.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Karta zgonu dla spadkobiercy - jak ją zdobyć, gdy bank jej żąda?

• Data: 23-05-2024 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mój tata zmarł i w szpitalu otrzymaliśmy kartę zgonu. Złożyliśmy ją w Urzędzie Stanu Cywilnego, żeby uzyskać akt zgonu. Niedługo potem okazało się, że tata wziął w banku pożyczkę, którą spłacał, ale nie spłacił wszystkiego. Pożyczka była ubezpieczona, jednak bank wymaga od nas złożenia kopii karty statystycznej zgonu. Urząd Stanu Cywilnego odmówił jednak wydania kopii, powołując się na ochronę danych osobowych. Jak możemy załatwić ten dokument?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Karta zgonu dla spadkobiercy - jak ją zdobyć, gdy bank jej żąda?

Karta zgonu dla osoby najbliższej zmarłego

Kartę zgonu wydaje się w jednym egzemplarzu. Jeśli nie zrobiliście Państwo kopii, to organy takie jak UM czy GUS jej nie wydadzą, bowiem muszą zachować obowiązek tajemnicy danych osobowych (statystycznych). Mogą Państwo jeszcze raz zawnioskować o jej wydanie (lub wydanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), powołując się na wyrok NSA z 10 października 2017 r. II OSK 952/16, który stanowi, że:

Warunkiem dokonania czynności materialno-technicznej polegającej na wydaniu dokumentu z akt zbiorowych rejestracji aktów stanu cywilnego jest istnienie po stronie wnioskodawcy interesu prawnego. Spełnienie tej przesłanki, co do zasady, uzasadnia dokonanie czynności (wydanie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego). Natomiast w przypadku wątpliwości co do istnienia interesu prawnego, okoliczność ta podlega badaniu przez organ (kierownika urzędu stanu cywilnego). Innymi słowy, wydanie aktu odmownego musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże po stronie wnioskodawcy brak interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, wtedy odmowa jest niewątpliwie aktem władczym właściwego organu”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Statystyczna karty zgonu

Skoro jednak bank żąda statystycznej karty zgonu, to trzeba wystąpić do GUS o jej wydanie. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych karta zgonu składa się z trzech części przeznaczonych:

1) do zarejestrowania zgonu;

2) dla administracji cmentarza;

3) dla potrzeb statystyki publicznej.

Lekarz sporządza kartę zgonu i wydaje ją między innymi rodzinie (małżonkowi, dzieciom – art. 11 ust. 4) oraz GUS-owi w części statystycznej.

Jeśli więc bank żąda statystycznej karty zgonu, to trzeba wystąpić do GUS, wykazując swój interes prawny (tj. postępowanie spadkowe po zmarłym). Jeśli jednak GUS odmówi (a zapewne odmówi z uwagi na tajemnicę statystyczną), to proszę zawnioskować do banku, by sam wystąpił o wydanie kserokopii karty zgonu do GUS. Jest bowiem wierzycielem i ma interes prawny.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Akt zgonu a karta zgonu

Proszę mieć na uwadze, że akt zgonu wystawiany przez USC to nie to samo co karta zgonu. Akt zgonu jest to oficjalny dokument urzędowy, który potwierdza zgon danej osoby i jest częścią księgi stanu cywilnego, a osoby uprawnione otrzymują jego odpis. Z kolei karta zgonu to dokument sporządzony przez lekarza, który stwierdził śmierć danej osoby. Karta zgonu jest wydawana przez różne osoby czy instytucje, w zależności od okoliczności śmierci osoby zmarłej. Gdy zgon następuje w domu, to kartę zgonu wystawia lekarz, który został wezwany przez rodzinę i stwierdził zgon – wówczas powinien przekazać od razu tę kartę rodzinie. Gdy zgon nastąpił w szpitalu, to kartę zgonu można odebrać w szpitalu. Niestety nie zrobili Państwo kopii dla siebie, stąd cały problem.

Pozostaje teraz wnioskowanie ponownie do urzędu miasta, wskazując podany przeze mnie wyrok. Gdy to nie pomoże, trzeba wnioskować do GUS. A gdy to nie pomoże – zawnioskować musi bank jako wierzyciel (zmarły jest dłużnikiem banku, zatem co do zasady to bank ma interes prawny).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Problemy z urzędem

Po śmierci pana Kowalskiego, jego synowie odebrali kartę zgonu w szpitalu i złożyli ją w Urzędzie Stanu Cywilnego, aby uzyskać akt zgonu. Wkrótce potem odkryli, że pan Kowalski miał niespłaconą pożyczkę w banku, która była ubezpieczona. Bank zażądał kopii karty statystycznej zgonu, ale Urząd Stanu Cywilnego odmówił jej wydania, powołując się na ochronę danych osobowych. Synowie pana Kowalskiego musieli złożyć ponowny wniosek, powołując się na wyrok NSA z 10 października 2017 r., co pozwoliło im ostatecznie uzyskać potrzebny dokument.

 

Przykład 2 - Interwencja GUS

Pani Nowak zmarła w domu, a jej mąż odebrał kartę zgonu od wezwanego lekarza. Po złożeniu dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego, pan Nowak dowiedział się o niespłaconej pożyczce żony. Bank zażądał karty statystycznej zgonu, ale urzędnicy odmówili jej wydania. Pan Nowak złożył wniosek do GUS o wydanie karty statystycznej, wskazując na konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego. Chociaż GUS odmówił, pan Nowak skontaktował się z bankiem, który jako wierzyciel wystąpił o potrzebny dokument i ostatecznie sprawa została rozwiązana.

 

Przykład 3 - Procedura w szpitalu

Pan Zieliński zmarł w szpitalu, a jego żona odebrała kartę zgonu i złożyła ją w Urzędzie Stanu Cywilnego. Niedługo potem, pani Zielińska odkryła, że jej mąż miał ubezpieczoną pożyczkę w banku, która nie została całkowicie spłacona. Bank poprosił o kopię karty statystycznej zgonu, ale Urząd Stanu Cywilnego odmówił jej wydania. Pani Zielińska, nie mając kopii oryginału, musiała wystąpić do GUS o wydanie dokumentu, uzasadniając to interesem prawnym. Po kilku miesiącach starań i z pomocą banku jako wierzyciela, udało się uzyskać kopię potrzebnego dokumentu.

Podsumowanie

W przypadku konieczności uzyskania kopii karty statystycznej zgonu po jej złożeniu w Urzędzie Stanu Cywilnego, warto znać dostępne procedury i wyroki sądowe, które mogą ułatwić proces. Jeśli urząd odmawia wydania dokumentu, wnioskowanie do GUS lub banku jako wierzyciela może pomóc w uzyskaniu potrzebnej kopii. Kluczowe jest wykazanie interesu prawnego, co jest często decydującym czynnikiem w takich sprawach.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu pism urzędowych, aby skutecznie rozwiązać problemy związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, takich jak karta statystyczna zgonu. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wsparcie prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62
2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2017 r., sygn. akt II OSK 952/16

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu