Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Swoboda w ustaleniu testamentu a majątek wspólny małżeński

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.02.2010

Chciałbym sporządzić testament, ale nie wiem, czy mogę swobodnie dysponować moją częścią nieruchomości. Razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami działki i domu, który na niej wybudowaliśmy. Czy w takiej sytuacji mąż i ja posiadamy po połowie udziałów i czy mogę swobodnie dysponować swoimi 50% majątku? Chciałabym zapisać połowę domu córkom.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Swoboda w ustaleniu testamentu a majątek wspólny małżeński

Rozrządzanie swoim majątkiem na wypadek śmierci

W testamencie może Pani rozrządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci.

 

Z Pani pytania wynika, że wraz z mężem jest Pani właścicielem zabudowanej domem mieszkalnym nieruchomości. Z pytania wynika też, że nieruchomość ta wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Wspólność małżeńska majątkowa jest współwłasnością łączną. Zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

Czego dotyczy zakaz rozporządzania udziałem w majątku wspólnym?

Należy jednak pamiętać, że określony w art. 35 K.r.io zakaz rozporządzania udziałem w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku dotyczy tylko czynności inter vivos (z łac. czynności prawnych pomiędzy żyjącymi).

 

Zakaz ten nie rozciąga się na rozrządzenia na wypadek śmierci.

 

Każde z małżonków może skutecznie rozrządzić w testamencie całym swoim majątkiem, jaki pozostanie po nim w chwili śmierci. W skład tego majątku wchodzi również udział w majątku wspólnym małżeńskim.

Spisanie testamentu przez jednego z małżonków

Może więc Pani w testamencie rozrządzić swoim majątkiem, w tym Pani udziałem w majątku wspólnym małżeńskim i powołać do spadku po sobie swoje dzieci. W chili Pani śmierci córki nabędą Pani prawa i obowiązki; w tym Pani udział w majątku wspólnym małżeńskim.

 

Stosownie do art. 43 § 1 K.r.io. „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”.

 

Jednak zgodnie z art. 43 § 2 K.r.io. „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”.

 

Jeżeli umrze Pani, pozostając w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, i w chwili śmierci nie będzie się toczyło postępowanie o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa, a w testamencie powoła Pani do spadku swoje córki, to w chwili Pani śmierci nabędą one również udział 1/2 w Pani majątku wspólnym.

 

Według art. 959 Kodeksu cywilnego „spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób”.

 

Natomiast zgodnie z art. 960 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych”.

 

Jeżeli więc w testamencie oświadczy Pani, że na wypadek swojej śmierci powołuje Pani do spadku swoje córki, i nie oznaczy Pani wielkości przypadających im udziałów w spadku po Pani, to będą one dziedziczyły po Pani w częściach równych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus sześć =

»Podobne materiały

Jak odebrać dzieci matce, która jest alkoholiczką?

Mój mąż ma trzy córki z pierwszego małżeństwa. Istnieje podejrzenie, że najstarsza z nich została zgwałcona. Matka dzieci jest alkoholiczką. Cała patologiczna rodzina, w której żyją dzieci, objęta jest nadzorem kuratora. Pół roku temu ja i mój mąż wyprowadziliśmy się za granicę. Jak odebrać dzieci m

 

Zakup mieszkania z prawem dożywocia

Chcę kupić mieszkanie (za połowę ceny rynkowej) od starszego małżeństwa z prawem dożywocia. Słyszałem, że takiej rodzinie trzeba zapewnić opiekę i utrzymanie do końca ich dni. Czy mogę zagwarantować dożywotnie korzystanie z lokalu jego obecnym właścicielom, ale bez dodatkowych kosztów? Co zrobić, że

 

Nadużywanie władzy przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Niedawno odbyło się zebranie, na którym w obecności notariusza zdjęto obecny zarząd. Mimo to zarząd nadal zwołuje zebrania wspólnoty, tak jakby nic się zdarzyło. Jak więc pozbyć się tego zarządu? Czy nadużywanie władzy przez zarząd (finanso

 

Pojazd nienormatywny a ponadnormatywny

Mam problem z wypłaceniem odszkodowania na rzecz poszkodowanego z mojego OC przewoźnika. PZU robi wszystko, żeby nie wypłacić należnych pieniędzy za szkodę. Problem polega na tym, że był to transport nienormatywny, na który posiadam stosowne zezwolenie wydane w starostwie powiatowym na podstawie dan

 

Zakup nieruchomości na firmę od osoby prywatnej a VAT

Sprawa dotyczy zakupu nieruchomości na firmę od osoby prywatnej a VAT. Otóż, kupujemy nieruchomość, którego właścicielem jest małżeństwo – osoby prywatne. Mąż prowadzi firmę - jednoosobową działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT. Wspomniana działka została zakupiona od spółki na

 

Opodatkowanie nagrody dla studenta

Czy ogólnopolska nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla studenta za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce podlega opodatkowaniu? Otrzymałam od płatnika nagrody PIT-8C. Jakie formalności muszę wykonać w celu rozliczenia się ze skarbówką?

 

Polska emerytura a dalsza praca w Anglii

Za miesiąc kończę 60 lat i zamierzam złożyć wniosek o emeryturę (przepracowałam w Polsce niecałe 30 lat, a obecnie od 8 lat pracuję w Anglii, chcę przepracować do 10 lat, żeby nabyć tutaj praw emerytalnych). Jak wygląda sprawa polskiej emerytury, gdy w dalszym ciągu chcę pracować w Anglii i później

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »