.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odzyskanie pieniędzy od spółki medycznej za świadczenie usług zdrowotnych

• Opublikowano: 13-08-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Czy istnieje możliwość odzyskania pieniędzy (8000 zł) wpłaconych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług zdrowotnych ze spółką X? Już pierwsza umówiona wizyta lekarska nie doszła do skutku. Kilka dni przed umówionym terminem poinformowano mnie telefonicznie, że wizyta zostaje odwołana, ponieważ spółka nie opłaca zleconych lekarzowi wizyt. Spółka prawdopodobnie upadła. Nie ma z nią żadnego kontaktu. Drzwi siedziby są zamknięte, automat telefoniczny informuje, że nie ma takiego numeru. Perfidia tej spółki jest tym większa (jestem tego pewna), że zawierając ze mną umowę, doskonale wiedziała, jaka jest jej sytuacja finansowa i możliwość dalszej działalności. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odzyskanie pieniędzy od spółki medycznej za świadczenie usług zdrowotnych

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Jeżeli nie ma kontaktu z firmą, nie może Pani korzystać z ich usług i podejrzewa Pani, iż w chwili zawierania umowy doszło do celowego wprowadzenia Panią w błąd, albowiem przedstawiciele firmy wiedzieli o jej złej sytuacji majątkowej, proponuję rozpocząć procedurę od postępowania karnego – złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa. Zgodnie z treścią art. 286 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Do znamion przestępstwa z art. 286 § 1 K.k. należą trzy oszukańcze sposoby jego popełnienia: wprowadzenie innej osoby w błąd, wyzyskanie błędu, wyzyskanie niezdolności innej osoby do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Pierwszy i drugi opiera się na błędzie pokrzywdzonego, którego wyobrażenie o rzeczywistości nie odpowiada faktom w zakresie istotnym dla podjęcia decyzji o określonym rozporządzeniu mieniem (wyr. SN z 2.12.2002 r., sygn. akt IV KKN 135/00).

 

Sprawca albo błąd ten wywołuje, przedstawiając pokrzywdzonemu fałszywy obraz rzeczywistości, albo wykorzystuje fakt, że pokrzywdzony z innego powodu jest już w błędzie. Trzeci sposób popełnienia oszustwa wiąże się ze szczególnymi cechami osoby dokonującej rozporządzenia mieniem. Jej niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania może mieć charakter zarówno trwały (gdy przyczyną jest np. niedojrzałość), jak i przejściowy (gdy przyczyną jest np. stan odurzenia) – zob. np. wyr. SA we Wrocławiu z 18.12.2015 r., II AKa 307/15; wyr. SA w Gdańsku z 18.11.2015 r., II AKa 339/15).

 

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, w Pani przypadku mogło dojść do spełnienia znamion powyższego czynu zabronionego i wobec tego może Pani spróbować złożyć takie zawiadomienie – stosownie do prokuratury rejonowej w miejscu zamieszkania lub na policję. Posiada Pani także uprawnienie dochodzenia roszczenia na drodze cywilnej w powództwo o zapłatę – jednak jeżeli zostały spełnione podane wyżej znamiona, proszę w pierwszej kolejności złożyć powyższe zawiadomienie. Jeżeli prokuratura umorzy postępowanie – z uwagi na brak spełnienia znamion czynu zabronionego – proszę wtedy złożyć pozew o zapłatę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu