.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyjęcie mandatu i odwołanie się od niego

Autor: Marek Gola

Sprawa dotyczy odwołania się od przyjętego mandatu. Jadąc lewym pasem po wyprzedzeniu auta z prawego pasa, jadąc ciągle lewym pasem, sygnalizowałem zmianę pasa na prawy, ale ze względu jeszcze na małą odległość pomiędzy mną a autem z tyłu na prawym pasie, zrezygnowałem ze zmiany pasa na prawy i chciałem poczekać, jak auto z prawego pasa przejedzie. Dopiero wtedy zamierzałem zmienić pas na prawy, nie zajeżdżając mu drogi na prawym pasie. Po chwili zobaczyłem w lusterku prawym, jak auto z prawego pasa uderza mnie pod kątem w mój prawy tył podczas jazdy lewym pasem. Przyjąłem mandat, gdyż policjant stwierdził moja winę z art. 86. Czy mogę się odwołać od przyjętego dzisiaj mandatu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjęcie mandatu i odwołanie się od niego

Uchylenie mandatu karnego

Zgodnie z art. 101 Kodeksu postępowania „w sprawach o wykroczenie prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu”.

 

O ile zatem nie upłynął jeszcze 7-dniowy termin od dnia wystawienia mandatu karnego, może Pan złożyć do sądu właściwego dla organu, który nałożył mandat. Powyższe wynika z art. 101 ust. 2, zgodnie z którym uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Podważenie mandatu

Musi Pan jednak zdawać sobie sprawę z tego, że będzie Pan musiał wnioskować o dowód z opinii biegłego z zakresu prawa ruchu drogowego oraz rekonstrukcji wypadków podważenie mandatu może być znacznie utrudnione.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl