.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkubinat a spłata kredytu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.11.2008

Żyję w konkubinacie, mamy dziecko. Posiadamy mieszkanie na kredyt z hipoteką. Wiem, że druga strona posiada zdolność kredytową, żeby przejąć kredyt, ale nie posiada zdolności, by oddać mi połowę wartości mieszkania. Ja mogę przejąć kredyt, jak również spłacić drugą stronę. Druga strona nie chce jednak rozmawiać i nie zgadza się na przepisanie kredytu, dlatego wyprowadzam się, a co za tym idzie – będę ponosiła dodatkowe koszty wynajmu. Czy jest możliwość, a jeśli tak, to jaka, żeby przepisać kredyt na mnie? Nie wiem, jak długo będę w stanie ponosić koszty opłat obu mieszkań (czy nadal płacić raty kredytu i czynsz?). Jak w świetle prawa wygląda sprawa mojej wyprowadzki z dzieckiem? Czy druga strona może mi przeszkodzić bądź zaszkodzić? Jak się przed tym uchronić i uniknąć sytuacji konfliktowych przy dziecku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konkubinat a spłata kredytu

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Ponieważ nie pozostaje Pani w związku małżeńskim, to współwłasność mieszkania jest współwłasnością w częściach ułamkowych. Oznacza to, że może Pani swobodnie dysponować swoim udziałem we współwłasności. Na dokonanie czynności prawnych związanych z Pani udziałem we współwłasności nie potrzebuje Pani zgody drugiego współwłaściciela. Jako współwłaścicielowi przysługuje Pani roszczenie o zniesienie współwłasności.

 

Zniesienie współwłasności może polegać na podziale fizycznym rzeczy wspólnej (jeśli chodzi o mieszkanie, jest to z reguły niemożliwe), przyznaniu własności rzeczy jednemu ze współwłaścicieli za stosowną spłatą na rzecz pozostałych współwłaścicieli lub przez sprzedaż rzeczy wspólnej i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli, odpowiednio do ich udziałów we współwłasności.

 

Jeżeli jest Pani w stanie spłacić swojego konkubenta, to wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem w Pani sytuacji będzie zniesienie współwłasności nieruchomości w ten sposób, iż własność mieszkania przypadnie Pani, z ustaleniem stosownej spłaty na rzecz konkubenta. Ustalając wysokość spłaty, należy wziąć pod uwagę wartość mieszkania na dzień dokonania zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym

Jeżeli chodzi o kredyt, to należy pamiętać, iż hipoteka będąca zabezpieczeniem kredytu jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym na nieruchomości, na mocy którego wierzyciel (bank) może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. W razie zbycia nieruchomości (udziału) przez dotychczasowego właściciela wierzyciel może dochodzić zaspokojenia od nabywcy nieruchomości.

 

Z uwagi na powyższe w razie zniesienia współwłasności w sposób opisany powyżej może Pani zobowiązać się do spłaty kredytu, a zarazem żądać, by od kwoty spłaty z tytułu zniesienia współwłasności odjąć kwotę kredytu, która pozostała do spłaty przez konkubenta.

 

W wypadku gdyby kredyt przestał być spłacany, wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z mieszkania, którego wyłącznym właścicielem będzie Pani.

W jaki sposób można dokonać zniesienia współwłasności?

Zniesienia współwłasności można dokonać w drodze umowy, zawartej pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Aby mogło dojść do zawarcia takiej umowy, konieczna jest zgoda obojga współwłaścicieli.

 

Jeżeli konkubent nie zgodzi się na zawarcie umowy notarialnej, to może Pani żądać sądowego zniesienia współwłasności. Stosowny wniosek powinna Pani wnieść do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości (mieszkania), które ma być przedmiotem postępowania.

 

We wniosku powinna Pani wskazać tę nieruchomość, a także zaproponować sposób zniesienia współwłasności.

Opłaty związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości

Wniosek o zniesienie współwłasności winien być opłacony. Opłata od takiego wniosku jest stała i wynosi 1000 zł. Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, to opłata wynosi 300 zł. (Jeżeli byłaby zgoda z konkubentem co do sposobu zniesienia współwłasności, to sądowe zniesienie współwłasności byłoby o wiele tańsze niż umowa notarialna.)

 

Jeżeli nie jest Pani w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i dziecka, to może Pani wystąpić do sądu o zwolnienie Pani z kosztów postępowania sądowego.

 

Jeżeli wyprowadzi się Pani z mieszkania i nadal będzie Pani uiszczać całość opłat za mieszkanie, w którym pozostanie konkubent, to będzie Pani mogła żądać od niego zwrotu połowy opłat za mieszkanie. Konkubent jako współwłaściciel mieszkania jest na równi z Panią zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z mieszkaniem.

 

Za okres, w którym konkubent będzie korzystał wyłącznie z mieszkania stanowiącego współwłasność, będzie Pani mogła żądać wynagrodzenia. Konkubent będzie wszakże korzystał z mieszkania, którego Pani jest współwłaścicielką.

 

Obu tych roszczeń będzie Pani mogła dochodzić już w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Będzie Pani mogła żądać, aby sąd, ustalając wysokość spłaty na rzecz konkubenta, uwzględnił – prócz niespłaconej części kredytu – właśnie poniesione przez Panią opłaty mieszkaniowe w części odpowiadającej udziałowi konkubenta w nieruchomości, a także wynagrodzenie za korzystanie z Pani udziału w nieruchomości.

Wniosek do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy matce

Jeżeli chodzi o wyprowadzkę, to konkubent nie może Pani zabronić wyprowadzenia się ze wspólnego mieszkania. Jeżeli konkubent jest ojcem dziecka i cieszy się pełnią władzy rodzicielskiej, to warto wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowo Pani miejsce zamieszkania. Zapobiegnie to konfliktom na płaszczyźnie miejsca zamieszkania dziecka.

 

Jeżeli ojciec dziecka nie będzie łożył na jego utrzymanie, może Pani wystąpić w imieniu dziecka o alimenty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »