.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać kopię karty zgonu do wypłaty ubezpieczenia pożyczki?

Mój tata zmarł i w szpitalu otrzymaliśmy kartę zgonu. Złożyliśmy ją w Urzędzie Stanu Cywilnego, żeby uzyskać akt zgonu. Niedługo potem okazało się, że tata wziął w banku pożyczkę, którą spłacał, ale nie spłacił wszystkiego. Pożyczka była ubezpieczona, jednak bank wymaga od nas złożenia kopii karty statystycznej zgonu. Urząd Stanu Cywilnego odmówił jednak wydania kopii, powołując się na ochronę danych osobowych. Jak możemy załatwić ten dokument?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać kopię karty zgonu do wypłaty ubezpieczenia pożyczki?

Karta zgonu dla osoby najbliższej zmarłego

Kartę zgonu wydaje się w jednym egzemplarzu. Jeśli nie zrobiliście Państwo kopii, to organy takie jak UM czy GUS jej nie wydadzą, bowiem muszą zachować obowiązek tajemnicy danych osobowych (statystycznych). Mogą Państwo jeszcze raz zawnioskować o jej wydanie (lub wydanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), powołując się na wyrok NSA z 10 października 2017 r. II OSK 952/16, który stanowi, że:

 

„Warunkiem dokonania czynności materialno-technicznej polegającej na wydaniu dokumentu z akt zbiorowych rejestracji aktów stanu cywilnego jest istnienie po stronie wnioskodawcy interesu prawnego. Spełnienie tej przesłanki, co do zasady, uzasadnia dokonanie czynności (wydanie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego). Natomiast w przypadku wątpliwości co do istnienia interesu prawnego, okoliczność ta podlega badaniu przez organ (kierownika urzędu stanu cywilnego). Innymi słowy, wydanie aktu odmownego musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże po stronie wnioskodawcy brak interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, wtedy odmowa jest niewątpliwie aktem władczym właściwego organu”.

 

Statystyczna karty zgonu

Skoro jednak bank żąda statystycznej karty zgonu, to trzeba wystąpić do GUS o jej wydanie. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych karta zgonu składa się z trzech części przeznaczonych:

 

1) do zarejestrowania zgonu;

2) dla administracji cmentarza;

3) dla potrzeb statystyki publicznej.

 

Lekarz sporządza kartę zgonu i wydaje ją między innymi rodzinie (małżonkowi, dzieciom – art. 11 ust. 4) oraz GUS-owi w części statystycznej.

 

Jeśli więc bank żąda statystycznej karty zgonu, to trzeba wystąpić do GUS, wykazując swój interes prawny (tj. postępowanie spadkowe po zmarłym). Jeśli jednak GUS odmówi (a zapewne odmówi z uwagi na tajemnicę statystyczną), to proszę zawnioskować do banku, by sam wystąpił o wydanie kserokopii karty zgonu do GUS. Jest bowiem wierzycielem i ma interes prawny.

 

Akt zgonu a karta zgonu

Proszę mieć na uwadze, że akt zgonu wystawiany przez USC to nie to samo co karta zgonu. Akt zgonu jest to oficjalny dokument urzędowy, który potwierdza zgon danej osoby i jest częścią księgi stanu cywilnego, a osoby uprawnione otrzymują jego odpis. Z kolei karta zgonu to dokument sporządzony przez lekarza, który stwierdził śmierć danej osoby. Karta zgonu jest wydawana przez różne osoby czy instytucje, w zależności od okoliczności śmierci osoby zmarłej. Gdy zgon następuje w domu, to kartę zgonu wystawia lekarz, który został wezwany przez rodzinę i stwierdził zgon – wówczas powinien przekazać od razu tę kartę rodzinie. Gdy zgon nastąpił w szpitalu, to kartę zgonu można odebrać w szpitalu. Niestety nie zrobili Państwo kopii dla siebie, stąd cały problem.

 

Pozostaje teraz wnioskowanie ponownie do urzędu miasta, wskazując podany przeze mnie wyrok. Gdy to nie pomoże, trzeba wnioskować do GUS. A gdy to nie pomoże – zawnioskować musi bank jako wierzyciel (zmarły jest dłużnikiem banku, zatem co do zasady to bank ma interes prawny).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl