Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie współwłasności nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt hipoteczny

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 16.12.2014

Wraz z partnerem kupiliśmy na połowę mieszkanie, które jest naszą współwłasnością. Zaciągnęliśmy na zakup kredyt hipoteczny. Niestety rozstaliśmy się, ja zostałam w mieszkaniu i spłacam kredyt. Jak przepisać to mieszkanie tylko na mnie? Jakie wiążą się z tym koszty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu sprawy, jest Pani zainteresowana nieodpłatnym zniesieniem współwłasności mieszkania nabytego z byłym konkubentem.

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1970 r., „dokonując rozliczeń między konkubentami sąd stosuje następujące zasady: co do roszczeń z tytułu nieruchomości i rzeczy ruchomych nabytych wspólnie, na własność lub w posiadanie, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty – przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jedną z wymienionych osób w przedmiotach należących do drugiej, a wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu” (sygn. akt III CZP 62/69, LEX nr 6659).

 

Zniesienie współwłasności nastąpić może w dwojaki sposób: w drodze umowy pomiędzy współwłaścicielami lub przez sąd.

 

Ustawodawca nie uregulował odrębnie umownego trybu zniesienia współwłasności, pozostawiając współwłaścicielom szeroką swobodę w tym zakresie. Trzeba jednakże wskazać, że każdorazowo dla zawarcia umowy zniesienia współwłasności niezbędna jest zgoda wszystkich, a nie tylko niektórych, współwłaścicieli. Nadto, umowa zniesienia współwłasności nieruchomości dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza jest droższą opcją, ponieważ trzeba będzie zapłacić opłaty notarialne.

 

Odnośnie kosztów – opłaty notarialne będą uzależnione od wartości nieruchomości.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564). Można negocjować z notariuszem wysokość opłat. Do opłaty notarialnej będzie doliczony podatek 23% VAT.

 

Co się zaś tyczy zniesienie współwłasności w sądzie, to wniosek o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej położenie. Postępowanie przed sądem powszechnym toczy się w trybie nieprocesowym. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 1000 złotych, ale jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 300 złotych (por. art. 41 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli. We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość podlegającą podziałowi, przedstawić dowody prawa własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi, orzeczenie sądu, zaświadczenie ze zbioru dokumentów). Każdy ze współwłaścicieli ma również prawo wskazania sądowi określonego sposobu zniesienia współwłasności oraz formułowania takich wniosków procesowych, które odpowiadają jego interesom.

 

Jeżeli wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek określający sposób zniesienia współwłasności (np. że Pani stanie się jedyną właścicielką nieruchomości bez spłat na rzecz byłego konkubenta), sąd powinien wydać postanowienie odpowiadające treści wniosku – o ile propozycja podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych (art. 622 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zniesienie współwłasności powoduje określone skutki podatkowe. Rodzaj i wysokość podatku będą w tym wypadku uzależnione od tego, czy zniesienie współwłasności stanowi czynność nieodpłatną, czy też następuje ze spłatą lub dopłatami na rzecz współwłaścicieli.

 

W przypadku zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, lecz ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności.

 

Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.

 

Przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienia od obowiązku uregulowania tego podatku w zależności od pokrewieństwa łączącego strony. Podatnicy należący do I grupy podatkowej zostali objęci prawem do całkowitego zwolnienia. Niestety Pani będzie należała do III grupy podatkowej.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabytych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, ale tylko w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.

 

Dopiero, gdy nadwyżka wartości nabytych rzeczy w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przekraczająca wartość udziału we współwłasności, przewyższa kwotę wolną od podatku oblicza się podatek stosując właściwą dla danej grupy stawkę podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 7 =

»Podobne materiały

Konkubinat a spłata kredytu

Żyję w konkubinacie, mamy dziecko. Posiadamy mieszkanie na kredyt z hipoteką. Wiem, że druga strona posiada zdolność kredytową, żeby przejąć kredyt, ale nie posiada zdolności, by oddać mi połowę wartości mieszkania. Ja mogę przejąć kredyt, jak również spłacić drugą stronę. Druga strona nie chce jedn

 

Darowizna pieniężna na rzecz córki

Dokonałem darowizny pieniężnej na rzecz córki, która jest kobietą zamężną. Córka i jej małżonek planują kupić mieszkanie. Nieruchomość zostanie nabyta głównie dzięki środkom z darowizny. Czy w akcie notarialnym powinien znaleźć się zapis, że większość pieniędzy na zakup mieszkania pochodziła z

 

Zniesienie współwłasności po ustaniu konkubinatu

Moja córka żyła kilka lat w konkubinacie, przed 2 laty związek ten się rozpadł. Jednak w czasie wspólnego życia córka z partnerem zakupili na kredyt mieszkanie. Po rozstaniu córka wyprowadziła się, były partner dalej tam mieszka. Został jednak kredyt wzięty wspólnie, z którego spłatą są problemy: có

 

Eksmisja i wymeldowanie byłego męża

Jestem kilka lat po rozwodzie. Wygrałam sprawę o eksmisję byłego męża, który wprawdzie wyprowadził się, ale w mieszkaniu zostawił swoje rzeczy. Obecnie wraz z drugim mężem chcemy sprzedać mieszkanie, ale wstrzymuje nas to, że rzeczy byłego męża wciąż w nim są, a on się po nie nie chce zgłosić &ndash

 

Sprzedaż działki po uzyskaniu warunków zabudowy a podatki

Mam na sprzedaż działkę, w której posiadaniu jestem od 10 lat. Znalazły się osoby, które chcą ją kupić, biorąc kredyt. Działka ma 730 m2 i jest to ziemia rolna. Bank, by udzielić kredytu, wymaga od kupujących decyzji o warunkach zabudowy. Osoby, które chcą kupić, zaproponowały, że przed zakupem

 

Wniosek o umieszczenie w DPS-ie

Mój ojciec przebywa obecnie w prywatnym domu opieki, który opłacam w większości ja (emerytura ojca wynosi 1000 zł). Niestety nie stać mnie na to, aby dalej go utrzymywać. Ojciec nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, ja nie mogę się nim opiekować, ponieważ mieszkam i pracuję za granicą, a matk

 

Emerytura pomostowa dla rybaka dalekomorskiego

Pracowałem 26 lat jako rybak dalekomorski (stanowisko – rybak pokładowy) w warunkach szczególnych. Zostałem zwolniony z pracy z powodu redukcji pracowników w 2003 r. Czy mogę przejść na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

 

Czy można wykorzystać produkt innej firmy do własnych celów produkcyjnych?

Chciałbym wykorzystać do produkcji własnego produktu słuchawki chroniące słuch znanej firmy X. W wyniku doposażenia tych konkretnych słuchawek o moje rozwiązanie technologiczne powstanie nowy produkt o nowych właściwościach technicznych. Czy powinienem się liczyć z ograniczeniami prawnymi związanymi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »