Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura górnicza czy pomostowa – jakie warunki?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.06.2014

Ukończyłem 55 lat w 2013 r. Od 1978 przez 2 lata byłem zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Węglowego. Następnie przepracowałem 17 lat pod ziemią w kopalni. Byłem 2 lata na zasiłku górniczym, bo zlikwidowano moją kopalnię. Od marca 1999 roku pracuję w branży finansowej. Przez cały ten czas odprowadzałem składki do ZUS oraz do OFE. Czy mógłbym wcześniej przejść na emeryturę, czyli po 41 latach pracy przy uwzględnieniu współczynnika ok. 1,25 z tytułu zatrudnienia w górnictwie i pracy pod ziemią? O jaką emeryturę się starać: pomostową, czy raczej o emeryturę górniczą?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedstawię zatem warunki, jakie musi spełnić pracownik, który chce przejść na emeryturę pomostową lub na emeryturę górniczą.

 

Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może skorzystać pracownik, gdy spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat (warunek spełniony – z zastrzeżeniem uwag poniżej),
  • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (warunek spełniony),
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
  • rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.

 

Przy ustalaniu co najmniej 15-letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze sumuje się okresy pracy:

 

  • przebyte przed dniem 1 stycznia 2009 r., jako okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu dotychczasowych przepisów, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • przebyte zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. okresy pracy wymienione w nowych wykazach prac, stanowiących załączniki do ustawy.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Proszę zauważyć, że nie chodzi tu o wykazy resortowe, ale o wykazy stanowiące załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych lub do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

W przypadku górników i wykazu prac – stosowne przepisy znajdujemy w ustawie emerytalnej.

 

Zgodnie z art. 50 c. ustawy emerytalnej:

 

1. Za pracę górniczą uważa się zatrudnienie:

1) pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu;

2) pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń określonych w pkt 1 oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów;

3) pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń określonych w pkt 1 podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach, zakładach i innych podmiotach uznaje się za pracę górniczą te miesiące zatrudnienia, w których co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowali pod ziemią;

4) na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa;

5) pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego;

6) w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego;

7) na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach oraz na stanowiskach sygnalistów na nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w pkt 1 i 2;

8) na stanowiskach pracy pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1;

9) na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego.

 

Według wstępnej analizy posiada Pan 15 lat pracy w szczególnych warunkach – będzie tu potrzebne świadectwo pracy w szczególnych warunkach – 25 lat pracy także. Nie ma Pan wieku – 60 lat.

 

Nie widziałam Pańskiego świadectwa pracy, więc nie mogę uszczegółowić stanowisk, na jakich był Pan zatrudniony, ale z uwagi na wiek nie otrzyma Pan emerytury pomostowej. Po 2008 roku nie wykonywał Pan pracy górniczej.

 

To tyle, jeśli chodzi o emeryturę pomostową, omówię następnie warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w górnictwie. Podkreślić należy, że emerytura górnicza – którą można otrzymać wcześniej – nie jest tym samym świadczeniem, co emerytura pomostowa. Emerytura z tytułu pracy w górnictwie jest uregulowana w przepisach emerytalnych: ustawie o emeryturach i rentach z FUS i w ustawie o emeryturach pomostowych.

 

Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn – co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej (w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS) – wynosi 50 lat. Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej uwzględnia się okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą, będące okresami składkowymi lub nieskładkowymi, z tym że okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą uwzględnia się, jeżeli praca ta wykonywana była co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

 

Górnicza emerytura bez względu na wiek

 

Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali stale pod ziemią i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat.

 

Zgodnie z art. 46. 1 ustawy emerytalnej: Prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 przysługuje również ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;

3) (uchylony).

 

Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, nie zawrze umowy o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

 

Zgodnie z kolei z art. 39: Ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunek określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i niespełniającemu warunków wymaganych do uzyskania górniczej emerytury na podstawie art. 50a, który ma co najmniej 5 lat:

 

1) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, albo

2) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki,

3) wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3, obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat.

 

Zgodnie z Art. 50d. 1. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz w kopalniach siarki lub węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym następujące okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego:

 

1) w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących i transportujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych;

2) w drużynach ratowniczych.

2. Okresy pracy wymienione w ust. 1 pkt 2 zalicza się w wymiarze półtorakrotnym również tym pracownikom dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, którzy pracują przez co najmniej połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, w kopalniach siarki lub w kopalniach węgla brunatnego.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowo stanowiska pracy, na których zatrudnienie zalicza się w myśl ust. 1 i 2 w wymiarze półtorakrotnym.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określa, w drodze rozporządzenia, zasady ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej.

 

25 lat pracy miało być spełnione do 31-12-2008 roku. W Pana przypadku może Pan obniżyć wiek emerytalny o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej. Na koniec dodam, że w roku 1999 obowiązywał inny wiek emerytalny. Obecnie jest podniesiony i wynosi 67 lat.

 

 

 

 

Stan prawny z 03.01.2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika kopalni w okresie ochronnym

Pracuję na kopalni. Z moich wyliczeń wynika, że mam 1,5-3 lat (w zależności od uznania ZUS) do emerytury. Z początkiem miesiąca zostało zlikwidowane moje stanowisko pracy i spodziewam się wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy. Posiadam 23,5-letni staż pracy w górnictwie oraz umowę o pracę na czas nieokreślony. Spodziewam się propozycji gorszego miejsca pracy, proszę o informację, co mówią przepisy: czy należy mi się odszkodowanie, zachowanie płacy w obecnej wysokości? Proszę również o potwierdzenie, że jestem w okresie ochrony przedemerytalnej.

Prawo do wcześniejszej emerytury

Urodziłam się w 1952 r. Mam udokumentowane 13 lat i 7 miesięcy okresów składkowych, 9 lat i 5 miesięcy okresów rolnych uzupełniających oraz 7 lat i 2 miesiące urlopu wychowawczego (w tym czas pobierania zasiłku pielęgnacyjnego) – łącznie 30 lat i 2 miesiące. Nie należałam do otwartych funduszy, przez ostatnie lata byłam zatrudniona na etacie. Czy przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytury? Słyszałam, że na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z 2011 r. okres urlopu wychowawczego wlicza się do stażu pracy. 

Prawo do emerytury – wcześniejsza emerytura w obliczu zwolnień grupowych

Moje pytania dotyczą przejścia na emeryturę. Urodziłem się w 1949 r. Zrobiłem technikum i poszedłem na studia techniczne, które trwały 11 semestrów, bo miałem urlop dziekański, studiowałem w latach: 1968-1975. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu podjąłem pracę, pracuję od 1974 r. w trzech kolejnych zakładach. Do dnia 31 grudnia 1998 r. miałem powyżej 15 lat pracy w warunkach szkodliwych i tylko 24 lata z ogonkiem pracy. Proszę o wyjaśnienie odnośnie kilku kwestii: 1.Czy przysługuje mi prawo do odejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku powyżej 60 lat (warunki szczególne pracy)? 2. Czy w przypadku umieszczenia na liście pracowników do zwolnienia grupowego z dniem 1 marca 2010 r. złożyć wniosek o emeryturę przed doręczeniem wypowiedzenia, czy dopiero załatwiać to w trakcie trzymiesięcznego wypowiedzenia (kwestia odpraw, czy możliwe jest otrzymanie obydwu)? 3. Czy jestem w okresie chroniącym przed zwolnieniem także gdyby chodziło o zwolnienia grupowe?

Wcześniejsza emerytura a praca w warunkach szkodliwych

Mam 57 lat. W latach 1978-1990 pracowałem w zakładzie na różnych stanowiskach, w tym w warunkach szkodliwych. Miejsce pracy już nie istnieje, dlatego zwróciłem się do ANR o wystawienie mi świadectwa pracy. Odpowiedziano mi, że nie istnieje pełna dokumentacja mojego okresu zatrudnienia i mam zwrócić się do sądu pracy, jeżeli chcę starać się o wcześniejszą emeryturę. Czy sąd może uznać, że pracowałem w warunkach szkodliwych? Czy mogę taki wniosek złożyć przed ukończeniem 60. roku życia? Czy mogę powołać świadków na przedstawione okoliczności?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »