.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot świadczenia 500+

Rozstałam się z partnerem 10 lat temu, żyjemy w zgodzie i wspólnie podejmujemy decyzje odnośnie córki – ma teraz 16 lat. Córka generalnie mieszka ze mną, ale ojciec niedaleko i często idzie do niego na tydzień lub dwa. Ma 16 lat i nie zabraniam jej tego. Ojciec płaci alimenty, ponosi tez większość kosztów na córkę, tj. wakacje, ubrania, wyprawki szkolne, wizyty lekarskie itp. Za moją zgodą pobiera świadczenie 500+. W lipcu 2020 MOPS dopatrzył się, że to ojciec pobiera 500+, a płaci alimenty. Byliśmy złożyć wyjaśnienia, że ja się z tym zgadzam, natomiast MOPS uznał, że ojciec niesłusznie pobiera. Wspomnę, że te 500 zł przelewał córce na konto i ona kupowała sobie potrzebne rzeczy, nie tracił ich na siebie. Przyszła decyzja, że uchylają ojcu świadczenie, przyznają mi. Druga decyzja, że ma oddać 300+ na wyprawkę szkolną, choć przedstawił faktury z tego samego dnia na podręczniki szkolne. Odwołaliśmy się, że się z tym nie zgadzamy. Fakt, nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji, żyjemy w zgodzie i nie poszliśmy do sądu po opiekę naprzemienną, bo nie widzimy takiej potrzeby. Przyszła odpowiedź, organ odwoławczy nie dopatrzył się podstaw do zastosowania art. 132 K.p.c. Teraz będzie postępowanie administracyjne i prawdopodobnie ojciec będzie musiał zwrócić te 500+, razem 7500 zł. Uważam to za jawną niesprawiedliwość, przelewał te pieniądze córce a będzie być może musiał oddać z własnej kieszeni coś, z czego nie skorzystał. Proszę o poradę: czy ponownie możemy się odwołać (chodzi o nakaz zwrotu 300+)? Czy możemy jakoś wybrnąć z tej sytuacji? Nikt nikogo tu nie okradł, pobierał tylko ojciec, nikt nie wyłudził tych pieniędzy, były co do złotówki wydane na dziecko. Czy faktycznie może tak być w tej sytuacji, że będzie musiał oddać 7500 zł? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot świadczenia 500+

Świadczenie 500+

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze, zwane potocznie „500 plus”, „przysługuje:

 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej”.

 

Wyjątek wskazany w pkt 1 dotyczy sytuacji, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Wówczas kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Bezprawne pobieranie 500 plus

Zgodnie z przedstawioną przez Panią sytuacją dziecko formalnie zamieszkuje z Panią i przebywa pod Pani opieką, natomiast u ojca czasami przebywa i to ojciec pobiera świadczenie wychowawcze. Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem świadczenie nie powinno przysługiwać ojcu dziecka i może podlegać obowiązkowi zwrotu zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ww. ustawy („Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia”).

Odwołanie od nakazu zwrotu 500+

Wskazuje Pani, że złożyli Państwo odwołanie od decyzji MOPS-u, a organ odpisał, że nie dopatrzył się przesłanek do zastosowania art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten mówi, że jeżeli organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Natomiast samo odwołanie będzie rozpatrywane przez właściwy organ, tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Od decyzji SKO nadal Państwu będzie przysługiwała skarga do sądu powszechnego, będą Państwo więc mieli jeszcze jedną możliwość wykazania swoich racji.

 

Zapytuje Pani również, co się stanie z kwotą 7500 zł nienależnie pobranych świadczeń – czy będą przysługiwać Pani. Co do zasady, nie jest możliwe złożenie wniosku o wypłatę wyrównania świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) z datą wsteczną, bowiem przepisy ustawy dotyczącej świadczenia wychowawczego nie przewidują takiego mechanizmu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek taki złożyć, a od decyzji odmownej się odwołać, tudzież kolejno złożyć skargę do sądu, gdyż w takim przypadku dziecko będzie pozbawione świadczenia. Jednakże pamiętać należy, że zarówno organy administracyjne, jak i sąd mogą uznać, że zgodnie z literą prawa świadczenie nie może być przyznane za zaległe miesiące.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Partyka
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl