Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop „tacierzyński” dla żołnierza zawodowego

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 03.02.2012

Czy mnie, jako żołnierzowi zawodowemu, przysługuje tzw. urlop ojcowski z racji tego, że urodziło mi się dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tryb pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 z późn. zm.). Natomiast przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) mają zastosowanie do żołnierzy zawodowych wyłącznie w sytuacjach wyraźnego odesłania do stosowania określonych postanowień tego aktu prawnego przez ustawę normującą problematykę pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Żołnierzom zawodowym, zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 1 i art. 65a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w związku z urodzeniem się dziecka przysługuje urlop macierzyński i urlop wychowawczy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. W świetle powyższego należy przyjąć, że żołnierzom zawodowym nie przysługuje, wprowadzony od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), określony w art. 1823 Kodeksu pracy, urlop ojcowski. Urlop ojcowski jest bowiem instytucją prawną odrębną od urlopu macierzyńskiego, o czym świadczy zawarcie regulacji dotyczącej tej kwestii w oddzielnej jednostce redakcyjnej Kodeksu pracy.

 

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie odsyła w zakresie tego urlopu do stosowania postanowień Kodeksu pracy ani też nie reguluje tej kwestii i tym samym brak jest prawnych podstaw do twierdzenia, że żołnierzom zawodowym oprócz urlopu macierzyńskiego przysługuje również urlop ojcowski. Niemniej jednak należy wskazać, że żołnierzom zawodowym przysługują inne uprawnienia o zbliżonym charakterze, które nie przysługują pracownikom na podstawie Kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 9) żołnierzowi zawodowemu w razie urodzenia się dziecka udziela się urlopu okolicznościowego w wymiarze od trzech do pięciu dni roboczych – tzn. korzystniejszego niż przysługujące w takiej sytuacji pracownikom dwudniowe zwolnienie od pracy, udzielane na postawie § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

 

Ponadto, w myśl art. 62 ust. 11 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych „żołnierz zawodowy może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny nieprzekraczające łącznie pięćdziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym”. Regulacja ta dotyczy wszystkich żołnierzy zawodowych bez względu na płeć. Ponadto, w myśl art. 62 ust. 12 wspomnianej ustawy, „w szczególnie uzasadnionych przypadkach żołnierzowi zawodowemu, który wykorzystał zwolnienie od zajęć służbowych w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny, w tym również dzieckiem, oraz nadal opiekę tę musi osobiście sprawować, może być udzielony urlop okolicznościowy w wymiarze do dziesięciu miesięcy”. Tryb udzielania tego urlopu określa wspomniane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych.

 

Uzasadnieniem takich rozwiązań legislacyjnych było to, że fundamentalną zasadą pełnienia zawodowej służby wojskowej jest pełna dyspozycyjność żołnierzy. Specyfika ich służby nie uzasadnia stosowania wobec nich wszystkich uprawnień pracowniczych, co jest zbieżne z rozwiązaniami obowiązującymi w innych armiach państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 10 =

»Podobne materiały

Wyliczanie średniej urlopowej nauczyciela

Jestem nauczycielem zatrudnionym w placówce nieferyjnej. Jak wylicza się w moim przypadku średnią urlopową? Wiem, że niektórzy pracownicy mają wyliczaną średnią np. za 2 miesiące, inni za 5, jeszcze inni za 12. Od czego to zależy?

 

Kolejne dziecko i urlop wychowawczy

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym na 3 dziecko. Zdaniem pracodawcy urlop wychowawczy pracownika może trwać maksymalnie 6 lat. Zgodnie z interpretacją ZUS-u dawno przekroczyłam okres składkowy. Ile urlopu wychowawczego mi się faktycznie należy? Jak to jest z okresem składkowym?

 

Urlop radcy prawnego

Radca prawny pracuje na pełny etat (40 godzin tygodniowo): częściowo w siedzibie firmy (poniedziałki i środy po 8 godzin), a częściowo poza siedzibą (wtorki, czwartki, piątki, również po 8 godzin). Radca złożył wniosek o udzielenie jednego dnia urlopu (w poniedziałek). Rozumiem, że należy

 

Kto decyduje o terminie urlopu?

Pracuję w dużej korporacji, w której wzięcie urlopu w wybranym przez siebie terminie jest utrudnione ze względu na dużą liczbę pracowników (wszyscy chcą urlopu w tym samym czasie – miesiącach letnich). Urlopy są przyznawane każdorazowo na wniosek pracownika. Taki wniosek złożyłam kilka miesięc

 

Wycofanie z zakupu nieruchomości i żądanie zwrotu zadatku

W listopadzie podpisaliśmy z kupującym umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Klient miał 2 tygodnie na przelew zadatku (w wysokości 10 000 zł). Wpłacił go dopiero po miesiącu, zaznaczając w tytule, że to zaliczka. Teraz kupujący wycofał się z transakcji kupna nieruchomości i oczekuje zwrotu za

 

Jak dowiedzieć się o stanie zdrowia poszkodowanego w wypadku?

Mąż spowodował wypadek pod wpływem alkoholu (0,43 w wydychanym powietrzu), pokrzywdzony trafił do szpitala. Jak możemy dowiedzieć się o stan zdrowia poszkodowanego? Jakie konsekwencje może ponieść mąż?

 

Napastowanie przez męża

Moja znajoma ma 63 lata, niedawno odeszła od swojego męża z powodu przemocy. Zamieszkała w swoim dawnym mieszkaniu. Mąż jednak ją napastuje – nachodzi ją, grozi jej, atakuje (słownie i fizycznie). Jak kobieta może pozbyć się tego natręta? Jest zastraszona i nie bardzo chce to zgłaszać sama na

 

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu - co zrobić?

Wynajmuję samodzielne mieszkanie w Poznaniu. Zakończyła się umowa o najem zwykła (nie najem okazjonalny) i lokatorzy nie chcą dobrowolnie opuścić mieszkania (to osoby dorosłe bez dzieci). Jakie mam prawa? Czy muszę zakładać w sadzie sprawę o eksmisję i czekać na decyzję sądu? Czy są jakieś pozasądow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »