.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy drugi mąż po śmierci żony ma prawo mieszkać w jej domu?

• Opublikowano: 18-07-2022 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Niespełna rok temu poślubiłem panią, która była wdową i miała 2 dorosłe córki. Zamieszkałem u niej, czyli w domu, który wybudował nieżyjący od wielu lat jej pierwszy mąż. Zajmowaliśmy w tym domu jedno piętro, a jest ich trzy. Niestety, 6 miesięcy temu żona zmarła na Covid-19. Zostałem wdowcem i stanąłem przed dylematem należnego dzieciom i mnie spadku. Nie mieliśmy z żoną intercyzy i nie wiem, czy mam prawo do dalszego zamieszkiwania w tym domu. Sześć lat temu, jeszcze jako wdowa, żona sporządziła notarialny testament, w którym podzieliła swój majątek. Nie wiem, jak się mam zachować, a nie chcę być przeszkodą w realizacji planów spadkowych mojej żony. Czy testament sprzed 6 lat jest nadrzędny nad nowym związkiem małżeńskim i wynikającym z tego prawa do spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy drugi mąż po śmierci żony ma prawo mieszkać w jej domu?

Prawo drugiego męża do roszczenia o zachowek

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

Przede wszystkim powinien Pan zapoznać się z treścią testamentu zmarłej żony, albowiem bez wiedzy, co w nim jest zapisane, trudno cokolwiek wyrokować. Mniemam, że nie był Pan w nim ujęty, co z kolei powoduje, że wobec córek zmarłej ma Pan jedynie roszczenie o zapłatę zachowku.

 

Pańskie prawo do zachowku wynika z treści z art. 991 § 1 K.c., zgodnie z którym – zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Innymi słowy, jeżeli żona pozostawiła po sobie dwie córki i Pana, to każdemu z Państwa przypadłby udział w spadku wynoszący 1/3, a zatem zachowek wynosi 1/6 (o ile nie jest Pan osobą trwale niezdolną do pracy).

 

Utrata prawa do korzystania z mieszkania małżonka po jego śmierci

Z chwilą śmierci żony utracił Pan jednak prawo zamieszkiwania w domu, który do niej należał (najprawdopodobniej). Dotychczas bowiem to zamieszkiwanie wynikało (mniemam, że nie ustanowiono na rzecz Pana służebności osobistej) z art. 281 K.r.o., jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

 

Rekapitulując, o ile córki żony wezwą Pana do opuszczenia lokalu, wydaje się, że nie pozostaje Panu nic innego, jak je opuścić i wystąpić do córek zmarłej żony z żądaniem zapłaty zachowku, który przedstawia wartość 1/6 pozostałego po niej spadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu