Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca bez wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.08.2015

Synowa założyła jednoosobową firmę w zakresie projektowania, lecz nie posiada jeszcze uprawnień budowalnych. Chcę jej pomóc, gdyż posiadam wszystkie uprawnienia. Czy mogę podpisywać jej projekty bez wynagrodzenia? Jaką formę prawną naszej rodzinnej współpracy przyjąć, aby było to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

 

Ochrona wynagrodzenia za pracę to normy prawne, których celem jest stworzenie gwarancji otrzymywania przez pracownika wynagrodzenia regularnie, we właściwym terminie i formie oraz w należnej wartości. Ochrona dotyczy zarówno prawa do wynagrodzenia za pracę, jak i samego świadczenia. Główną przyczyną ustanowienia takiej regulacji jest alimentacyjna funkcja wynagrodzenia za pracę, związana z rolą wynagrodzenia jako podstawowego źródła utrzymania pracownika i jego rodziny.

 

Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia za pracę oraz przeniesienia go na inną osobę stanowi najbardziej ogólną i zarazem fundamentalną formę ochrony dochodów pracownika z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Regulacja ta jest zgodna z konstrukcją stosunku pracy, w której odpłatność jest cechą konstytutywną.

 

Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wyłącza prawną skuteczność wszelkich czynności prawnych – jednostronnych czy wielostronnych – których skutkiem byłoby zwolnienie pracodawcy z długu obejmującego wynagrodzenie za pracę. Dotyczy to zarówno czynności, w których pracownik zobowiązywałby się do nieodpłatnego wykonywania pracy w przyszłości, jak i zwolnienia pracodawcy z obowiązku zapłaty za pracę już wykonaną. W stosunku do prawa do wynagrodzenia za pracę niedopuszczalne jest więc dokonanie takiej czynności prawnej, jak zwolnienie z długu.

 

Czynności prawne naruszające zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia są nieważne z mocy art. 58 K.c. w zw. z art. 300 K.p., a do umów o pracę i innych czynności kreujących stosunek pracy zastosowanie znajduje art. 18 K.p.

 

Zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

 

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

 

Odpłatność nie stanowi istotnego elementu treści umowy zlecenia, która może zostać zawarta zarówno jako umowa odpłatna, jak i nieodpłatna. W świetle art. 735 § 1 K.c. zasadą jest odpłatność zlecenia. Zleceniobiorcy należy się stosowne wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Umowa zlecenia ma charakter nieodpłatny tylko wówczas, gdy z umowy lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Decydujące znaczenie ma więc w tym zakresie treść umowy oraz okoliczności towarzyszące jej zawarciu. Jednakże w obu przypadkach, zwłaszcza przy ustalaniu okoliczności, o nieodpłatności zlecenia w istocie decyduje wola przyjmującego zlecenie. Wskazuje na to brzmienie przepisu zakładającego nieodpłatność zlecenia, gdy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia.

 

W świetle art. 735 § 1 K.c., jeżeli umowa zlecenia nie zawiera postanowień dotyczących wynagrodzenia, nie oznacza to jego nieodpłatności. W takim przypadku, o ile okoliczności zawarcia umowy nie wskazują na inną wolę zleceniobiorcy, zlecenie jest odpłatne, a zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie art. 735 § 2 K.c. Nieodpłatność zlecenia wynikająca z umowy wymaga pozytywnego jej zastrzeżenia w umowie.

 

Podsumowując powyższe rozważania, jedyną odpowiednią formą współpracy przy założeniu wykonywania jej nieodpłatnie jest umowa zlecenia, w której zastrzegą Panie wyraźnie, że wynagrodzenie się Pani nie należy. Umowa o pracę i umowa o dzieło są umowami odpłatnymi i wyłączenie odpłatności byłoby niezgodne z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 1 =

»Podobne materiały

Niestawienie się w sądzie

Kilka lat temu prowadziłem działalność gospodarczą w Polsce (teraz mieszkam za granicą). Dowiedziałem się, że klient niezadowolony z usług, które kiedyś dla niego wykonałem, wytoczył mi sprawę cywilną. Na mój stary adres przyszły dwa wezwania z sądu (nie zostały odebrane, wróciły do nadawc

 

Uciążliwy remont sąsiada - do której godziny można wykonywać prace remontowe?

Już czwarty miesiąc sąsiad prowadzi uciążliwy remont mieszkania. Do której godziny może prowadzić głośne prace typu wiercenie, kucie, cięcie – w dni powszednie i w dni wolne: sobota, niedziela? Czy przepisy regulują, że prace te mogą być wykonywane do godziny 20:00 i tylko w dni powszednie? Są

 

Spłata długu po teściu

Mój mąż odziedziczył w spadku po ojcu spory dług związany z prowadzoną wcześniej wraz z ojcem działalnością gospodarczą. Prezesem firmy był teść. Krótko przed jego śmiercią firmę sprzedano. Od ponad roku jesteśmy z mężem w nieformalnej separacji (nie mieszkamy razem i prowadzimy oddzielne gospodarst

 

Ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Ja i żona odrzuciliśmy spadek po naszym zmarłym synu (nie miał dzieci). Nasi rodzice także muszą to zrobić, ale moja mama jest chora na raka w ostatnim stadium choroby. Nie ma z nią kontaktu. Czy powinniśmy ustanowić kuratora dla osoby niepełnosprawnej, czyli dla mamy? Czy spadek powinno odrzucić te

 

Schizofrenia a pozbawienie wolności

Mój brat ma stwierdzoną schizofrenię. Obecnie odsiaduje wyrok w zakładzie karnym, ale nie wiem, czy pobyt tam nie nasili objawów choroby. Czy istnieje szansa, żeby go wyciągnąć z zakładu karnego ze względu na tę chorobę?

 

Akt urodzenia dziecka urodzonego na Ukrainie

Chcę się rozwieść z Ukrainką, lecz żona nie chce dać mi rozwodu. Mamy kilkuletniego syna. Pozew o rozwód był już złożony, ale sąd domagał się uzupełnienia dokumentacji o akt urodzenia dziecka. Nie posiadam tego dokumentu, ponieważ dziecko urodziło się na Ukrainie, a żona nie chce mi go udostępnić. W

 

Wykup mieszkania komunalnego a problemy z głównym najemcą

Jest możliwość wykupu mieszkania komunalnego moich dziadków z bonifikatą (byłe mieszkania policyjne). Niestety babcia zmarła niedawno, a ona była głównym najemcą. Dziadek jest alkoholikiem i mój ojciec z przymusu umieszcza go w zakładzie psychiatrycznym. Czy możemy starać się o wykup mieszkania (mój

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »