.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.04.2012 • Zaktualizowane: 07.01.2021

Chcę wystąpić do mojego byłego zakładu pracy (który zlikwidowano) o wydanie druku PR-7 za okres urlopu wychowawczego. Wyliczono mój kapitał początkowy, ale ze względu na sporne (nieudowodnione na razie) okresy powinien być on wyższy. Jak domagać się swoich praw, do kogo się zwrócić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach jeśli zakład pracy już nie istnieje?

Jeśli zakład pracy już nie istnieje – nie będzie możliwe uzyskanie RP-7 ani jakiegokolwiek zaświadczenia o dochodach.

 

Wyjściem z sytuacji jest archiwum. Na podstawie danych z archiwum – listy płac, angaży, innych dokumentów kadrowych – można składać wniosek do ZUS o przeliczenie kapitału, a jeśli decyzja w tym zakresie nie jest prawomocna – odwoływać się do sądu i żądać wyliczenia na podstawie tych dokumentów wynagrodzenia za sporny okres.

Co jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń w celu ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych?

Zgodnie z obowiązującym § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.) dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń w celu ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych jest:

 

  1. „zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku określonym przez ZUS (druk ZUS Rp-7) lub
  2. legitymacja ubezpieczeniowa, zawierająca odpowiednie wpisy o okresach zatrudnienia i osiąganych w tych okresach wynagrodzeniach”.

 

Niestety akty prawne z okresu wcześniejszego (do 1990 roku) wymagały przechowywania tych dokumentów przez 12 lat, po tym okresie były niszczone – być może brak jest już dowodów na wysokość Pani zarobków.

 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm. – art. 125a) – zostało określone, iż płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

 

Obowiązuje generalna zasada, że zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu powinno być wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy na podstawie dokumentacji płacowej.

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z dokumentacji zastępczej

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z dokumentacji zastępczej obowiązuje jednak ścisła zasada uwzględniania tylko takich składników wynagrodzenia określonego w aktach osobowych, które przysługiwały bezwarunkowo w czasie trwania zatrudnienia jako stałe składniki w określonej wysokości, np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określone kwotowo itp.

 

Inne składniki wynagrodzenia – premie, nagrody czy dodatki mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy zachowana dokumentacja wskazuje niewątpliwie na ich faktyczną wypłatę w określonej wysokości, od której została odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne.

 

Musi Pani udać się do właściwego miejscowo archiwum państwowego, archiwa państwowe nie są jednak upoważnione do wystawiania zaświadczeń według ustalonego wzoru (ZUS Rp-7) osobom niebędącym pracownikami tych archiwów. Zobowiązane są natomiast do wydawania – na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych – uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów, a także zaświadczeń. Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez osoby kierujące archiwum.

 

Do ustalenia podstawy wymiaru z takiej dokumentacji może być przyjęte wynagrodzenie i ewentualnie wykazane inne składniki, co do których nie ma wątpliwości, iż były wypłacone i podlegały składce na ubezpieczenie społeczne. Niezwykle ważne jest, że legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy stanowi samoistny środek dowodowy.

Obliczanie kapitału na podstawie najniższego wynagrodzenia

Co do kwestii obliczenia kapitału na podstawie najniższego wynagrodzenia – niestety jest to zgodne z przepisami. W przypadku gdy udowodniła Pani okres zatrudnienia – na podstawie świadectwa pracy, ale nie wysokość wynagrodzenia – ZUS oblicza to właśnie w taki sposób. Jest to i tak bardziej korzystne, bowiem wcześniej ZUS brał pod uwagę w takich okolicznościach zerowe dochody, co zaniżało średnią, a więc wskaźnik.

 

Niemniej – gdyby odwołała się Pani od decyzji ustalającej kapitał początkowy – na etapie postępowania sądowego może Pani żądać, aby sąd wystąpił po odpisy akt osobowych dotyczących Pani zatrudnienia, a biegły wliczy na ich podstawie Pani dochody w spornym okresie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton