.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

Jestem właścicielem 13 ha ziemi rolnej, na której ok. 35-40 lat temu postawiono 7 słupów elektrycznych (o powierzchni 81m2 – 9m na 9m), prowadzących do wybudowanej wówczas rozdzielni prądu. O ile tata dobrze pamięta, nikt żadnych umów z nami nie podpisywał. Ziemia pod tymi słupami należy do mnie, płacimy i płaciliśmy podatek gruntowy przez te 40 lat, mimo że dla własnego bezpieczeństwa nie uprawiamy ziemi pod tymi słupami. Chciałbym ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za moje straty albo domagać się odkupienia ziemi przez właściciela linii przesyłowych. W jaki sposób podejść do tej sprawy, na jak dużą wysokość zadośćuczynienia mogę liczyć i czy w ogóle mam jakieś szanse na pieniądze? Nie wiem, niestety, kto jest właścicielem linii przesyłowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

Słupy energetyczne na prywatnej ziemi

Sytuacja prawna osób żądających od tzw. Rejonów Energetycznych (funkcjonujących dziś jako komercyjne firmy) nie została dotąd, niestety, jednoznacznie i w jakiś specjalny sposób uregulowana w prawie. Wiele osób natomiast podjęło z firmami energetycznymi walkę administracyjną, co może doprowadzić również do zmiany regulacji prawnych. Niewątpliwie pierwszym etapem jest ustalenie, do kogo należą te słupy. Podejrzewam, że z tym nie będzie miał Pan problemu – będzie to właściwy dla Pana terenu (tj. terenu położenia działki i usytuowania słupów) dostawca energii, tzw. Rejon Energetyczny.

 

Po ustaleniu strony zainteresowanej w sporze proszę wystąpić na piśmie:

  1. O podanie sytuacji prawnej wniesionych budowli i urządzeń (słupów z trakcją elektryczną) na Pana własności, m.in. z uwzględnieniem pozwoleń budowlanych na zajęcie terenu i na ich wzniesienie;
  2. Zgłosić swoje roszczenia odszkodowawcze oparte na kodeksie cywilnym;
  3. Przedłożyć ewentualną propozycje ugodową (o której poniżej).

Odszkodowanie od firmy przesyłowej za słupy energetyczne na prywatnej ziemi

Niejednokrotnie takie plany (wiem z praktyki) nie odpowiadają faktycznemu usytuowaniu urządzeń – ma to wówczas charakter samowoli budowlanej. Proszę mieć jednak świadomość, że nie wszystkie linie elektryczne budowano niezgodnie z planem, toteż proszę się przygotować na odparcie argumentów odszkodowawczych przez Rejon Energetyczny podnoszeniem przedawnienia roszczeń i zasiedzenia służebności gruntowej po 30 latach od chwili postawienia słupów, jak podaje SN w postanowieniu z 4 października 2006 r.

 

W moim przekonaniu jednak sprawy zasiedzenia, jak i przedawnienia roszczeń, nie są takie oczywiste. Art. 121 pkt 4 K.c. mówi, że „bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, gdy uprawniony nie może z powodu siły wyższej dochodzić swoich roszczeń przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw danego rodzaju”.

 

Z orzeczenia SN z 13 grudnia 2001 r. (sygn. IV CKN 165/01) wynika, iż SN uznał, że równoznaczna z siłą wyższą jest także sprzeczna z prawem powszechna praktyka organów administracji uniemożliwiająca realizację przez uprawnionego przysługujących mu roszczeń. W świetle licznych orzeczeń SN zasadniczo do czasu zmiany ustroju (do 4 czerwca 1989 r.) nie było możliwości dochodzenia swoich praw w tym względzie. Ta data pozostaje także istotna dla terminu zasiedzenia, ponieważ do zasiedzenia potrzebne jest posiadanie samoistne, które według mnie nie jest równoznaczne z władztwem państwowym (z władzą administracyjną wykonywaną na terenie przed rokiem 1989).

 

Kolejnym istotnym argumentem jest fakt, że rejony najczęściej proceduralnie stawiały słupy na mocy decyzji o zajęciu terenu, przez co wchodziły w posiadanie zależne, co dyskwalifikuje ich możliwość realizacji posiadania samoistnego.

Zasiedzenie służebności przez Rejon Energetyczny i walka o odszkodowanie za zajęcie terenu pod słupy

Musi mieć Pan jednak świadomość faktu, że wystąpienie do sądu na pewno nie przyniesie efektu spodziewanego w I instancji, gdyż ww. orzeczenie SN o zasiedzeniu służebności przez Rejon Energetyczny kształtuje aktualną linię orzeczniczą. Sprawy są jednak rozpatrywane „od przypadku do przypadku”, a każda z nich jest odmienna, chociaż dotyczy tego samego.

 

W mojej ocenie roszczenia nie są przedawnione ani bezzasadne – zawsze tam, gdzie są niuanse i komplikacje interpretacyjne, warto sięgać do podstaw regulacji prawnych. Na tym gruncie pozostaje bezsprzeczne:

  1. Powstanie straty właściciela z tytułu (z powodu) położenia obcej rzeczy na jego nieruchomości, co stanowi szkodę;
  2. Korzystania z cudzego gruntu przez podmiot niebędący właścicielem, co rodzi zobowiązania z tytułu jego użytkowania, które powinny by kształtowane umownie.

 

Dlatego w moim przekonaniu najwłaściwszym „tonem” korespondencji z Rejonem Energetycznym będzie – po przedstawieniu roszczeń – próba polubownego uregulowania istniejącego stanu faktycznego poprzez np.: zawarcie umowy użytkowania (dzierżawy) gruntu pod słupami, odsprzedaż części gruntu (o ile w Pana ocenie będzie to korzystne).

 

Nikt przy takim stanie prawnym i linii orzecznictwa nie zagwarantuje Panu efektu, jednak przeprowadzając powyższe czynności, na pewno ustali Pan, czy:

  1. Rejon zgodnie z przepisami zajął Pana teren i wzniósł budowlę;
  2. Jest skłonny do polubownego załatwienia sprawy.

 

Etapem końcowym – w razie braku ugody – jest postępowanie sądowe. Dobrze przygotowany pozew oraz właściwa dokumentacja prezentująca stan faktyczny i prawny sprawy dają szansę na pozytywne jej zakończenie. Należy jednak pamiętać o jednym: stan prawny na gruncie obecnego Kodeksu cywilnego pozwala zarówno na udowodnienie istnienia szkody, jak i na roszczenie o czynsz za użytkowanie gruntu. Aktualna praktyka wymiaru sprawiedliwości (m.in. ww. orzeczenie SN z 2006 r.) jest jednak korzystniejsza dla Rejonów Energetycznych niż dla właścicieli nieruchomości.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl