Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa bycia kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.01.2010

Wyprowadziłem się z domu zaraz po uzyskaniu pełnoletności. Z dzieciństwa i młodości mam koszmarne wspomnienia związane z moim ojcem, który przez lata znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną i dziećmi. Teraz, po 20 latach od ostatniego spotkania z tym człowiekiem, otrzymałem pismo z sądu, czy zgadzam się być kuratorem mojego ojca jako osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Co mogę zrobić, by uniknąć z nim kontaktów? Czy sąd może żądać odpowiedzi w ciągu 3 dni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa bycia kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Ustanowienie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Sąd wyznaczył bardzo krótki termin (3 dni) ze względu na to, że wskutek ubezwłasnowolnienia częściowego Pana ojca, aby chronić jego dobro i interesy, konieczne jest jak najszybsze ustanowienie dla niego kuratora. Sąd mógł zatem dać Panu taki krótki termin.

 

Jeżeli chodzi o kuratelę, to stosownie do art. 178 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych”.

 

Według § 2 tego przepisu „w zakresie nie uregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się odpowiednio do kurateli przepisy o opiece z zachowaniem przepisów poniższych”.

 

Zgodnie z art. 149 § 1 K.r.io. „gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej”.

 

„Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców” (art. 149 § 2).

 

Według art. 148 § 2 Kodeksu rodzinnego „nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna”.

 

Powyższe przepisy odnoszące się do opiekuna prawnego stosuje się również do kurateli.

 

Kuratorem powinna więc zostać osoba z najbliższego kręgu rodzinnego osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Czy osoba wskazana przez sąd na funkcję kuratora osoby ubezwłasnowolnionej może odmówić pełnienia tej funkcji?

Jeżeli nie chce Pan podjąć się funkcji kuratora, powinien Pan w odpowiedzi na wezwanie sądu wskazać, że się Pan nie zgadza. Może Pan wskazać, iż od dawna nie ma żadnego kontaktu ze swoim ojcem, który we wcześniejszym okresie używał wobec Pana przemocy, co doprowadziło do opuszczenia domu rodzinnego i zerwania kontaktów i więzi emocjonalnych z ojcem, którego nie widział Pan przez ostatnie 20 lat.

 

Nie daje Pan zatem żadnej gwarancji, że prawidłowo spełniałby Pan obowiązki kuratora dla swojego ojca.

 

Można również wskazać, że przeżył Pan w związku z zachowaniem ojca taką traumę, że nawet po upływie czasu nie jest Pan w stanie pozytywnie myśleć o ojcu. Krzywda, której Pan doznał ze strony ojca, jest tak wielka, że do dnia dzisiejszego nie był Pan w stanie mu wybaczyć, a sam ojciec nie zabiegał o to, aby Pan mu wybaczył.

 

Jeżeli mieszka Pan w innej miejscowości niż ojciec, może Pan również wskazać, że odległość między Państwa miejscami zamieszkania nie pozwala na prawidłowe wykonywanie obowiązków kuratora.

 

Z uwagi na powyższe w Pana wypadku nie zachodzi nawet niewielkie prawdopodobieństwo, że będzie się Pan należycie wywiązywał z obowiązków kuratora w sytuacji, gdyby sąd tym kuratorem Pana ustanowił.

 

Stosownie do art. 152 K.r.io. „każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku”.

Grzywna za odmowę przyjęcia funkcji kuratora osoby ubezwłasnowolnionej

Natomiast według art. 598 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę osobie, która uchyla się od objęcia opieki”.

 

Według § 2 art. 598 K.p.c. „sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę opiekunowi, który nie wykonuje zarządzeń sądu opiekuńczego. Jeżeli zarządzenie zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona może być umorzona”.

 

Te przepisy odnoszą się również do kuratora.

Wniosek o przedłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie sądu w sprawie ustalenia opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Odnośnie krótkiego terminu, który dał Panu sąd na odpowiedź na wezwanie, to należy pamiętać, iż stosownie do art. 166 K.p.c. „przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej”.

 

Może więc Pan wystąpić o przedłużenie tego terminu. Jednak trudno byłoby znaleźć ważne powody do przedłużenia terminu, zwłaszcza że obiektywnie rzecz biorąc, jest Pan w stanie odpowiedzieć na wezwanie sądu w terminie wyznaczonym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - VI =

»Podobne materiały

Zwolnienie sprzed lat a liczenie stażu pracy

Staż pracy pracownika liczy mu się od 1971. W 1989 został dyscyplinarnie zwolniony z pracy (art. 52 Kodeksu pracy). Przeszedł na rentę. Na rencie przebywał do 2002 r., kiedy to zatrudnił się w administracji samorządowej. Od tamtej pory nieprzerwanie pracuje w administracji samorządowej. W jaki sposó

 

Prośba o całkowite zwolnienie z opłat za dom pomocy społecznej

Mój tata od trzech lat jest w domu pomocy społecznej, za który dopłacałam 800 zł miesięcznie. Obecnie moja sytuacja finansowa uległa zmianie i nie stać mnie na dopłaty. Poinformowałam o tym MOPS i złożyłam dokumenty z prośbą o całkowite zwolnienie mnie z opłat za dom pomocy społecznej. Niestety dost

 

Zaciągnięcie kredytu a ubezwłasnowolnienie

Mój tata jest po udarze i operacji serca – aktualnie to ja się nim opiekuję. Problem w tym, że co jakiś czas zaciąga on kredyty, mimo że nie ma za dużo pieniędzy (jest na emeryturze). Potem ja muszę spłacać zadłużenia. Mój ojciec nie rozumie, że nie daję już sobie rady z regulowaniem tych wszy

 

Nachodzenie, zastraszanie, awantury i wyzwiska ze strony byłego męża

Zajmuję od wielu lat mieszkanie od gminy. Jestem po rozwodzie od 9 lat, wychowuję niepełnosprawnego syna. Złożyłam wniosek o wymeldowanie byłego męża w trybie administracyjnym, ponieważ tu nie mieszka, tylko nachodzi mnie w nocy, zastrasza mnie, wyzywa i wszczyna awantury. Sprawa jest w toku. On się

 

Prawo decydowania o dziecku urodzonym w wolnym związku

Dwa miesiące temu urodziłam dziecko. Żyjemy z partnerem w wolnym związku, od wielu miesięcy w niezgodzie. Chciałabym samodzielnie wychowywać dziecko, jakie są na to szanse zgodnie z prawem? Tymczasowo chciałabym również zmienić miejsce zamieszkania wraz z dzieckiem, czy potrzebuję zgody ojca dziecka

 

Rejestracja jachtu jako statku pasażerskiego

Od kilku lat organizuję rejsy jachtami po jeziorze. Do tej pory wystarczyła mi zarejestrowana działalność gospodarcza, patent żeglarski i rejestracja jachtu w PZŻ. Teraz okazało się, że według Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie powinienem posiadać rejestrację taką jak na statek pasażerski, papier

 

Czy rękojmia jest obowiązkowa przy licytacji na Allegro?

Sprzedawałem jako osoba prywatna (nie mam działalności) monitor na Allegro. Aukcję wygrał użytkownik, który także jest osobą prywatną. Sprzęt, co wyraźnie zaznaczyłem, był używany, ale bez wad. Kupujący wniósł reklamację, twierdząc, że nie działa kilka pikseli. Może to być spowodowane np. transporte

 

Wynajem mieszkania bez umowy i zgłoszenia

Od ok. 5 lat wynajmuję mieszkanie bez umowy. Co miesiąc otrzymuję przelew od najemcy z opłatą za wynajem, w tytule przelewu jest zazwyczaj napisane np. „miesiąc maj 2020”. Ostatnio dostałem przelew od najemcy z rozliczeniem za media za ostatnie 16 miesięcy w kwocie ok. 4000 zł. Czy powin

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »