.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż samochodu po kolizji

• Opublikowano: 22-09-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Z mojej winy spowodowałam kolizję. W moim imieniu wniosek o odszkodowanie z AC do PZU złożyła firma, która zaopiekował się moim autem. Przedstawiciel PZU, rzeczoznawca, dokonał oględzin, czego efektem było wystosowanie do mnie i mojej mamy (jesteśmy współwłaścielem auta) pisma z informacja o wartości odszkodowania (w załączeniu przesyłam zdjęcie pisma z PZU). Moją wątpliwość budzi kwota odszkodowania. Została ustalona w wysokości 4300 zł. W rozmowie telefonicznej z opiekunem mojej szkody dowiedziałam się, że auto zostało już wystawione na licytację, podczas której ktoś zaoferował kwotę 3900 zł. Jeżeli zdecydujemy się na zbycie uszkodzonego auta, to powinnam o tym powiadomić PZU. Wtedy umowę sprzedaży tzw. wraka podpisuję z osobą, która zaoferowała tę kwotę. Jeżeli nie skorzystam z tej opcji, to zostaję z wrakiem sama. Czy nie powinnam uzyskać autocasco w wysokości wartości auta przed kolizją, pomimo że PZU uznało szkodę całkowitą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż samochodu po kolizji

OC i AC a szkoda całkowita

Niestety decyzja ubezpieczyciela w Pani sytuacji jest prawidłowa. Wspomniała Pani, że przedmiotowe roszczenie zostało zgłoszone do ubezpieczenia dobrowolnego, czyli AC. Potwierdza to również zapis w informacji o zgłoszonej szkodzie. W tym zakresie warto podkreślić, że samo pojęcie tzw. szkody całkowitej jest inaczej rozumiane w zależności od tego, czy mamy do czynienia z ubezpieczeniem obowiązkowym OC, czy też ubezpieczeniem dodatkowym, dobrowolnym AC. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC szkoda całkowita jest orzekana wówczas gdy wysokość naprawy samochodu przekracza jego wartość sprzed wypadku. Ubezpieczenie OC jest bowiem ubezpieczeniem obowiązkowym tj. każdy samochód musi posiadać polisę OC. Ten rodzaj ubezpieczenia ma za cel ochronę interesów osób poszkodowanych. W tym wypadku szkodę całkowitą ustali się wówczas, gdy wartość naprawy w 100% przekracza wartość pojazdu.

 

Natomiast w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego AC zasady są odmienne od tych, które wskazałam powyżej. Przede wszystkim szkoda całkowita zostanie stwierdzona wówczas, gdy koszty naprawy przekroczą procentowo ustaloną w umowie wartość samochodu. Wartość tą należy poszukiwać w tzw. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które determinują treść stosunku prawnego umowy ubezpieczenia. Co do zasady w praktyce ustalany jest próg 70% wartości pojazdu. Wartość wypłacana za szkodę całkowitą z AC wynosi różnicę między wartością rynkową pojazdu a pozostałościami po uszkodzonym aucie.

Licytacja samochodu po kolizji

W tym miejscu zasadne jest odwołanie się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r., sygn. akt. V ACa 752/21, zgodnie z którym „ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a zatem strony umowy ubezpieczenia mogą w granicach wyznaczonych treścią normy wynikającej z art. 805 k.c. uzgodnić sposób obliczania wysokości odszkodowania”. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał:

 

„Umowa ubezpieczenia autocasco jest dobrowolną umową ubezpieczenia majątkowego. Słusznie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy, że ani z treści umowy, ani OWU AC nie wynikał po stronie pozwanego obowiązek aktywnego działania w celu zbycia pozostałości pojazdu. W umowie określono sposób obliczenia odszkodowania w przypadku szkody całkowitej z odwołaniem się do sytemu eksperckiego - nie wskazano w niej jednak, że zbycie pozostałości ma nastąpić np. za pośrednictwem portalu aukcyjnego znajdującego się w dyspozycji pozwanego. Jak już to wcześniej wskazano, powoływane wytyczne (rekomendacje) KNF z 16 grudnia 2014 r. nie miały charakteru wiążącego, wpływającego na treść obowiązków stron umowy i przede wszystkim należy je odczytywać w kontekście likwidacji szkody z OC sprawcy. Nie miało także charakteru wiążącego powoływane przez skarżącego stanowisko wyrażone przez Rzecznika Finansowego (k.128–132) w innej sprawie. W rezultacie zgodzić należał się z Sądem Okręgowym, że powód nie udowodnił, aby doznana przez niego szkoda wynosiła więcej aniżeli zasądzona kwota 57.937 zł wraz ze stosownymi odsetkami. Takim dowodem nie mogła być umowa sprzedaży pozostałości (k.49), skoro z umowy ubezpieczenia wynikało, że wyliczenia szkody, w tym pozostałości pojazdu następuje z odwołaniem się do systemów eksperckich w rozumieniu OWU AC”.

 

Zatem zasadne będzie, jeżeli nie ma Pani innej oferty, skorzystać z zaproponowanego trybu licytacyjnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu