Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd apelacyjny jest zobowiązany przesłać sentencję wyroku?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 01.05.2018

Czy sąd apelacyjny jest zobowiązany przesłać sentencję wyroku obu stronom? Jeśli nie, to w jaki sposób uzyskać odpis, nie znając sygnatury sprawy? Jestem stroną, która wygrała.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy sąd apelacyjny jest zobowiązany przesłać sentencję wyroku?

Fot. Fotolia

Sąd co do zasady nie doręcza odpisu wyroku – tak sąd I, jak i II instancji. Wyjątek stanowi m.in. sytuacja, gdy nie było ogłoszenia orzeczenia – w takim wypadku orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu w terminie tygodniowym od dnia sporządzenia uzasadnienia (art. 387 § 3 K.p.c.).

 

Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji zgłosiła wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Jeśli apelację oddalono lub zmieniono zaskarżony wyrok, sąd II instancji sporządzi uzasadnienie wyroku tylko wtedy, jeśli strona o to wniosła w terminie tygodniowym (art. 387 § 1 K.p.c.). Przy orzeczeniach innej treści sąd z urzędu sporządza uzasadnienie, jednak – jeśli nie było takiego wniosku (z zastrzeżeniem wyjątków j. w.) – nie doręcza odpisu wyroku z uzasadnieniem.

 

Zgodnie z art. 9 § 2 K.p.c.:

 

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny.”

 

Tym samym jako strona może Pan w każdym czasie złożyć wniosek o doręczenie odpisu dokumentu z akt sprawy – może Pan zatem wnieść o doręczenie odpisu wyroku, jeśli upłynął tydzień od ogłoszenia wyroku – także o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, o ile sąd z urzędu albo na wniosek drugiej strony takie uzasadnienie sporządził (do jednego tygodnia od ogłoszenia wyroku sam może Pan wnieść o sporządzenie uzasadnienia). W tym celu należy sporządzić wniosek o doręczenie odpisu wyroku i złożyć go w sądzie (ew. wysłać listem poleconym).

 

Polecam przy tym złożenie wniosku o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności, a jeśli wyrok wymaga wykonania w którymś punkcie – z klauzulą wykonalności w tym punkcie (tu jednocześnie powinien Pan złożyć taki wniosek co do wyroku sądu I instancji, jeśli zawiera istotne wyrzeczenia, które uległy uprawomocnieniu po wyroku sądu II instancji). Zgodnie z art. 77 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powinien Pan od wniosku o odpis uiścić opłatę w kwocie 1 zł od strony – jeśli życzy Pan sobie przesłania tylko ksera wyroku, a 6 zł od strony, jeśli odpis ma być uwierzytelniony albo ma zawierać klauzulę wykonalności lub prawomocności.

 

Podaje Pan, że nie zna sygnatury akt sprawy. Jeśli prawidłowo poda Pan strony oraz datę ogłoszenia, sąd winien rozeznać sygnaturę sprawy, choć to będzie zależało od dobrej woli sądu. Pana obowiązkiem w kolejnych pismach jest bowiem podawanie numeru sygnatury akt (por. art. 126 § 2 (1) K.p.c.). Zdecydowanie najlepszym sposobem będzie wykonanie telefonu do sądu, w którym zapyta Pan o tę sygnaturę – jeśli poda Pan strony postępowania, przedmiot sporu, datę rozprawy, biuro informacji z pewnością poda sygnaturę akt. Biuro powinno podać Panu także ilość stron wyroku, co pozwoli uiścić stosowną opłatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus IX =

»Podobne materiały

Czterodniowy tydzień pracy po 10 godzin dziennie

Pracuję na pełny etat (40 godzin tygodniowo). Sytuacja zmusiła mnie do posiadania całego dnia wolnego w tygodniu. Wyczytałem w Kodeksie pracy, że jest możliwość pracy np. przez 4 dni po 10 godzin dziennie. Mój kierownik początkowo się zgodził na takie rozwiązanie, po czym zmienił nagle zdanie, tłuma

 

Co zrobić z alkoholikiem - współwłaścicielem domu?

Mam problem z ojcem pijakiem, z którym jestem współwłaścicielem domu. Jestem już tym bardzo znerwicowany, to trwa już wiele lat. Kiedyś już nawet była policja, ale spokój trwał krótko. Podział działki raczej nie wchodzi w grę , jest mała i wąska, poza tym w domu dźwięk tak się niesie, że nawet przy

 

Przedawnienie długu wobec banku

W 2000 r. zawarłam z bankiem umowę o kartę kredytową na kwotę 2500 zł. Nie wypełniłam obowiązku spłaty tego długu, dlatego kwota znacznie wzrosła, a bank oddał sprawę firmie windykacyjnej. Od 5 lat przebywam za granicą, a moi rodzice, którzy mieszkają w Polsce, otrzymują telefony i wezwania od firmy

 

Zastrzeżenie w akcie darowizny

Chcielibyśmy z mężem darować pełnoletniemu synowi mieszkanie. Czy można dokonać takiej darowizny z zastrzeżeniem w akcie, że nie może sprzedać mieszkania przez np. 5 lat?

 

Udostępnienie danych sprawcy kolizji

Brałem udział w kolizji. Sąd wydał wyrok nakazowy na moją korzyść, który jest prawomocny. Niestety poza imieniem i nazwiskiem sprawcy oraz numerem rejestracyjnym nie znam żadnych danych sprawcy. Bez nich ubezpieczyciel odmawia wszczęcia postępowania odszkodowawczego. Do kogo powinienem zwrócić się o

 

Rezygnacja ze studiów doktoranckich a zwrot stypendiów

W roku 2016 zostałam przyjęta na studia doktoranckie. Zostało mi przyznane stypendium doktoranckie. Po planowym ukończeniu pierwszego roku złożyłam wniosek o stypendium doktoranckie oraz o stypendium z dotacji projakościowej. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przyznano mi oba stypendia. Teraz z

 

Pozostawione rzeczy i zaległości czynszowe – kłopoty z byłymi wynajmującymi

Wynajmowałam mieszkanie parze niebędącej małżeństwem, umowę podpisałam z kobietą. Po pół roku rozwiązałyśmy umowę, ponieważ najemcy nie płacili czynszu. W mieszkaniu zostały meble należące do kobiety. Obecnie jestem zastraszana przez jej partnera, który domaga się wydania pozostawionych rzeczy. Nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »