Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe świadectwo pracy z firmy, która już nie istnieje

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 15.03.2010

W 2004 roku rozwiązałem umowę o pracę, ale nie otrzymałem świadectwa pracy. Przyznaję, że wówczas nie upomniałem się o nie. Obecnie nie mam możliwości skontaktowania się z byłym pracodawcą, a firma już nie istnieje. Potrzebuję zaświadczenia, by udokumentować przebieg pracy. Gdzie mogę udać się w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległe świadectwo pracy z firmy, która już nie istnieje

Obowiązek pracodawcy do wydania świadectwa pracy 

W myśl art. 97 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca jest obowiązany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy”.

Zgodnie z przepisem art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy „kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Karalne jest samo niewydanie świadectwa pracy w ustalonych terminach”.

Przedawnienie roszczenia o wydanie świadectwa pracy

Niestety, w Pana przypadku nastąpiło przedawnienie roszczenia o wydanie świadectwa pracy (z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne). Może Pan zwrócić się do organów ścigania z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 282 Kodeksu pracy, jednak należy liczyć się z umorzeniem takiego postępowania z uwagi na upływ okresu przedawnienia.

Przedawnieniu ulegają bowiem roszczenia każdej ze stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika), zarówno majątkowe (np. o odszkodowanie czy wynagrodzenie za pracę), jak też niemajątkowe (np. roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy).

Dokumentację osobową i płacową po zlikwidowanym pracodawcy powinien przejąć albo podmiot nadrzędny (jeśli taki istnieje), albo podmiot wskazany przez syndyka lub sąd, albo archiwum lub podmiot zajmujący się archiwizowaniem dokumentacji.

Gdzie szukać akt osobowych i płacowych po likwidacji firmy?

Jeśli zatem pracodawcą była osoba prowadząca działalność gospodarczą, to po likwidacji tej działalności mogła przekazać akta osobowe i płacowe do archiwum lub podmiotu zajmującego się archiwizowaniem dokumentacji. Zasady przekazywania oraz przechowywania i udostępniania dokumentów w archiwach regulują przepisy ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)

Marszałek województwa prowadzi rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych.

Jeśli zatem nie znajdzie Pan żadnych dokumentów w archiwum państwowym, to może Pan szukać dokumentów w firmie zajmującej się archiwizacją.

Co prawda jest to proces żmudny i pracochłonny, ale w inny sposób nie uzyska Pan dostępu do dokumentów.

 

Akta osobowe, prowadzone karty imienne oraz inne dodatkowe ewidencje z tym związane przechowuje się przez 50 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie ich wytworzenia. Skoro ostatnim wytworzonym dokumentem jest zwykle wypowiedzenie umowy o pracę czy świadectwo pracy, termin 50-letni rozpocznie bieg najwcześniej od 1 stycznia roku następnego po dacie rozwiązania stosunku pracy.

 

Pracodawca ma obowiązek przechowywać takie dokumenty lub przekazać je do archiwum. Zaniechanie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

Zdarza się jednak, że pracodawcy nie spełniają tego obowiązku i np. sami przechowują dokumentację lub ją porzucają, a czasem niszczą. Jeśli tak się stało w Pana przypadku, to uzyskanie jakichkolwiek informacji będzie graniczyło z cudem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus dziesięć =

20.12.2017

świadectwo pracy nie worzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia, tym samym nie może być przedmiotem roszczenia pracownika i nie może podlegać przedawnieniu z art. 291 § 1 K.p. (por. wyrok SN z dnia 2.06.2006 r. I PK 250/05, Monitor Prawa Pracy 2006/9/491).

antyo

22.12.2016

a jeśli posiadam wszystkie inne dokumenty? umowę, wypowiedzenie, wszystkie druki RMUA z całego okresu plus potwierdzenie z ZUS przelanych składek?

wojtek

»Podobne materiały

Reorganizacja szkoły i zmniejszenie etatu w bibliotece

Jestem bibliotekarzem dyplomowanym z wykształceniem wyższym bibliotekoznawczym. Od wielu lat pracuję w bibliotece szkolnej na podstawie mianowania (pełen etat, umowa na czas nieokreślony). Planuje się reorganizację szkoły, ale nie ma ona dotyczyć biblioteki. Mimo to dyrektor chce ograniczyć moje zat

 

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin dostał wypowiedzenie umowy w maju (przyczyny rozwiązania stosunku pracy to przyczyny organizacyjne – zmniejszenie oddziałów). W lipcu obronił się na nauczyciela mianowanego. Z jakiego artykułu Karty nauczyciela pow

 

Jakie są koszta i procedura uzyskania zachowku?

Ojciec zmarł w 1986 roku. Całe gospodarstwo rolne, wraz z zabudowaniami, odziedziczyła matka. Tzw. majątek ruchomy (bezwartościowy) przeszedł na mnie i pozostałą dwójkę rodzeństwa. Tuż przed śmiercią, w 1998 roku, matka przekazała darowizną największą i najwartościowszą cześć majątku jednej z sióstr

 

Podatek od starego spadku

Ojciec mojego znajomego zmarł w czerwcu 1983 roku i do tej pory nie było przeprowadzonej sprawy spadkowej domu rodzinnego. Spadkobiercy to żona i dwóch synów. Czy powstał obowiązek podatkowy od najbliższej rodziny? Czy trzeba zawiadomić o tym US? Jak zabrać się do załatwienia tej sprawy?

 

Czy mam obowiązek stawić się w sądzie?

Miesiąc po śmierci ojca odrzuciłam po nim spadek. Protokół oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym został sporządzony przed notariuszem. Miesiąc temu otrzymałam wezwanie do sądu dotyczące przesłuchania w charakterze strony w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. Pisemnie zwrócił

 

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Nauczycielka mojej 13-letniej córki okazała się być bardzo niesolidna. Doszło do sprzeczki telefonicznej i pod wpływem wzburzenia wysłałem do niej SMS, w którym napisałem, co o niej myślę, używając wulgaryzmów. Ona natomiast zachowała się całkiem jak nie-pedagog. Wysłała do mojej córki e-maila, w kt

 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku i wydatek na garaż i przekształcenie działki

Otrzymałam w spadku po siostrze 1/2 mieszkania i 1/2 garażu. Po roku sprzedałyśmy z drugą siostrą obie nieruchomości. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży tych nieruchomości zakupiłam miejsce garażowe (mam akt notarialny) i planuję przekształcić na własność działkę budowlaną z użytkowaniem wieczystym. Czy

 

Zapłata podatku od darowizny w gotówce

Trzy miesiące temu dostałam od rodziców darowiznę na zakup mieszkania w wysokości 90 tys. zł. Niestety pieniądze zostały przekazane w gotówce, zatem nie mam na to żadnego potwierdzenia poza spisaną umową darowizny ze wskazaniem celowości darowizny, nie podlegam pod żadne zwolnienie podatkowe z tego

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »