Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepełnoletni spodziewają się dziecka

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.08.2019

Mój niepełnoletni syn wraz ze swoją niepełnoletnią dziewczyną spodziewają się dziecka. Chciałabym wiedzieć, kto będzie prawnym opiekunem dziecka? Czy syn powinien złożyć jakieś dokumenty o uznanie dziecka? Jakie będzie miał prawa i co zrobić, by dziecko nosiło jego nazwisko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepełnoletni spodziewają się dziecka

Ojcostwo dziecka pozamałżeńskiego może zostać ustalone albo przez uznanie, albo na mocy orzeczenia sądu (art. 72 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej K.r.o.).

 

Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym.

 

Jeśli Pani syn w momencie składania oświadczenia nie będzie miał jeszcze 18 lat, wówczas przedmiotowe oświadczenie będzie mógł złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym. Osoba niepełnoletnia nie może bowiem złożyć oświadczenia dotyczącego ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia samodzielnie jednak występują do sądu rodzinnego, składając oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Innymi słowy, w takich sprawach niepełnoletni rodzice nie muszą być reprezentowani przez swoich rodziców czy opiekunów prawnych. Powyższe potwierdza art. 77 § 1 i 2 K.r.o.

 

Uznanie może nastąpić jeszcze przed urodzeniem dziecka (uznanie dziecka poczętego), co wynika z art. 75 § 1 K.r.o.

 

Jednakże należy pamiętać, że na uznanie dziecka zgodę musi wyrazić matka dziecka. Zgodnie bowiem z art. 73 § 1 K.r.o. „Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna”.

 

Jeśli matka dziecka w chwili wyrażenia ww. zgody będzie niepełnoletnia, wówczas uznanie i tak może nastąpić tylko i wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

 

Podsumowując, w przypadku, jeśli jedno z rodziców jest niepełnoletnie, uznanie dziecka może nastąpić tylko przed sądem opiekuńczym. Na uznanie dziecka zgodę musi wyrazić matka dziecka.

 

Jeżeli zdarzy się tak, że matka dziecka nie wyrazi zgody na uznanie dziecka, wówczas Pani syn będzie mógł żądać, by to sąd ustalił jego ojcostwo. W tym celu Pani syn winien wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia z przedmiotowym powództwem mogą wystąpić do sądu samodzielnie.

 

Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy wydział rodzinny i spraw nieletnich.

 

Sprawa nazwiska wygląda następująco. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

 

W razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując ww. zasady.

 

Natomiast, jeśli chodzi o władzę rodzicielską, to matka dziecka dopóki nie nabędzie pełnej zdolności do czynności prawnych, dopóty nie będzie mogła jej sprawować.

 

Pełną zdolność do czynności prawnej nabywa się z chwilą ukończenia 18 lat, bądź w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, z chwilą zawarcia przez nią związku małżeńskiego (samo zawarcie związku małżeńskiego następuje za zgodą sądu opiekuńczego).

 

Reasumując, dopóki rodzice dziecka nie nabędą pełnej zdolności do czynności prawnej, dopóty żadnemu z nich nie będzie przysługiwać władza rodzicielska w stosunku do dziecka. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dla dziecka. Z reguły zostaje nim jedno z rodziców matki dziecka.

 

Jeśli Pani syn uzna dziecko po ukończeniu 18 roku życia, to będzie przysługiwała mu władza rodzicielska i nie będzie potrzeby ustanawiania opiekuna (nawet, jeśli matka dziecka będzie jeszcze niepełnoletnia), chyba że sąd mu tę władzę zawiesi, ograniczy albo jej pozbawi. Potwierdza to art. 94 § 1 K.r.o.: „Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców” oraz art. 93 § 2 ww. ustawy: „Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus dwa =

»Podobne materiały

Zakres obowiązków i czas pracy funkcjonariusza celnego

Jestem pracownikiem administracji celnej, a dokładnie – funkcjonariuszem celnym. Pracuję w systemie 12-godzinnym bez sobót, niedziel i świąt. Moim miejscem pracy jest teren podlegający miejscowej Izbie Celnej, a więc obszar całego województwa. W czasie pracy poruszam się samochodem służbowym,

 

Zaległe świadectwo pracy z firmy, która już nie istnieje

W 2004 roku rozwiązałem umowę o pracę, ale nie otrzymałem świadectwa pracy. Przyznaję, że wówczas nie upomniałem się o nie. Obecnie nie mam możliwości skontaktowania się z byłym pracodawcą, a firma już nie istnieje. Potrzebuję zaświadczenia, by udokumentować przebieg pracy. Gdzie mogę udać się

 

Zwrot samochodu używanego

Dwa dni temu sprzedałem firmowy samochód dostawczy. Auto w naszej firmie sprawowało się świetnie, ale kupujący dziś mi oznajmił przez telefon, że z podejrzanymi odgłosami zgłosił się z pojazdem do mechanika i okazało się, iż należy przeprowadzić remont silnika. Nic o tym nie wiedziałem. Czy kup

 

Nieuczciwa firma remontowa

Zatrudniłem do remontu łazienki firmę. Umowa była ustna. Umówiliśmy się, że oni będą kupowali materiały i brali faktury na moje nazwisko, a ja będę wypłacał na to zaliczki. Przekazałem na zaliczki ok. 8000 zł, na co mam dowód w postaci pisemnych potwierdzeń właściciela firmy. Okazało się, że na częś

 

Budowa domu w granicy działki

Jestem właścicielem działki, na której znajdował się budynek usytuowany w granicy, dobudowany do domu sąsiada. Z powodu długoletniego nieużytkowania i zniszczeń został on rozebrany. Ze względu na małe rozmiary działki chciałbym w tym samym miejscu postawić nowy budynek. Niestety sąsiad nie

 

Zasilenie budżetu spółki z o.o. - podniesienie kapitału zakładowego czy pożyczka od wspólnika?

Potrzebujemy w krótkim czasie zasilić budżet spółki z o.o. Spółka istnieje 2 lata, nigdy nie prowadziła sprzedaży, powstała z kapitałem 5 tys. zł. Z uwagi na przejęcie z innej spółki leasingu auta potrzebujemy zapewnić spółce środki w wysokości około 50 tys. zł. Co byłoby dla nas lepsze: p

 

Złożenie oświadczenia CRS

Mieszkam i pracuję na stałe za granica. Tutaj odprowadzam podatki i mam konto bankowe. W Polsce również mam konto bankowe, gdzie przelewam okresowo kwoty, aby opłacić mieszkanie w Polsce. Dzisiaj otrzymałam pismo z banku o złożenie oświadczenia CRS. Z czym to się wiąże? Dlaczego polski urząd skarbow

 

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu - co zrobić?

Wynajmuję samodzielne mieszkanie w Poznaniu. Zakończyła się umowa o najem zwykła (nie najem okazjonalny) i lokatorzy nie chcą dobrowolnie opuścić mieszkania (to osoby dorosłe bez dzieci). Jakie mam prawa? Czy muszę zakładać w sadzie sprawę o eksmisję i czekać na decyzję sądu? Czy są jakieś pozasądow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »