.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Stawiennictwo w sądzie w imieniu syna

• Autor: Anna Sufin

Syn wyjeżdża, w czasie jego nieobecności może przyjść wezwanie do stawienia się w sądzie w sprawie podwyższenia alimentów. Poprosił, żebym wystąpiła w jego imieniu. Nie wiem czy tak można. A jeżeli tak, to jak szybko załatwić pełnomocnictwo i gdzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Stawiennictwo w sądzie w imieniu syna

Stawiennictwo w sądzie przez pełnomocnika

Strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników (art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej: K.p.c.). Jeśli Pani syn jest stroną postępowania w sprawie podwyższenia alimentów (powodem, pozwanym – najprawdopodobniej to drugie), nie zaś świadkiem, może powołać pełnomocnika, by go reprezentował na rozprawie.

 

Pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym – obok profesjonalnych pełnomocników – mogą być m.in. małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pani zatem jako matka może reprezentować syna w postępowaniu. Proszę przy tym zabrać ze sobą na rozprawę dowód, iż pozostaje Pani matką strony (np. odpis skrócony aktu urodzenia) na wypadek, gdyby sąd chciał zweryfikować Pani prawo do reprezentacji.

Udzielenie pełnomocnictwa przez syna

Syn może Pani udzielić pełnomocnictwa albo do występowania w tej sprawie, do występowania także w innych sprawach (pełnomocnictwo ogólne) albo też jedynie do określonych czynności procesowej (np. reprezentowania na tej konkretnej rozprawie, podpisania ugody itd.) (por. art. 88 K.p.c.).

 

Przy pierwszej czynności, jakiej będzie Pani dokonywać przed sądem, musi Pani przedłożyć dokument pełnomocnictwa (z podpisem syna) oraz kserokopię tego pełnomocnictwa dla strony przeciwnej. Może zatem Pani złożyć to pełnomocnictwo na rozprawie, może też wysłać je wcześniej do sądu. Syn mógłby też Pani udzielić pełnomocnictwa ustnie na rozprawie, ale jak wynika z pytania – na najbliższej rozprawie się nie stawi (art. 89 K.p.c.).

 

Zgodnie z art. 91 K.p.c.:

 

„Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Napisanie pełnomocnictwa do stawiennictwa w sądzie

Jeśli zatem syn napisze, że udziela Pani pełnomocnictwa do jego reprezentowania (występowania w jego imieniu) w sprawie toczącej się przed sądem … w sprawie o sygn. akt …, z podaniem miejsca i daty sporządzenia pełnomocnictwa oraz własnoręcznym podpisem – będzie Pani mogła dokonywać wyżej wskazanych czynności w imieniu syna. Pełnomocnictwo wystarczy sporządzić w zwykłej formie pisemnej – tj. syn może napisać je dla Pani w domu, bez dodatkowych poświadczeń. W sądzie musi Pani przedłożyć oryginał.

 

Jeśli syn jeszcze przebywa w Polsce, najlepiej takiego pełnomocnictwa udzielić jeszcze tu w Polsce. Pełnomocnictwo udzielone za granicą powinno bowiem spełniać dodatkowe wymogi, gdyż jest dokumentem zagranicznym (poświadczenie podpisu przez konsula albo sporządzenie przez notariusza + klauzula apostille).

Wezwanie do sądu

Jeśli syn otrzyma zawiadomienie o rozprawie, nie ma on obowiązku się stawić. Może się jednak zdarzyć tak, że otrzyma wezwanie do osobistego stawiennictwa, pod rygorem np. pominięcia dowodu z jego przesłuchania. Wtedy syn, nie stawiając się osobiście, może stracić możliwość obrony swoich interesów, niemniej jednak wobec niego samego nie zostaną wyciągnięte konsekwencje (ukaranie grzywną). Jeśliby syn został wezwany, a z jakiegoś powodu w danym terminie nie mógł przyjechać, proszę wyjaśnić sytuację na rozprawie i wnieść o jej odroczenie z ponownym wezwaniem syna. Sąd oczywiście nie musi, a tylko może się na to zgodzić, w zależności od jego oceny sytuacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Sufin
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu