.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyliczenie emerytury dla zawodowego żołnierza

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 06.12.2010

Jestem zawodowym żołnierzem, służę 25 lat. Poza wojskiem pracowałem także cztery lata. Planuję przejść na emeryturę wojskową. Kiedy i jak mogłaby być mi naliczona maksymalna emerytura?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, że w świetle obowiązujących przepisów prawa o wysokości podstawy wymiaru emerytury wojskowej decyduje ostatnio pobrane przed złożeniem wniosku emerytalnego uposażenie, czyli „ostatnia pensja” żołnierza.

 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, tzn. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) – „podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej”.

 

Ustawodawca jednocześnie zastrzega, że jeżeli między zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury przypadały waloryzacje emerytur – to przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej Wojskowe Biuro Emerytalne „z urzędu” uwzględnia wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie.

 

Ustawodawca podnosi także, że „podstawę wymiaru emerytury dla żołnierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do służby za granicą stanowi wyłącznie uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym lub przed skierowaniem do służby za granicą, według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej”.

 

W treści art. 5 wskazanej wyżej ustawy w przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej i pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta Wojskowe Biuro Emerytalne może po zakończeniu służby wojskowej ustalić nową podstawę wymiaru emerytury.

 

Niezmiernie istotny jest przepis art. 6 tejże ustawy, w myśl którego „emerytury wojskowe oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach ustawy emerytalnej, tj. zgodnie z treścią art. 88 – ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.)”.

 

Ustawodawca wprowadza zastrzeżenie, iż waloryzacja, o której mowa w art. 88 ustawy emerytalnej, obejmuje emerytury wojskowe osób, którym prawo do świadczenia emerytalnego ustalone zostało przed dniem 1 marca danego roku.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że podstawę wymiaru emerytury wojskowej, zgodnie z treścią art. 5 powołanej wyżej ustawy stanowi ostatnie uposażenie żołnierza, czyli „ostatnia pensja” pobrana przed datą złożenia wniosku o emeryturę wojskową.

 

Zatem tylko i wyłącznie, w myśl obowiązujących obecnie przepisów prawa, wysokość Pańskiego uposażenia decyduje o wysokości podstawy wymiaru emerytury wojskowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »