.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o paszport w brytyjskim konsulacie a polski list gończy

Autor: Aleksandra Kopania • Opublikowane: 04.09.2021 • Zaktualizowane: 04.09.2021

Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 15 lat. Mój paszport stracił ważność i muszę wyrobić nowy. Posiadam kartę stałego pobytu, aczkolwiek, żeby zostać w UK, muszę mieć settle status. A żeby mieć settle status, muszę mieć ważny paszport. Jestem poszukiwany w Polsce listem gończym, ale nie wystawiono za mną ENA. Przedawnienie mojego czynu nastąpi dopiero z końcem 2024. Jeśli wyrobię nowy paszport w polskim konsulacie w UK, czy polskie władze dowiedzą się, gdzie jestem i wtedy wystawią ENA albo jego odpowiednik, gdyż UK w Unii już nie jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o paszport w brytyjskim konsulacie a polski list gończy

Zakaz opuszczania kraju lub zatrzymanie paszportu (CEWiUP)

Organ paszportowy na podstawie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) posługuje się systemem teleinformatycznym o nazwie: Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUP). Jedną z kategorii danych zawartych i przetwarzanych w tym systemie, a więc widocznych dla organu paszportowego, jest zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 16 lit. d: informacja o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony organ oraz dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu paszportowego.

 

W momencie złożenia prze Pan wniosku o wydanie paszportu organ paszportowy nie ma dostępu do informacji o tym, czy sąd lub prokurator wydał wobec Pana postanowienie o poszukiwaniu listem gończym. W takiej sytuacji może Pan złożyć wniosek o paszport i oczekiwać na jego wydanie.

 

Z kolei na podstawie wskazanego wyżej przepisu organ paszportowy ma dostęp do informacji, czy wobec Pana został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub zatrzymania paszportu (jak również zakazu jego wydania). Taki środek zapobiegawczy może zostać wydany na podstawie art. 277 Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.):

 

Art. 277. § 1. W razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju, który może być połączony z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu.”

 

Unieważnienie paszportu

Na wniosek sądu prowadzącego postępowanie przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego w m.in. sprawie karnej oraz na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze czy postępowanie wykonawcze w sprawie karnej przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego organ paszportowy unieważnia wydany paszport na podstawie art. 38 ustawy o dokumentach paszportowych.

 

Zgodnie z wskazanymi powyżej okolicznościami, jeżeli wobec Pana zostało wydane postanowienie o poszukiwaniu listem gończym oraz środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju czy wniosek o unieważnienie dokumentu paszportowego, organ paszportowy w momencie złożenia przez Pana wniosku o wydanie nowego dokumentu będzie miał dostęp do takiej informacji w systemie. W takiej sytuacji organ paszportowy zazwyczaj informuje daną osobę o istnieniu adnotacji jej dotyczącej i pozostawia wybór co do dalszego postępowania.

 

Wydanie paszportu dopiero po wygaśnięciu zakazów wobec wnioskodawcy

Może Pan zrezygnować z wnioskowania o wydanie paszportu lub taki wniosek złożyć. Jeśli zdecyduje się Pan na złożenie wniosku, organ paszportowy wniosek od Pana przyjmuje. Wydanie paszportu będzie miało miejsce dopiero, gdy organ paszportowy po skontaktowaniu się z właściwym organem, który wydał decyzję o zakazie opuszczania kraju lub unieważnienia dokumentu paszportowego. Organ ten musi przekazać informację, iż owe zakazy nie są już aktualne i usunąć adnotacje z systemu CEWiUP – tylko wtedy organ paszportowy może procedować wniosek o wydanie paszportu. Jeżeli więc wymienione wyżej zakazy są aktualne, organ paszportowy pozostawia wniosek bez rozpoznania, a opłata konsularna za wydanie paszportu nie podlega zwrotowi.

 

ENA bez nowych regulacji po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Wielka Brytania po wystąpieniu z Unii Europejskiej i zakończeniu okresu przejściowego nie podjęła jeszcze żadnych działań co do przyszłości rozwiązań europejskiego nakazu aresztowania. Zgodnie z postanowieniami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 stycznia 2020 r., (Dz.Urz.UE.L Nr 29, str. 7) wykonaniu podlegają jedynie te nakazy, jeżeli osoba, której wniosek dotyczy, została aresztowana przed zakończeniem okresu przejściowego w celu wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

 

Wydawanie obywateli Polski z Wielkiej Brytanii może odbywać się na zasadach Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. (Dz. U. 1994 Nr 70, poz. 307), charakteryzujących się dłuższym postępowaniem w porównaniu z ENA.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl