.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pełnomocnictwo w sprawie o pozbawienie praw rodzicielskich

• Opublikowano: 31-07-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Obecnie mój brat ma sprawę w sądzie o pozbawienie praw rodzicielskich, ponieważ nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem. Brat ograniczył kontakty, bo matka dziecka nastawia je negatywnie do niego – dziecko się go boi i na jego widok reaguje płaczem. Oprócz tego matka dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie i nadzór kuratora. Chciałabym pomóc bratu i wystąpić w sprawie jako pełnomocnik. Czy mam taką możliwość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pełnomocnictwo w sprawie o pozbawienie praw rodzicielskich

Komu może zostać pełnomocnikiem strony?

Kwestie kręgu osób, które mogą być pełnomocnikami strony w postępowaniu cywilnym, do którego niewątpliwie należy sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej, reguluje art. 87 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805), zwana dalej w skrócie K.p.c., zgodnie z którym: „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Wyczerpujące wyliczenie, kto może być pełnomocnikiem procesowym, oznacza, że żadna inna osoba pełnomocnikiem procesowym należycie nie może być skutecznie ustanowiona”.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, może Pani być pełnomocnikiem procesowym brata w sprawie pod warunkiem, że brat udzieli Pani pełnomocnictwa do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące elementy:

1) w lewym górnym rogu oznaczenie miejscowości i daty udzielenia pełnomocnictwa,

2) w treści:

Ja niżej podpisany .............................................................. niniejszym upoważniam moją siostrę .................................................... PESEL: ............................................ do reprezentowania mnie w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej z wniosku .......................................................... dotyczącego małoletniego/małoletniej ....................................................................... przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

3) na dole podpis brata.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pełnomocnictwo a pokrewieństwo

Stopień pokrewieństwa powinien być – jako podstawa pełnomocnictwa procesowego – wykazany na wezwanie sądu badającego prawidłowość umocowania. Może zatem sąd wezwać Panią do okazania dokumentu potwierdzającego, że jest Pani siostrą swojego brata. Wówczas dobrze jest przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a jeżeli wyszła Pani za mąż, to odpis skrócony aktu małżeństwa. Zgodnie z art. 89 § 1 K.p.c. „Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej”.

 

Co ważne, z uwagi na to, że pełnomocnictwo jest udzielane siostrze, to nie zachodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł zgodnie ze zwolnieniem podmiotowym wskazanym w pkt IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu