Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyplata odszkodowania mimo braku badania technicznego auta

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 22.07.2010

Miałam tydzień temu stłuczkę, przy wyjeździe z parkingu wjechała we mnie znajoma, była to bezspornie jej wina. Okazało się jednak, że moje auto nie posiada już ważnego badania technicznego (termin minął 2 tygodnie temu). Obawiam się teraz, że ubezpieczyciel, którym jest PTU, odmówi mi wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy. Czy tak może być?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyplata odszkodowania mimo braku badania technicznego auta

Czy ubezpieczyciel może uchylać się od wypłaty odszkodowania w sytuacji braku przeglądu technicznego uczestnika kolizji?

Nie musi Pani się obawiać – o ile brak przeglądu technicznego w Pani samochodzie nie miał wpływu na kolizję (to jest kolizja nie była wynikiem niesprawności technicznej), ubezpieczyciel sprawcy nie może się uchylić od obowiązku zapłaty Pani odszkodowania.

 

Zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 34 ust. 1).

 

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która, kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu (art. 35). Zgodnie zaś z art. 436 § 2 Kodeksu cywilnego: w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby (tj. posiadacze pojazdów mechanicznych) mogą żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych (tj. na zasadzie winy).

Kto i do kogo powinien zgłosić szkodę spowodowaną kolizją drogową?

W sytuacji więc zderzenia dwóch pojazdów, odpowiedzialność ponosi ten, z czyjego winy została spowodowana kolizja. Zwykle decyduje o tym Policja (karząc jednego z uczestników mandatem karnym), ewentualnie sąd (jeśli sprawca nie przyjmie mandatu albo też nie ma możliwości ustalenia okoliczności na miejscu). Jeśli jednak na miejscu nie było Policji, to dowód winy stanowi oświadczenie sprawcy wypadku. Za sprawcę kolizji odpowiada (zgodnie z ustawą ubezpieczeniową) jego ubezpieczyciel OC. Szkodę zgłasza więc Pani do ubezpieczyciela sprawcy.

 

Już z tego faktu wynika, iż zasadniczo stan Pani auta (skoro winna była znajoma) nie powinien mieć żadnego znaczenia dla odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy. Taka sytuacja mogłaby zajść co najwyżej wtedy, gdyby niesprawny stan techniczny Pani samochodu był współprzyczyną kolizji (np. niesprawne hamulce). Zgodnie bowiem z art. 362 K.c., jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zawłaszcza do stopnia winy obu stron. Mogłoby to jednak (w przypadku współwiny) uzasadniać raczej zmniejszenie odszkodowania, niż brak odpowiedzialności w ogóle. Natomiast jeśli brak jest związku między brakiem badania technicznego a kolizją, to ubezpieczyciel sprawcy powinien wypłacić odszkodowanie w pełnej wysokości.

 

Warto wskazać, iż brak badania technicznego pojazdu nie ma znaczenia nawet wtedy, gdy kolizję spowoduje pojazd niesprawny technicznie i niemający przeglądu (chyba że można zarzucić sprawcy umyślność). Nawet wtedy ubezpieczyciel sprawcy za niego odpowiada. Gdyby więc to Pani spowodowała kolizję samochodem bez badania technicznego, to Pani ubezpieczyciel OC musiałby zapłacić odszkodowanie i na dodatek nie mógłby od Pani żądać zwrotu zapłaconego odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy). Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy ubezpieczeniowej:

Kiedy ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania?

Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 

1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Określenie „nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym” odnosi się do osoby, która nie ma prawy jazdy (w ogóle, a nie przy sobie), a nie do braku przeglądu technicznego (chodzi o uprawnienia kierującego do kierowania pojazdem), a więc nie chodzi o aspekt techniczny samochodu.

 

Co ciekawe, ubezpieczyciel nie może nawet odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu, który nie ma aktualnego badania technicznego.

Brak aktualnego badania technicznego pojazdu a ubezpieczenie AC

Dla przedstawienia pełnego obrazu problemu trzeba jeszcze dodać, iż nawet w przypadku polis autocasco posiadacz pojazdu bez przeglądu technicznego jest traktowany dość łagodnie. Otóż w każdej umowie ubezpieczenia AC ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę, w sytuacji kiedy pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego. Orzecznictwo interpretuje to w ten sposób, iż odpowiedzialność rzeczywiście jest wyłączona, ale wtedy gdy brak tego badania miał jakikolwiek związek przyczynowy ze szkodą. Nie miałoby sensu zwolnienie się ubezpieczyciela AC z odpowiedzialności w sytuacji gdyby np. skradziony pojazd nie miał badania technicznego (jaki związek ma kradzież z brakiem badania technicznego?). Ale nie tylko. Otóż znana jest mi sprawa (obecnie prowadzona), gdzie posiadacz pojazdu (nieposiadającego aktualnego badania technicznego) poruszał się ulicą i jego pojazd został „przerysowany” przez jadący obok pojazd ciężarowy. Posiadacz dochodził odszkodowania ze swojej polisy AC, ponieważ nie zdążył zidentyfikować pojazdu sprawcy. Sąd uznaje, iż brak badania technicznego nie miał jakiegokolwiek związku z tym zdarzeniem, w związku z czym nie uzasadnia uwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Podobne stanowisko zaprezentował również Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Odwoławczy, w wyroku z dnia 21.10.2008 r., w sprawie o sygn. III CA 992/08 – przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Link 4.

 

Natomiast wybiegając nieco poza zakres Pani pytania, chciałbym dodać, iż z pewnością nie otrzyma Pani od ubezpieczyciela OC satysfakcjonującego Panią odszkodowania, bowiem ubezpieczyciele permanentnie je zaniżają. Jeśli potrzebuje Pani pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zajmujemy się tego typu sprawami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 10 =

04.05.2015

Dzisiaj znalazłam się w podobnej sytuacji.......ślicznie dziękuję za bardzo klarowne wyjaśnienie sprawy.

Domischa

24.05.2014

Wow! Profesjonalne i pomocne wyjaśnienie sprawy. Dziękuje

Wdzieczny

»Podobne materiały

Kłopoty ze współwłasnością domu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej

Mieszkam z mężem we wspólnym domu, w którym mąż prowadzi biuro, a w garażu magazyn. Od dwóch lat żyjemy w ustroju rozdzielności majątkowej. Mąż płaci większość rachunków, tylko koszty ogrzewania dzielimy po połowie. Pracuję, ale także wykonuję wszystkie prace domowe, łącznie z pielęgnacją ogrodu, co

 

Ubezwłasnowolnienie ojca

Nasz ojciec jest po dwóch wypadkach. W wyniku pierwszego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (częściowy paraliż, ubytek mózgu). Z pomocą najbliższych jakoś sobie radził (ma swoje mieszkanie). Niestety nigdy nie zgadzał się na profesjonalną pomoc medyczną. Od jakiegoś czasu ojciec podejmuje

 

Pomówienie w pracy

Jestem pracownikiem firmy ubezpieczeniowej od około 2 lat i ciszę się w niej bardzo dobrą opinią. Niestety, jest w biurze osoba, która utrudnia mi życie. Owa pani napisała m.in. pismo do dyrekcji z oskarżeniem, że naruszam obowiązki pracownicze. Kobieta ta wymyśla niestworzone historie na mój temat

 

Wywołanie pożaru przez nieletnich

Dwóch nieletnich (14 lat) wywołało pożar starego drewnianego wozu. Właściciel wycenił straty na 12 000 zł. Sąd wezwał nieletnich na przesłuchanie z art. 288 K.k. Właściciel bardzo zawyżył straty, ponieważ podał, że w wozie znajdowały się nieużywane ule. Jeden z nieletnich ma już pouczenie za spożywa

 

Znęcanie psychiczne nad żoną

Małżonek znęca się nade mną psychicznie. Jednak wśród naszych znajomych, jak i sąsiadów, cieszy się dobrą opinią – to człowiek dwulicowy. Jak można udowodnić znęcanie psychiczne nie mając świadków?

 

Odebranie prawa jazdy po zatrzymaniu za granicą

W 2015 roku zostałem zatrzymany przez policję za granicą, w Holandii, prowadziłem samochód pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy zostało mi zatrzymane przez policję holenderska oraz dostałem zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi na 6 miesięcy. Kara, którą orzekł sąd, dawno minęła, jednak sąd odes

 

Licencja na transport w testamencie

Czy w drodze testamentu (zapis w testamencie) mogę przejąć licencję na transport po zmarłym ojcu? Oboje z tatą prowadziliśmy firmy transportowe. Tata posiadał licencje na transport, ale w momencie kiedy dowiedział się, że jest śmiertelnie chory, sporządził u notariusza testament, w którym w całości

 

Zmiana wysokości renty wyrównawczej

Otrzymuję rentę wyrównawczą z powodu całkowitej niezdolności do pracy po wypadku komunikacyjnym. Czy ubezpieczyciel ma obowiązek zmieniać jej wysokość automatycznie? Rentę pobieram już od 3 lat i mam przyznaną na 3 kolejne.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »