Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe świadectwo pracy z firmy, która już nie istnieje

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 15.03.2010

W 2004 roku rozwiązałem umowę o pracę, ale nie otrzymałem świadectwa pracy. Przyznaję, że wówczas nie upomniałem się o nie. Obecnie nie mam możliwości skontaktowania się z byłym pracodawcą, a firma już nie istnieje. Potrzebuję zaświadczenia, by udokumentować przebieg pracy. Gdzie mogę udać się w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległe świadectwo pracy z firmy, która już nie istnieje

Obowiązek pracodawcy do wydania świadectwa pracy 

W myśl art. 97 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca jest obowiązany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy”.

Zgodnie z przepisem art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy „kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Karalne jest samo niewydanie świadectwa pracy w ustalonych terminach”.

Przedawnienie roszczenia o wydanie świadectwa pracy

Niestety, w Pana przypadku nastąpiło przedawnienie roszczenia o wydanie świadectwa pracy (z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne). Może Pan zwrócić się do organów ścigania z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 282 Kodeksu pracy, jednak należy liczyć się z umorzeniem takiego postępowania z uwagi na upływ okresu przedawnienia.

Przedawnieniu ulegają bowiem roszczenia każdej ze stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika), zarówno majątkowe (np. o odszkodowanie czy wynagrodzenie za pracę), jak też niemajątkowe (np. roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy).

Dokumentację osobową i płacową po zlikwidowanym pracodawcy powinien przejąć albo podmiot nadrzędny (jeśli taki istnieje), albo podmiot wskazany przez syndyka lub sąd, albo archiwum lub podmiot zajmujący się archiwizowaniem dokumentacji.

Gdzie szukać akt osobowych i płacowych po likwidacji firmy?

Jeśli zatem pracodawcą była osoba prowadząca działalność gospodarczą, to po likwidacji tej działalności mogła przekazać akta osobowe i płacowe do archiwum lub podmiotu zajmującego się archiwizowaniem dokumentacji. Zasady przekazywania oraz przechowywania i udostępniania dokumentów w archiwach regulują przepisy ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)

Marszałek województwa prowadzi rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych.

Jeśli zatem nie znajdzie Pan żadnych dokumentów w archiwum państwowym, to może Pan szukać dokumentów w firmie zajmującej się archiwizacją.

Co prawda jest to proces żmudny i pracochłonny, ale w inny sposób nie uzyska Pan dostępu do dokumentów.

 

Akta osobowe, prowadzone karty imienne oraz inne dodatkowe ewidencje z tym związane przechowuje się przez 50 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie ich wytworzenia. Skoro ostatnim wytworzonym dokumentem jest zwykle wypowiedzenie umowy o pracę czy świadectwo pracy, termin 50-letni rozpocznie bieg najwcześniej od 1 stycznia roku następnego po dacie rozwiązania stosunku pracy.

 

Pracodawca ma obowiązek przechowywać takie dokumenty lub przekazać je do archiwum. Zaniechanie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

Zdarza się jednak, że pracodawcy nie spełniają tego obowiązku i np. sami przechowują dokumentację lub ją porzucają, a czasem niszczą. Jeśli tak się stało w Pana przypadku, to uzyskanie jakichkolwiek informacji będzie graniczyło z cudem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 6 =

20.12.2017

świadectwo pracy nie worzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia, tym samym nie może być przedmiotem roszczenia pracownika i nie może podlegać przedawnieniu z art. 291 § 1 K.p. (por. wyrok SN z dnia 2.06.2006 r. I PK 250/05, Monitor Prawa Pracy 2006/9/491).

antyo

22.12.2016

a jeśli posiadam wszystkie inne dokumenty? umowę, wypowiedzenie, wszystkie druki RMUA z całego okresu plus potwierdzenie z ZUS przelanych składek?

wojtek

»Podobne materiały

Wydanie świadectwa pracy

Przez 20 lat pracowałem w jednej firmie. Po 12 latach otrzymałem podwyżkę, ale nie zmieniono mi pisemnie umowy, określając nowe stanowisko. Doszło jednak do wydania świadectwa pracy, w którym oznaczono dwa stanowiska. Jest to dla mnie niekorzystne, bo zdaniem ZUS-u przez 8 lat nie pracowałem w warun

 

Duplikat świadectwa pracy

Zgubiłam świadectwa pracy. W jednej z firm odmówiono mi wystawienia duplikatu ze względu na fakt, iż dokumenty potwierdzające moje zatrudnienie są niezgodne z wystawionym mi świadectwem (przez pewien okres pracowałam na pół etatu, a na świadectwie mam zapisane zatrudnienie na cały etat). Czy pracoda

 

Zawiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy

Drogą mailową wysłałam scan zwolnienia (druk ZLA dotyczący opieki nad rodzicem) do przełożonego i wszystkich osób, które powinny być w kopii z zachowaniem wszelkich terminowych zasad wynikających z Kodeksu pracy. Bezpośredni przełożony zrobił mi awanturę o to, że nie poinformowałam go wcześniej o ty

 

Niedotrzymanie ustnej obietnicy w sprawie podpisania umowy

W grudniu kończy mi się druga umowa na czas określony. W sierpniu przedstawiłam pracodawcy zaświadczenie o ciąży. Wcześniej kilka razy rozmawiałam z pracodawcą w sprawie umowy na stałe i nic nie wskazywało na to, że takowej nie dostanę. Niestety ostatnio dowiedziałam się, że nie dostanę umowy na cza

 

Umowa na okres próbny a zwolnienie lekarskie

Miałam 3-miesięczną umowę o pracę na okres próbny. Przed końcem umowy zachorowałam i choruję do dnia dzisiejszego. Pracodawca wypłacił mi chorobowe za okres do ustania umowy. Co mam robić dalej (nie mam świadectwa pracy i jestem nadal na zwolnieniu)?

 

L4 na depresję a wyjazd na święta

Jestem od 28 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu depresji wywołanej między innymi zajściami w pracy. Mąż pracuje legalnie za granicą, chciałabym do niego polecieć na tydzień na święta razem z dziećmi, czy mogę to zrobić, będąc na L4? Jeśli tak, to w jaki sposób mam powiadomić pracodawcę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »