.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dodanie klauzuli apostille do oryginału pełnomocnictwa

• Opublikowano: 17-10-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Nieodwołalne pełnomocnictwo umocowujące mnie do działania w imieniu siostry, sporządzone przez notariusza w Izraelu, do sprzedaży nieruchomości na terenie Polski nie ma apostille, natomiast kopia tego pełnomocnictwa potwierdzająca zgodność z oryginałem ma. Notariusz reprezentujący strony w ostatniej chwili zażądał apostille na oryginale. Czy można dodać apostille do oryginału w Stanach Zjednoczonych lub w Polsce? Pełnomocnictwo jest w języku angielskim i zostało przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dodanie klauzuli apostille do oryginału pełnomocnictwa

Nadanie klauzuli apostille w Polsce

Jeżeli chodzi o kwestię wykonania apostille w Polsce, to niestety może być to niemożliwe, gdyż dokument notarialny został sporządzony przez notariusza, który nie jest notariuszem wykonującym zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy apostille ma zostać nadana na dokument notarialny, to dokument notarialny musi zostać wcześniej poświadczony przez właściwy miejscowo sąd okręgowy. Wyłącznie sądy posiadają wzory podpisów i pieczęci notariuszy. Dopiero po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego można wnioskować o apostille na dokumencie notarialnym. Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument. Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu, nawet poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

Gdyby Izrael był członkiem Unii Europejskiej, to wówczas nie byłoby wymogu nadania apostille z uwagi na wejście w życie dnia 16 lutego 2019 r. rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Z uwagi na treść tego rozporządzenia wprowadzono następujące zasady:

  • nie można żądać przedstawienia jednocześnie oryginału dokumentu urzędowego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
  • jeśli prawo krajowe dopuszcza przedstawienie kopii dokumentu w danej procedurze, może być to kopia wykonana w innym państwie członkowskim UE;
  • organy mają obowiązek przyjmowania uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów, jeśli są sporządzone zgodnie z prawem jednego z państwa członkowskiego UE;
  • nie można żądać tłumaczenia dokumentu, jeśli jest do niego załączony wielojęzyczny formularz standardowy UE;
  • państwa członkowskie mogą zadeklarować akceptację dokumentów w innych językach.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sporządzenie nowego pełnomocnictwa

Zatem w opisanym przez Pana przypadku widzę niestety tylko taką możliwość, aby siostra sporządziła nowe pełnomocnictwo zgodnie z wymogami (tj. apostille na oryginale). W przeciwnym razie może Pana czekać długa droga odsyłania od jednej instytucji do drugiej bez rozwiązania problemu, co może wpłynąć negatywnie na inwestycję. Wystawienie nowego pełnomocnictwa na pewno znacznie przyspieszy sprawę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu