnie na pasy ruchu. Brak ten prowadzi do sytuacji, w których przy mgle lub w nocy droga po prostu przestaje być dla kierowcy widoczna, a od tego już tylko krok do wypadku. Tutaj także zarządca zobligowany jest do okresowej kontroli i usuwania nieprawidłowości.

 

Niewidoczność znak z jakiejkolwiek przyczyny w zasadzie wyklucza odpowiedzialność kierowcy za wykroczenie drogowe. Zgodnie z literą prawa oraz orzecznictwem sądowym zarządca odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku lub też występowania nieprawidłowego oznakowania drogi, czyli za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę o drogach publicznych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu