Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje zameldowania syna z rodziną w moim mieszkaniu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.11.2016

Syn wraz z synową i dwójką dzieci zamieszkali u mnie do czasu znalezienia swojego domu. Proszą mnie o meldunek. Jakie konsekwencje prawne mogą być tego następstwem w aspekcie mojego majątku? Czy będzie możliwe ich wymeldowanie na moją prośbę? Na razie jest mowa o pobycie czasowym, ale nie sądzę, żeby było możliwe znalezienie przez nich lokum przez trzy miesiące, więc będzie to skutkowało zameldowaniem później na pobyt stały. Obawiam się, czy nie stworzy to sytuacji, w której stracę pełną zdolność dysponowania swoim majątkiem według własnych potrzeb. Moja sytuacja życiowa i dotychczasowe doświadczenia każą mi niestety zadbać o siebie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zameldowanie i wymeldowanie polega na rejestracji danych i powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy, tj. określać faktyczne miejsce zamieszkania osoby, przy czym instytucja ta nie powinna służyć fikcji meldunkowej.

 

Jak wskazuje ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, miejscem pobytu stałego jest konkretny dom, lokal, w którym dana osoba organizuje swoje życie osobiste i majątkowe, czyli nie tylko w nim nocuje, spożywa posiłki, relaksuje się, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania, ale także przyjmuje wizyty, nadaje i przyjmuje korespondencję. Ponadto w jego pobliżu stara się koncentrować życie zawodowe, korzystać z usług medycznych, robić zakupy.

 

Zatem miejsce stałego pobytu danej osoby to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2005r., sygn. akt IV SA/Wa 600/05; Lex nr 192912).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ewidencja ludności polega na rejestracji faktycznego miejsca pobytu osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przez zameldowanie nie nabywa się tytułu prawnego do lokalu Ewidencja ludności służy bowiem jedynie rejestracji danych o miejscu rzeczywistego pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego. Zostało to zaakcentowane przez NSA w postanowieniu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie sygn. akt II OSK 2284/12 (Lex nr 1270196), gdzie podkreślono, że decyzja o wymeldowaniu stwierdza jedynie pewien stan faktyczny. Decyzja taka ma charakter ewidencyjny i służy jedynie aktualizacji oraz doprowadzeniu do zgodności miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. Nie ma ona charakteru nieodwracalnego. Decyzja o wymeldowaniu nie ogranicza prawa do przebywania w lokalu, ani też nie powoduje utraty prawa własności, czy współwłasności do tego lokalu, ani też nie przywraca prawa posiadania czy też prawa własności, nie powoduje powstania ani utraty jakichkolwiek praw.

 

Jak słusznie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 561/05; LEX nr 194344: „W obecnym stanie prawnym ewidencja ludności jest instytucją służącą odzwierciedlaniu stanu faktycznego; dostarcza organom wiedzy o rzeczywistym miejscu pobytu obywatela i w żaden sposób nie wiąże się ze sferą praw do lokalu bądź zajmowanego pomieszczenia. Nieodłącznym składnikiem systemu ewidencji ludności jest mechanizm wymeldowywania, a więc formalnego usuwania informacji o zameldowaniu, jeżeli informacja ta przestaje obrazować wynikający z uprzedniego zgłoszenia stan faktyczny”.

 

Napisała Pani, że syn, synowa i dzieci mieszkają u Pani. Zameldowanie więc tylko zaewidencjonuje ich pobyt. Nie spowoduje powstania prawa do lokalu, ani nie sprawi, że ich prawo do przebywania w Pani mieszkaniu stanie się bardziej nienaruszone, czy trudniej będzie Pani ich usunąć. W żadnym wypadku.

 

Eksmisja opornych lokatorów zawsze musi odbyć się na takich samych zasadach, czy są zameldowani, czy nie.

 

Nie przewidzę poczynań Pani synowej i jej zamiarów, ale zameldowanie ich nic nie zmieni w Pani sytuacji. Proszę zameldować ich na czas określony, np. na rok.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus zero =

25.04.2019

Moim zdaniem odpowiedź wprowadza w błąd ,właściciel po zameldowaniu syna straci możliwość dysponowania swoim majątkiem .Nikt nie kupi mieszkania z lokatorami.

Marcel

»Podobne materiały

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Koszty wyrobienia nowego paszportu po kradzieży dokumentu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem pop

 

Fikcyjne dane ojca w akcie urodzenia

Mam ośmioletniego syna z nieformalnego związku. Nie chciałam mieć nic wspólnego z ojcem dziecka (który odszedł ode mnie, kiedy dowiedział się o ciąży), ale przy rejestracji w urzędzie wstydziłam się wpisać w metrykę „ojciec nieznany”, podałam więc imię ojca dziecka, a urzędnik przypisał

 

Wymeldowanie męża z mieszkania

Jestem mężatką od ponad sześciu lat. Mój mąż jest alkoholikiem. W ogóle nam się nie układa, złożyłam już pozew o rozwód. Obecnie razem mieszkamy w lokalu, który należy tylko do mnie. Mąż ma bardzo duże oszczędności, bez problemu może kupić sobie własne mieszkanie. Jednak wcale nie zamierza się wypro

 

Zameldowanie w domu, który ma zostać sprzedany

Mój tata jest jedynym właścicielem domu. Tata chciałby sprzedać dom i kupić sobie mieszkanie. Problem w tym, że w owym domu mieszka mój brat ze swoją córką. Brat nie chce się wyprowadzić. Od urodzenia jest zameldowany w tym domu. Czy coś mu się należy? Czy jego zameldowanie w domu, który ma zostać s

 

Problem z zameldowaniem z powodu braku numeru budynku

W ubiegłym roku kupiłem budynek (z lat siedemdziesiątych) z działką. Według wypisu i wyrysu jest to budynek mieszkalny z częścią gospodarczą. Nikt tam nigdy nie był zameldowany, a poprzedni właściciel nie wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru posesji. Z tego powodu gmina odmówiła mi zameldowania, ar

 

Skutki wymeldowania

Muszę się wymeldować z obecnego miejsca pobytu stałego jak najszybciej dla dobra rodziny. Jednocześnie aktualnie nie mam gdzie się zameldować, chce żyć w tej miejscowości bez meldunku. Jak się wymeldować i jakie to będzie miało skutki?

 

Wymeldowanie z mieszkania własnościowego

Jestem po rozwodzie. Od dwóch lat mój były mąż nie mieszka ze mną, ale niestety nie wymeldował się. Czy mogę go wymeldować ze swojego mieszkania własnościowego?

 

Kiedy zameldowanie nie jest możliwe?

Jak mam interpretować zapis z ustawy o ewidencji ludności „pod oznaczonym adresem”? Rozumiem przez to, że nieruchomość, w której chcę się zameldować musi mieć oznaczony adres, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony zameldowanie nie jest możliwe?

 

Czy zameldowanie ochroni mnie przed wyrzuceniem z domu?

Mieszkam u teściów wraz z żoną i naszym dzieckiem w domku jednorodzinnym od 12 lat, ale nie jestem tam zameldowany. Jak to jest z tym meldunkiem, bo słyszałem różne opinie? Czy zameldowanie ochroni mnie przed złą wolą teściów, np. gdyby chcieli mnie wyrzucić? Czy nakłady na ich dom jakoś mnie chroni

 

Zmiana miejsca zameldowania a otrzymywanie korespondencji urzędowej

Zmieniłem miejsce zameldowania. Gdzie i w jaki sposób powinienem ten fakt zgłosić, by na stary adres nie otrzymywać już korespondencji urzędowej wymagającej potwierdzenia odbioru? Dotyczy to zwłaszcza urzędów, o których nie wiem, że mają zamiar do mnie pisać. Czy istnieje możliwość zgłoszenia swojeg

 

Wymeldowanie syna i synowej

W moim domu zameldowany jest mój syn i jego żona. Mieszkają w innym miejscu, ale nie chcą się ode mnie wymeldować. Jak mogę wyegzekwować wymeldowanie syna i synowej z mojego domu?

 

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie

W stosunku do mnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie (była żona zainicjowała tę procedurę). Mieszkałem w tym mieszkaniu ponad 10 lat. Obecnie przebywam za granicą, ale jak jestem w Polsce to odwiedzam syna i przebywam pod tym adresem. Czy była żona może mnie wyme

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »