Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieruchomość z kredytem wpisana w testamencie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.07.2018

Mamy z mężem rozdzielność majątkową od początku małżeństwa. Dla męża jest to drugi związek, z pierwszego ma syna, my mamy razem dwójkę dzieci. Mamy wspólny kredyt mieszkaniowy hipoteczny na naszą wspólną nieruchomość, w której udziały wpisane są 70% na mnie i 30% na męża. Teraz mąż chce kupić dodatkowe mieszkanie samodzielnie (na kredyt), w którym mieszkaliby jego rodzice. Chcemy sporządzić testamenty. Czy można testament skonstruować w taki sposób, aby w testamencie zapisać majątek z kredytem, np. w taki sposób, że całe samodzielnie kupione mieszkanie wraz z kredytem na nie mąż przepisuje na syna, a te 30% naszej wspólnej nieruchomości wraz z kredytem na tę nieruchomość przepisuje na nasze wspólne dzieci i na mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że istnieje możliwość sporządzenia testamentów w formie i treści, jaką Pani wskazuje. 

 

W zakresie dysponowania majątkiem na wypadek śmierci spadkodawca korzysta z zasady swobody testowania. Zasada ta nie została wyrażona wprost w żadnym przepisie prawnym, jednakże jej istnienie i obowiązywanie nie budzi wątpliwości ani w literaturze, ani też w orzecznictwie. W granicach określonych przez prawo i zasady współżycia społecznego (por. art. 58) testator może swobodnie dokonywać rozrządzeń swym majątkiem na wypadek śmierci. Ograniczenia ustawowe mogą wynikać zwłaszcza z przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego odnoszących się do wszystkich czynności prawnych, a także z przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego (por. np. art. 923 § 1 zd. 2 oraz art. 962 zd. 1). Wydaje się mało prawdopodobne, aby treść testamentu naruszała zasady współżycia społecznego, jednakże a priori takiej sytuacji wykluczyć nie można (por. E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do art. 941).

 

Testament wywiera skutki prawne dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. Do tego czasu nie powoduje on żadnych zmian w majątku testatora, w szczególności zaś nie ogranicza go w dysponowaniu poszczególnymi przedmiotami. Testament przed śmiercią spadkodawcy nie stwarza praw (choćby warunkowych) dla osób trzecich [por. M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 2, 2009, komentarz do art. 941]. Aż do śmierci spadkodawca może testament zmienić lub go odwołać.

 

Spadek obejmuje w całości zarówno długi i aktywa. Stąd też wraz z aktywami na spadkobiercę przechodzą także pasywa, a więc obowiązek spłaty zadłużenia.

 

Zgodnie z treścią art. 961 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów”.

 

Ustawodawca, mając na względzie motywacje działań osób sporządzających akt ostatniej woli, przyjął, że przeznaczenie określonej osobie przedmiotów majątkowych wyczerpujących prawie cały spadek jest przejawem woli uczynienia tej osoby swoim następcą prawnym pod tytułem ogólnym, a więc spadkobiercą. O tym, czy przedmioty przeznaczone w testamencie oznaczonej osobie wyczerpują prawie cały spadek, decyduje rzeczywiście porównanie ich wartości z wartością przedmiotów pominiętych. Jeżeli przedmioty majątkowe pominięte mają wartość znaczniejszą w relacji do rzeczy i praw objętych testamentem, to wówczas stosowanie art. 961 jest wyłączone. Decyduje tu zobiektywizowana wartość gospodarcza (postanowienie SN z 3 listopada 2004 r., sygn. akt III CK 472/2003).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - pięć =

»Podobne materiały

Swoboda w ustaleniu testamentu a majątek wspólny małżeński

Chciałbym sporządzić testament, ale nie wiem, czy mogę swobodnie dysponować moją częścią nieruchomości. Razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami działki i domu, który na niej wybudowaliśmy. Czy w takiej sytuacji mąż i ja posiadamy po połowie udziałów i czy mogę swobodnie dysponować swoimi 50% mająt

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »